Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja
Főoldal1996


1931 - 1951

Ma van. Ön a     látogatónk.

Fõoldal

Templomunk
Miserend Utcajegyzék
Hirdetés Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Keresztség Események
Esküvõ Újságcikkek
Lelkitükör Képalbumok
Heti Lélekemelõ Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Napi olvasmányok
Eucharisztikus
kongresszus
Hangfelvételek
NEK tár Nagyhét 2021
Mindszenty életmű

*
Húsvét 7. MENNYBEMENETEL VASÁRNAPJA
2021.05.16.
Letöltés

*


*

*

Erdő Péter bíboros imádsága járvány idején

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

    Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a
    teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy
    minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról
    és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

    Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért,
    hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked,
    hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása
    által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

    Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből
    teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben
    van az életünk.

    Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani
    járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő
    intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését,
    leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz

    Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek
    gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor
    helytállásukhoz.

    Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden
    lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó
    hozzátartozóknak.

    Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének
    elkerüléséhez.

    Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és
    mulasztással elkövettünk!

    Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

    Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!

                                                                                      Ámen.
    Magyar Kurír
    Magyar Kurír
    Magyar Kurír

*

Ferenc pápa 2021. Májusi imaszándéka:
Egyetemes: A pénzügyi világ felelőseiért

Imádkozzunk, hogy a pénzügyi szektor felelősei a kormányokkal együtt munkálkodjanak
a pénzügyi szféra szabályozásán, és így megvédjék az állampolgárokat annak veszélyeitől.


*
Plébániánk heti eucharisztikus gondolata:

Amint neked, Uram, nincs szükséged semmire, nekünk annyira szükségünk van a veled való közösségre.

A mi dicsőségünk nem más, mint hogy hűségesen és szilárdan kitartsunk szolgálatodban.
(Szent Iréneusz imája)


*
Napi vigasztalás és remény a hit erejével.

*

Pesti Ferencesek által összeál-
lított  új lelkitükör


*

Szentírás

*

*

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért


Mennyei Atyánk, minden élet forrása!

Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó

és az Oltáriszentségben velünk velünk levő Krisztust

felismerjük, és egyre jobban szeressük!

Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,

orvosunk és békességünk.

Adj bátorságot, hogy az Ő erejét és örömét

elvigyük minden emberhez.

Add, hogy a készület ideje

és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése

egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,

Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon.

Amen.


Gyónási lehetőségek:
misék előtt és után, ünnepnap a misék alatt is.

 


         Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.                Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                        Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.
Kegyeleti hellyel kapcsolatban gondnokunknál lehet érdeklődni.

Telefon:  +36-1-252-42-71
   Telefon:  +36-20-823-23-13


Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános