Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja
Miserend - kegyeletihely


Fõoldal
 
Mindszenty életmű
Elérhetőség Templomunk
Hirdetés Utcajegyzék
Miserend - kegyeletihely Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Keresztség Események
Esküvõ Újságcikkek
Lelkitükör Képalbumok
Heti Lélekemelõ
Napi olvasmányok Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Eucharisztikus
kongresszus
Hangfelvételek
NEK tár


Szentmisét minden vasárnap:  
reggel 9 órakor,
este 18 órakor a NAGYTEMPLOMBAN tartjuk.
Hétköznap este 18 órakor az ALTEMPLOMBAN, kivéve a szerdai napot, amikor nincs szentmise.
Szombat este a szentmisét a NAGYTEMPLOMBAN tartjuk.


Gyóntatás a szentmise  előtt fél órával.

Van lehetőség, személyesen egyeztetett időpontban is.*


"A kegyeleti hely díszítéséért és gondozásáért a plébánia felelős!"  


*


KEGYELETI HELY - SZABÁLYZAT
 

A REGNUM MARIANUM PLÉBÁNIÁHOZ TARTOZÓ KEGYELETI HELY

HASZNÁLATÁNAK, A KEGYELETI JOG GYAKORLÁSÁNAK SZABÁLYAI,

melyek 2023. március 1-től lépnek érvényben 

       A halottak nyghelye előtti tisztességes és méltó tiszteletadás joga mindenkit
           megillet, de felette önhatalmúlag nem rendelkezhet! Figyelemmel kell lenni
           a kiírt szabályzatra és ennek alapján egymásra.

       Az urnahelyeken és az emlékparkban mindenki, az ilyen temetkezési hely
           funkciójának, csendjének és a kegyeletnek megfelelő magaviseletet köteles
           tanúsítani. Tisztességes öltözéket használni, valamint állattokat kapun kívül
           hagyni!

A szemetelést és a dohányzást mellőzni!

      Az urnahelyek és az emlékpark rendjének, az urnafalak épségének megóvása
         érdekében, valamint az urnahelyek rendjének és tisztaságának megőrzése
         érdekében a következők figyelembevételét és megtartását kérjük a hozzá-
         tartozóktól és minden ide látogató személytől!   
        

    1.    Urnafülke fedőlapján elkészítésnél elhelyezett 1 vázán és/vagy 1 akasztó-
           gombon kívül más egyéb tartó nem szerelhető fel sem a fedlapra, sem az
           urnafalra
valamint a csavarokhoz sem! 

    2.    Az urnatáblákra csak 1 kis műkoszorút tehet a táblán lévő akasztóra, valamint
           kisebb műcsokrot a táblán lévő vázatartóba, amit úgy helyezzenek el, hogy a
           körülötte lévő táblára ne érjen át, ne lógjon le, ne takarja azt! 

    3.         Fényképek, képeslapok, levelek, rajzok, papírok és semmiféle más tárgyak nem
           ragaszthatók fel a fedlapra, sem az urnafal oldalára! 

4.      Az urnatáblákra és az urnafal oldalára nem lehet felakasztani, felrakni, rárakni,
   rálógatni, odatűzni vallásos kegytárgyakat, szobrokat (kereszt, rózsafűzér,
   szentkép, angyal stb.) valamint nem vallásos, más jellegű tárgyakat (plüssöket,
   madarakat, szívet stb.).

    5.    Az urnatáblákra, urnahelyekhez semmiféle csillogó, villogó, ledes világításokat
           tenni nem szabad! 

    6.          Tehát az urnatáblákon csak 1 kis művirág és kis műkoszorú lehet (a 2. pontban
            leírtak szerint)! Semmi más nincs engedélyezve!
 

    7.     A mégis felszerelt akasztók, vázák, virágtartók, valamint fényképek, képeslapok,
            levelek, vallási és más jellegű tárgyak, és egyéb más, az előző pontokban
            említettek, eltávolításra kerülnek! Értük felelősséget nem vállalunk! 

    8.            Az így eltávolított dolgokat nem áll módunkban őrizni!

    9.     Az itt vásárolt gyertyát a kijelölt helyen (bent a bejáratnál), valamint a nem itt
            vásárolt, hozott gyertyákat a kinti kijelölt helyen (a 2 betonvázában) lehet
            meggyújtani, elégetni!

  10.    Élő virágot se bentre az urnahelyekre, se kintre ne tegyenek!
           Azokat is nyomban el fogjuk távolítani!

  11.    Élő virágot csak Mindenszentek és Halottak napján hozhatnak az emlék-
           parkban kijelölt helyre, melyet az ünnepek után el fogunk távolítani.


  12.   
Temetési szertartás alatt a kegyeleti hely látogatása nem zavarhatja a szertartást!

  13.   
A kegyeleti hely mindennap látogatható 9 – 17.30 óra között. Kérjük a kaput
           és az ajtókat mindig visszacsukni, a villanyt elmenetelkor lekapcsolni!


  14.    
A kegyeleti helyen mellékhelység (mosdó, WC) biztosítva van.
            Kérjük annak megfelelő használatát!
 

A kegyeletihely és az emlékpark használati rendjét zavaró, a kiírást nem
betartott dolgokat, csak a Plébánia jogosult kihelyezni és eltávolítani!

Ez a szabályzat aláírással és pecséttel ellátva hivatalos dokumentumként szolgál. Ennek összefirkálására, letépésére, levételére a látogatóknak nincs joguk. Feljelentést hozhat magával!

A módosított szabályokat elfogadva kérjük mindenki méltányos megértését!

Adj Uram örök nyugodalmat nekik! És az örök világosság fényeskedjék nekik! Nyugodjanak békében!

                        Molnár Alajos
                                  plébános

        Kelt.: Budapest 2023. március 1.


Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.
         Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.                Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                        Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.
Kegyeleti hellyel kapcsolatban gondnokunknál lehet érdeklődni.

   Telefon:  +36-  1-252-42-71
   Telefon:  +36-20-823-16-75


Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Adószámunk:    19622969-1-42

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános