Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja
Alapítványunk


Fõoldal
 
Mindszenty életmű
Elérhetőség Templomunk
Hirdetés Utcajegyzék
Miserend - kegyeletihely Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Keresztség Események
Esküvõ Képalbumok
Lelkitükör Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Heti Lélekemelõ
Napi olvasmányok Hangfelvételek


Tájékoztatás az 1+1%-os rendelkezésről
1% felajánlása:

Zoborhegy téri Regnum Marianum Alapítvány

Címe:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Adószám:  18165702-1-42

Alapítvány számlaszáma:

OTP 11708001-20339937

Letölthető: 1+1%-os nyomtatvány


        A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ebben az évben elkészítette a magánszemélyek 2016. évről szóló

        személyi jövedelemadó-bevallási tervezetét.  Amennyiben a magánszemély egyetért a tervezettel, vagy az

        általa ismert adatokkal kiegészíti azt, akkor a NAV által elkészített, illetve kiegészített tervezet lesz a magán-

        személy hivatalos személyi jövede lemadó bevallása.

        Ügyfélkapuval rendelkező magányszemélyek a eszja.nav.gov.hu, az ügyfélkapu belépő adataival tekinthetik

        meg a tervezetet, ill. tölthetik ki az 1% felajánlás rendelkező nyilatkozatát.

        A rendelkező nyilatkozat az alábbi módokon nyújtható be – legkésőbb május 22-ig.

        Ez a határidő jogvesztő, elmulasztása igazolási kérelemmel sem menthető ki.        *          a személyi jövedelemadó-bevallással együtt (ügyfélkapun keresztül elektronikusan,
                postai
úton, vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen),

        *          e-SZJA -  eszja.nav.gov.hu  - online kitöltő felületen

               -    ügyfélkapus regisztráció esetén elektronikus úton, vagy

               -    ügyfélkapus regisztráció nélkül kitöltve, onnan kinyomtatva, postai úton,


  *      munkáltatói adómegállapítás esetén 2018. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak

          (Fontos, hogy a lezárt borítékon rajta legyen az adóazonosító jele, a leragasztás helyén pedig az aláírása!)

  *      a bevallástól elkülönülten, közvetlenül a NAV-hoz a 16EGYSZA jelű nyomtatványon.

-          ügyfélkapun keresztül elektronikusan

-           postai úton,                         

-           NAV ügyfélszolgálatain személyesen, ez esetben lezárt, adóazonosító jellel ellátott  borítékban.

        a 16EGYSZA jelű nyomtatvány adattartalmával egyező nyilatkozati lapként,

      önállóan lezárt,  adóazonosító jelével ellátott postai borítékban

      postán vagy a NAV ügyfélszolgálatain  személyesen.


      Az szja 1+1%-os rendelkezésről szóló törvény konkrétan meghatározza azon speciális
      benyújtási módokat, amelyek esetében a magánszemély helyett egy közvetítő személy
      - munkáltatói adómegállapítás esetén a munkáltató,  -  illetve az adóbevallás elektro-
      nikus beküldése esetén a magánszemély szja 1+1%-os rendelkező nyilatkozatának be-
      küldésére meghatalmazott és a NAV-hoz előzetesen bejelentett állandó képviselője
      nyújthatja be az szja 1+1%-os rendelkező nyilatkozatokat.

           A rendelkező nyilatkozaton jelezheti hozzájárulását ahhoz, hogy nevét és elérhetőségét a megjelölt civil

           kedvezményezettel közölje a NAV. Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok feltüntetése a rendelkező

           nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.
         Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.                Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                        Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.
Kegyeleti hellyel kapcsolatban gondnokunknál lehet érdeklődni.

   Telefon:  +36-  1-252-42-71

Az ügyintézések előtt időpont egyeztetés szükséges.
   Telefon:  +36-20-823-16-75

Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Adószámunk:    19622969-1-42

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános