Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja
Főoldal1996


1931 - 1951


"Magyarok Nagyasszonya könyörögj érettünk" 


Ma van. Ön a     látogatónk.Fõoldal    Templomunk
Miserend Utcajegyzék
Hirdetés Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Eucharisztikus
kongresszus
Események
NEK tár Újságcikkek
Keresztség Képalbumok
Esküvõ Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Lelkitükör
Heti Lélekemelõ Hangfelvételek
Napi olvasmányok

*


Erdő Péter bíboros megköszönte Ferenc pápának
Mindszenty József hősies erényeinek elismerését.


2019. február 15. péntek, 09:29

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, Magyarország prímása február 14-én személyesen

mondott köszönetet Ferenc pápának a Mindszenty bíboros hősies erényeit elismerő határozat jóváhagyásáért.

A vatikáni sajtóközpont február 13-án délben közelte, hogy Ferenc pápa jóváhagyta azt a határozatot, mely megállapítja, hogy Isten szolgája
Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek, Magyarország prímása hősies fokban gyakorolta a keresztény erényeket.

Erdő Péter bíboros, aki a hét folyamán az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció plenáris ülésén vesz részt,
február 13-án Rómában nyilatkozatot adott ki, majd hálaadó imádságot vezetett a Santo Stefano Rotondo-templomban,
Tiszteletreméltó Mindszenty József egykori bíborosi címtemplomában.

Február 14-én délben a Szentatya az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció plenáris ülésének résztvevőit fogadta, akik Isten népének
liturgikus képzéséről tanácskoznak ezekben a napokban. Az összejövetelen a kongregáció tagjaként részt vett Erdő Péter bíboros, prímás is,
aki az audiencia végén személyesen mondott köszönetet Ferenc pápának a Mindszenty József bíboros hősies erényeit elismerő határozat jóváhagyásáért.

Forrás: Pápai Magyar Intézet

Fotó: L’Osservatore Romano/PMI

Magyar Kurir

*
Erdő Péter nyilatkozata.

*
Székely János püspök
Mindszenty József hősies erényeinek elismeréséről
2019. február 15. péntek, 15:26

Székely János szombathelyi megyéspüspök közleményét adjuk közre

Mindszenty József hősies erényeinek elismeréséről.

Hálával és örömmel van tele a szívünk, amiért Mindszenty bíboros boldoggá avatásának első szakasza
 – hosszú előkészítő munka és sokak kitartó imádsága után – pozitív eredménnyel lezárult, és immár csak a közbenjárására
történt és orvosilag nem magyarázható csodálatos gyógyulás hivatalos elismerése van hátra a boldoggá avatásáig.


Isten szolgája Mindszenty József bíboros a Szombathelyi Egyházmegye területén található Csehimindszent szülötte.
Szombathelyen, a premontrei gimnáziumban tanult, és itt volt szeminarista, Rábapatyon volt káplán, majd Zalaegerszeg apát-plébánosaként szolgáltaaz egyház és hazánk lelki megújulását. Plébánosként hetente egy napot a legszegényebbek
kéréseinek meghallgatására szánt, akiket igyekezett sokfajta módon (például tűzifával, élelemmel, ruhával, cipővel) segíteni.
Minden évben körülbelül harmincöt szegény diák taníttatását fizette. Védelmére kelt a kigúnyolt roma gyereknek az iskolában,
és néma tüntetésként karon fogva sétált a rabbival Zalaegerszeg főterén. Szót emelt, kiáltott a szovjet hadsereg által meggyalázott körülbelül 200 ezer magyar lány és nő érdekében, tiltakozott a nyilas fordulat ellen, a kommunista diktatúra kiépítésének
éveiben védeni próbálta az egyházi iskolákat. Zalában harmincnégy plébániát, nyolc új katolikus iskolát, három egyházi
kollégiumot alapított. Utcaapostolokat bízott meg a hívek látogatásával, 15 ezer hívét szinte kivétel nélkül név szerint ismerte.
Adventben és nagyböjtben hetente kétszer kenyéren és vízen böjtölt, igen gyakran a földön aludt, és amíg csak tudott,
mindig térden állva gyónt. A világháború utáni óriási szegénységben nem volt hajlandó bőséges ebédeken részt venni,
sok esetben tiltakozásként felállt a leves után. Végtelenül tisztelte és szerette az édesanyját. Esztergomi székfoglalási
szentmiséjén úgy akarta, hogy az édesanyja legyen a bevonulási menet élén. Amikor a kirakatper előkészítésének
kínzásai és megaláztatásai, majd a börtönévek után az 1956-os forradalom idején kiszabadították, ezt mondta a rádióban:
„Senkivel szemben nem őrzök haragot a szívemben.” A hit, a bátor kiállás, a hűség tanúja volt az európai történelem
talán legszörnyűbb, legembertelenebb diktatúráinak idején. Isten igaz embere egy nagyon sötét korszakban.


Bárcsak minél többen követnék őt hitében, hűségében, szegények iránti szeretetében!
Hálát adunk életének példájáért, és imádkozzunk továbbra is azért, hogy mihamarább a boldogok
sorában tisztelhessük Isten szolgáját, Mindszenty atyát, a tiszteletre méltó és mártírsorsú bíborost.


Dr. Székely János, szombathelyi megyéspüspök

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír

*


A pápa imaszándéka 2019. január hónapra:

Evangelizációs; hogy a fiatalok, különösen a latin-amerikaiak Mária példáját követve és az Úr
hívására válaszolva hirdessék az evangélium örömét a világnak.
 *

 Plébániánk heti eucharisztikus gondolata:

Áldott az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van reménye. Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa,
amely gyökereit egészen a folyóig ereszti. Ha jön a hőség, nem kell félnie, lombja mindig zöldelni fog.
Szárazság idején sem kell aggódnia, akkor sem szűnik meg, gyümölcsöt teremni.

(Jer.17,5-8)


 
*
Szentírás
3 TIPP,


mely értékesebbé teszi napjait.

 
Három tippet ajánlok a figyelmébe most! Próbálja meg ezeket beépítenie a mindennapjaiba és akkor nem csak magának, hanem környezetének is örömet tud szerezni!1. Imádkozzon!


Reggel, amikor felébred, köszöntse Jézust - még az ágy szélén ülve!


"Uram, köszönöm, hogy jelen vagy, velem vagy és új napot adtál nekem!

Köszönöm a Te szeretetedet" - Tartson pár másodperc szünetet! Közben "képzelje",

hogy Jézus ott ül ön mellett az ágy szélén és szeretettel megfogja a ön kezét.
"Uram, a Te kezedbe teszem a mai napomat! Kérlek, küld el számomra a Szentlelket,

hogy Rád tudjak figyelni mindenben, amit teszek."  ...és indulhat a nap.


A fenti pár mondat csak egy minta. Alakítsa ki a saját fohászát, amivel Isten jelenlétébe

és gondviselésébe helyezheti magát! Higgye el, ha ezt tudatosan teszi, hetek, hónapok

múltán sokkal tartalmasabban fogja kezdeni a napját!

 

"Az imádság nem más, mint az Istennel való egység.

Amikor a szív tiszta és az Úrral egyesült akkor megerősödik és megtelik frissességgel;

csodálatos fénye elkápráztat." - Vianney Szent János


2. Dicsérjen!


Mondja el - amikor csak teheti - családtagjának, barátjának, ismerősének,

munkatársának, mennyire nagyra becsüli, tiszteli, szereti. Indokolja is meg!


Nem ismerek senkit, aki azért szomorkodott volna, mert valaki valamiért megdicsérte

vagy elmondta neki, hogy szereti. Fordítva viszont igen! Sokkal jobb, ha meg is indokoljuk,

hogy miért szeretjük, tiszteljük. Váljon mindennapi szokásává, hogy legalább egy embernek

kifejezi szóban is a szeretetét, megbecsülését! Ne fukarkodjon a dicsérettel!

 

"Beszélve tanulsz meg beszélni, tanulva tanulni, szaladva szaladni, dolgozva dolgozni,

és csak szeretve tanulsz meg szeretni.

Mindenki, aki más módon tanul, megtéveszti magát." - Szalézi Szent Ferenc

 

3, Legyen áldozatkész!


Nagyon fontos, hogy hozzunk napi áldozatokat magunkért

vagy másokért, amit felajánlunk az Úrnak.


Nem kell nagy dolgokra gondolni. Kapcsolja ki a tévét gyakrabban és beszélgessen.

Hazafelé a buszról szálljon le 1-2 megállóval előbb és sétáljon, közben imádkozhat is.

Szólítsa meg azt az undok munkatársát, akivel senki sem szeret beszélgetni!


"Nincs helye az önzésnek és nincs helye a félelemnek!

Ne félj akkor, amikor a szeretet követel.

Ne félj akkor, amikor a szeretet kér áldozatot."
-
Szent II. János Pál pápa

 

Mórus Szent Tamás: Ima humorért


Adj Uram humorérzéket, hogy jókedvű lehessek, hogy megértsem,
ha csupán viccről van szó.
Add, hogy érjenek kis örömök az életben, s ezeket tudjam megosztani másokkal.
Adj tiszta lelket, érzékenyt minden iránt, ami tiszta és nemes.
Olyan lelket, mely a gonosz láttán nem retten meg, hanem keresi az eszközöket
mindent újra helyrehozni.
Olyat, mely nem nyafog és sosem panaszkodik.
S végül add, hogy jó legyen az emésztésem, de legyen is mit emésztenem!


*

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!

Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó

és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust

felismerjük és egyre jobban szeressük!

Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,

orvosunk és békességünk.

Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét

elvigyük minden emberhez!

Add, hogy a készület ideje

és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése

egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,

Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon

Ámen.


Gyónási lehetőségek:

  misék előtt és után, ünnepnap a misék alatt is.         Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.                Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                        Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.

Telefon:  +36-1-252-42-71

Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános