Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja
Templomunk


Fõoldal
 
Mindszenty életmű
Elérhetőség Templomunk
Hirdetés Utcajegyzék
Miserend - kegyeletihely Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Keresztség Események
Esküvõ Újságcikkek
Lelkitükör Képalbumok
Heti Lélekemelõ
Napi olvasmányok Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Eucharisztikus
kongresszus
Hangfelvételek
NEK tár


Regnum Marianum templom a Városligetben

1931 - 1951-ig.             Az 1919-es esztendő végén az Esztergomi Főegyházmegyei Hatóság az erzsébetvárosi plébániától leválasztva
        megalapította a Magyarok Nagyasszonya plébániát, melynek hivatalos neve Magna Domina Hungarorum
        lett. Átmenetileg a Damjanich u. 50. sz. alatt működött, de lelkes plébánosa, Shvoy Lajos – aki kinevezését
        megelőzően is már régóta tagja volt a Regnum Marianumnak – 1921-ben Templomépítő Bizottságot alakított.

             A városliget szélén, a Damjanich utca tengelyében kezdődött meg az építkezés, Kotsis Iván tervei alapján.

            A munka a későbbi gazdasági válság ellenére is hatalmas lendülettel és lelkesedéssel folyt, majd gróf Mailáth
        Gusztáv
támogatásával 1931-re készült el, délfrancia stílusban. Felszentelésére 1931. június 14-én került sor. A
        plébániatemplomot a köznyelvben Nagy Regnumnak és a Damjanich utca 50-et pedig Kis Regnumnak hívták.

             A pártdiktatúra alatt, a vallásüldözés keretében a Regnum Marianum tevékenységét is betiltották, és az atyákat kiűzték
        a Házból. 1951-ben, a felvonulási tér kialakítására hivatkozva döntés született arról, hogy a regnumi plébániatemplomot fel
        kell számolni. Az ingoványos területen beton cölöpökre épült vasbeton szerkezetű templom bontása több mint fél évig tartott
        és csak katonai segédlettel, robbantásokkal sikerült porba tiporni. Ifjú regnumisták, köztük Hajnal György atya, követték
        a becses maradványok sorsát és figyelték azok nyughelyét.

             A Zoborhegy téri új templom építkezésének megkezdésekor, 3 méter mélyről Hajnal atya ásatta ki és szállíttatta az új
        plébánia kertjébe a városligeti templom néhány tartóelemét mementóul. Emlékparkunk értékei ezek, valamint az új templomban
        őrzött két kő. Egyike a régi templom oltárszentélyénél, a tabernákulumnál volt oszlopfő, ami faragott carrarai márvány. A másik
        a külső homlokzatot díszítő, stilizált cserkész jelvény.Képek a lerombolt városligeti Regnum Marianum templomról


Az új Regnum Marianum templom             A jogutód plébániatemplom építésére Hajnal György atya 1990-ben kapott megbízatást Paskai László bíboros úrtól.
        Az építtető célja volt mindazt megformázni, ami feladata egy templomnak: biztonságot és erőt adjon, a magasba törjön.
        Ezt jelzi a 33 méter magas pengetorony. Már mérete is jelkép, Jézus földi életének az idejére utal, másrészt pedig a
        szeretet lángját, a gyertyalángot formázza meg. Mint ilyen jellegű forma, az első pengetorony a hazai templomépíté-
        szetben. Templom tervezője Illés - Kreutzer Attila.

A toronyban három harang lakik, melyek szívei az alábbi hangokat ütik:

 • Szent György harang (55 kg - ø46 cm): "A" hang
 • Szent István harang (110 kg - ø60 cm): "F" hang
 • (210 kg - ø74 cm): "D" hang
 • A templom méreteti: 38 m hosszú, 25 m széles és belmagassága 16 m. Alapterülete 800 m2.

               A templomba belépve a magasba törő ívek felviszik a tekintetet az ég felé, mintha megnyílna előttünk. Az oltár fölötti
          mennyezet sugaras megoldása pedig szemünket az oltárhoz vezeti, szinte nem is lehet máshova tekinteni.

  Szárnyas oltárunk Latorcainé Ujházi Aranka alkotása, képe a kis Jézust ábrázolja édesanyja ölében.

               Templomunk belső oszlopait díszként ölelik az árpádházi királyok, hercegek pántkoronája, valamint
          az oszlopfőket díszítő akantuszlevelek az egyház univerzalitását akarják kifejezésre juttatni.

  Ezek a Hummel Műhely kézműves alkotásai.

               A keresztút képeit Herczeg Mónika kerttervező készítette, aki az üvegfestészet művészetével alkotta meg az állomásokat,
          egy-egy növényt, virágot ábrázolva a képekben kifejezett történetben.

  A templom védőszentje Magyarok Nagyasszonya, akinek Szent István ajánlotta fel az országot, és a Szent Koronát.  Új Regnum Marianum templomról képek.


  Keresztút
  Képei           Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.                Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                                Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                          Csütörtökön nincs félfogadás.
  Térkép

  Kegyeleti hely látogatási rendje:

  A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.
  Kegyeleti hellyel kapcsolatban gondnokunknál lehet érdeklődni.

     Telefon:  +36-  1-252-42-71
     Telefon:  +36-20-823-16-75


  Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

  Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

  Adószámunk:    19622969-1-42

   Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

  Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános