,


Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja

Hirdetések


Fõoldal
 
Mindszenty életmű
Elérhetőség Templomunk
Hirdetés Utcajegyzék
Miserend - kegyeletihely Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Keresztség Események
Esküvõ Újságcikkek
Lelkitükör Képalbumok
Heti Lélekemelõ
Napi olvasmányok Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Eucharisztikus
kongresszus
Hangfelvételek
NEK tár


évközi 10. vasárnap - B. év

Hirdetések 2024. június 9.

9.

évközi 10.

vASÁRNAP

SZENT KOLUMBA bencés apát

SZÍR SZENT EFRÉM


TE DEUM  Hála: Diákokért, hittanosokért, ministránsokért

 
  09 00       Mezőlaki és Szabó család élő és elhunyt tagjaiért

  18 00  
     Élő Nóra
10.

hétfő

  18 00        Élő Mónikáért, Pongrácért és testvéreiért
11.

Kedd

SZENT BARNABÁS APOSTOL

  18 00       Kovács és Major család élő és elhunyt tagjaiért
12.
Szerda
  18 00        Nincs szentmise
13. Csütörtök

PADOVAI SZENT ANTAL
  18 00        Élő Tamásért
                       SZENTSÉGIMÁDÁS 
14.

PÉNTEK

  18 00      + István és élő családtagok
15. SZOMBAT

ÁRPÁD-HÁZI BOLDOG JOLÁN

  
18 00        Kérés meghallgatás gyógyulásért
16.

évközi 11.

vASÁRNAP

RÉGIS SZENT FERENC-JÁNOS jezsuita

  09 00      Sáfrán és Czakó család élő és elhunyt tagjaiért  


  18 00     
 A most szentelt papokért


                                                          
                       Ferenc Pápa júniusi imaszándéka:    A HAZÁJUKBÓL MENEKÜLŐKÉRT

Imádkozzunk azért, hogy a háború vagy éhínség elől menekülő, veszélyekkel és erőszakkal teli utazásra kényszerített
migránsok vendégszeretetre és új életlehetőségekre találjanak a befogadó országokban


Plébániánk heti gondolata: “A hála az öröm módja, hogy köszönetet mondj az életnek.

A hála az, hogy meglátod az élet minden apró ajándékát. A hála ébren tartja a szíved
szeretetét és a lélek fényét. A hála az a kulcs, amely kinyitja a boldogság ajtaját.”

    1.     Vasárnap a 9-es misén lesz a Hittanosok, Ministránsok Te Deuma – hálaadó szentmiséje.
           A Szentmise után kérjük őket, hogy szüleikkel együtt egy kicsit maradjanak még a templomban,
           hogy kiértékeljük és megköszönjük ezt az évet.

    2.   Esztergomban a  Bazilikában 15-én szombaton PAP és DIÁKONUS SZENTELÉS lesz.
          Imádkozzunk a felszentelendőkért, hogy hivatásukban hűségesek és buzgók legyenek.

    3.       A fokozódó meleg miatt, a szokásos módon jövő héttől a hétvégi szombati és vasárnapi szentmisék

          ismét az ALTEMPLOMBAN lesznek megtartva. Ott most még lényegesen hűvösebb van, így

          érdemes pulóvert hozni magukkal.

    4.   Kívánunk mindenkinek testet és lelket pihentető nyarat.

Ne feledkezzünk meg a hívő magatartásról, imáról és a misén való részvételről, valamint a templomhoz illő, Jézushoz méltó öltözködésről, itt a mi templomunkban is.

A szentmisékre mindig tisztességesen öltözve menjünk, időben érkezzünk, mobiltelefont kapcsoljuk ki.

Vigyázzunk magunkra és egymásra!

*

Isten éltesse azokat, akik a héten ünneplik névnapjukat,
születésnapjukat,
vagy házassági évfordulójukat!

*

20 + C/G + M + B + 2 4

Christus Mansionem Benedicat

Jelentése: (Krisztus áldja meg ezt a hajlékot)  Népiesen: (Gáspár (Caspar), Menyhért,

Boldizsár)
 

Kérjük Jézus Krisztust, a mi Urunkat, hogy áldva + áldja meg otthonainkat és
minden lakóját. Költözzék be boldogság, isteni áldás, derűs öröm, termékeny szeretet,
megbocsátó jóság, egyetértés, szorgalom, egészség és békesség. Távozzék a gonosz
lélek ártalma és minden gonosz viszálykodás. Lakjanak benne a békesség angyalai.
Naponta imádkozzunk együtt és egymásért, sokszor fontolgassuk csodás törvényeidet.
Háríts el tőlünk minden ellenséges hatalmat. Szabadíts meg minket minden rettegéstől
és háborgatástól, és őrizz meg minket otthonainkban.  Kérjük ezt Tőled betlehemi
kis Jézus, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodik, Isten mindörökkön
örökké. Ámen

*
Korábbi hirdetésekből:

,,Az Eucharisztia ünneplése hívő életünk csúcsa és forrása.

Biboros Úr ezzel szorgalmazza a hívek körében a szentmisék buzgó látogatását,”
                                                                                           (részlet a körlevélből)

Az Eucharisztikus Kongresszusra való készület első évében a SZENTSÉGIMÁDÁS
szépen felfejlődött,
most a második évben, legalább egy hétköznapi
SZENTMISÉT
is építsük be az életünkbe.

A gyakoribb találkozás alakítja igazán a Krisztushoz való hasonlóságot, és alkalmat ad arra is, hogy élő és elhunyt szeretteinkért, vagy más fontos szándékra mondasson,
minden család egy évben legalább egy szentmisét.

*

A Katolikus Karitász segélyakciójához mindig csatlakozhatunk, ha hívjuk a 1356-os telefonszámot,

hívásonként 500 forinttal támogathatjuk munkájukat.

*

Külön köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik a karácsony utáni felhívásra, elvitték a kegyeleti
helyről, az urna táblákra tett különféle világító és villogó
        mécseseket. Amelyek ott maradtak, egy hónap türelmi idő után, eltávolítottuk.

Kérem megértésüket. Most a művirágokkal, és kis koszorúkkal kérem ugyanezt.

CSAK ANNYIT HELYEZZENEK EL, AMI NEM TAKARJA EL

AZ ELHUNYT NEVÉT, SEM A SZOMSZÉD TÁBLÁJÁT! 

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS EGYSZERŰSÉGÉT TARTSUK

TISZTELETBEN!   FELHÍVÁS URNAHELY-SZERZŐDÉS és ADATPÓTLÁSRA

Kérjük azokat a testvéreket, akik 2016. augusztus 1. előtt váltottak  urna helyet a Regnum Marianum Kegyeleti Helyén,

hogy a hiányzó szerződés pótlására és adategyeztetésre hivatali időben szíveskedjenek felkeresni a plébániát, de

KÉRJÜK, HOGY ELŐZETESEN EGYEZTESSENEK IDŐPONTOT:

Tel.:  06-20-823-16-75

Köszönettel, együtt érző szeretettel, Molnár Alajos, plébános


Tájékoztatást adunk a vatikáni rendelkezésről, mely megerősíti a méltó temetés egyházi módját.

A Hittani Kongregáció instrukciója a katolikus temetésről:

„Krisztus feltámadása a keresztény hit csúcsigazsága, melyet a húsvéti titok lényegi részeként hirdettek a kereszténység kezdetétől fogva, … Az egyház továbbra is előnyben részesíti az emberi test méltó eltemetését.

Az egyház hivatalos temetési utasítása előírja, hogy az elhunytak hamvait is szabályszerűen kell őrizni szent helyen, temetőben, altemplomban, vagy a megfelelő egyházi hatóság által kifejezetten erre a célra kijelölt helyen.
A hamvak egyéb módon való elhelyezése nem méltó az emberi személy, Isten képére alkotott méltóságához.”

Fogadjuk jó szívvel az Egyház intézkedését

*

A HIRDETÉSEINK olvashatók

a HONLAPON,

http://www.regnumzobor.hu

ajánljuk a NAPI OLVASMÁNYOKAT és a HETI LÉLEKEMELŐ c. írásokat is.

A GYÓNÁSHOZ különféle LELKITÜKÖR is található.

* 
                     A mozgássérültek gondozását Almássy Tamás atyára, aki maga is mozgássérült, bízta a Bíboros Úr.
Tájékoztatása szerint minden hónap 3. vasárnapján lesz a Mozgássérültek Miséje,

Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomban.

(XV. ker. Pestújhelyi tér.) 

Megközelíthető:

Bosnyáktérről a 124-es autóbusszal, vagy a Molnár Viktor utcától gyalogosan.

*
Az Egyházközség  a CIB Banknál vezeti a plébánia számláját, az OTP-nél megszünt.
Kérjük, aki utalással szokta rendezni
EGYHÁZI ADÓJÁT, A CIB-es
SZÁMLÁNKRA KÜLDJE
, - de továbbra is lehet az egyházi adót rendezni
iroda időben, vagy misék előtt, után
.

Számlaszámunk:   CIB  11100104-19622969-36000001

 *


      Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.   Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                    Kedden:    15h - 17h-ig.
                                                                                                                                         Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.
Kegyeleti hellyel kapcsolatban gondnokunknál lehet érdeklődni.

Telefon:  +36-1-252-42-71
   Telefon:  +36-20-823-16-75


Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Adószámunk:    19622969-1-42

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános