Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja
Főoldal1996


1931 - 1951


"Magyarok Nagyasszonya könyörögj érettünk" 


Ma van. Ön a     látogatónk.

Fõoldal  
Templomunk
Miserend Utcajegyzék
Hirdetés Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Keresztség Események
Esküvõ Újságcikkek
Lelkitükör Képalbumok
Heti Lélekemelõ Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Napi olvasmányok
Eucharisztikus
kongresszus
Hangfelvételek
NEK tár
Mindszenty életmű

*

TÁJÉKOZTATÁS az
1 % rendelkezéséről

Sajnos valamilyen adminisztratív hiba kapcsán a ZRM Alapítvány nem tudja fogadni a  felajánlásokat. Ezért kérjük a testvéreket, hogy április végéig halasszák el a felajánlást, amit a ZOBORHEGY TÉRI REGNUM MARIANUM ALAPÍTVÁNYRA szántak, addigra reméljük megoldódik a probléma.
(A 0011-re a Katolikus Egyház javára lehet rendelkezni.)
Megértésüket, türelmüket köszönjük.PÜSPÖKKARI RENDELKEZÉS

A JÁRVÁNY MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN


Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban.
Az MKPK közleménye

Vasárnaptól nincs nyilvános mise, "sine populo" azaz nép nélkül mondjuk a szentmiséket,

zárt ajtók mögött, a kért miseszándékokra. De hívek nem lehetnek jelen.

Otthon keressünk miséket a TV-n, rádión, interneten.

Így lélekben létrejön az egyház nagy lelki közössége.

*

 

Nagyböjtben KERESZTÚTAT IMÁDKOZUNK

            Keresztúti elmélkedések.  1.   Rózsafüzér királynéja honlapján.

                                                                 2.    Jézus keresztútja a családban. Bosnyáktéri fiatal házasok elmélkedése.

                                                                 3.     
Rövid elmélkedés

*

Erdő Péter bíboros imádsága járvány idején

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

    Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a
    teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy
    minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és
    önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

    Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy
    életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök
    életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál
    nekünk az örök boldogságra.

    Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos
    védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

    Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány
    ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat
    szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony
    eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben
    elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak
    erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet,
    hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy
    aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség
    terjedésének elkerüléséhez.

    Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással
    elkövettünk!

    Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

    Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!

    Ámen.

    Magyar Kurír
    Magyar Kurír
    Magyar Kurír

*

Ferenc pápa 2020. márciusi imaszándéka: 

Egyetemes: A kínai katolikusokért

Imádkozzunk, hogy a kínai Egyház kitartson az Evangéliumhoz való hűségében, és növekedjen az egységben.

Ima


*

Erdő Péter bíboros, imaszándéka 2020. február hónapra:

Hogy a közelgő -2020-as - Eucharisztikus Kongresszusra való készület új lendületet adjon közösségeink hitének
és életének.


*

Plébániánk heti eucharisztikus gondolata:

Az Eucharisztia szertartásában lényeges a kenyér és a bor átalakulása Jézus testévé és vérévé, de az Úr ezt
azért akarta, hogy megvalósuljon a hívők szeretetközössége, az Egyház. Az Eucharisztia átalakítja, egyesíti
a hívőket: az Eucharisztiában a feltámadt Krisztus Szentlelke által egy (egyházi) testté gyűjti összea hívő népet, az egy kenyérben részesülőket
.         (P. Szabó: Eucharisztia a szeretet szentsége)  

*
Napi vigasztalás és remény a hit erejével.

*

Pesti Ferencesek által összeál-
lított  új lelkitükör


*

Szentírás

*

*

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!

Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó

és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust

felismerjük és egyre jobban szeressük!

Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,

orvosunk és békességünk.

Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét

elvigyük minden emberhez!

Add, hogy a készület ideje

és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése

egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,

Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon

Ámen.


Gyónási lehetőségek:

  misék előtt és után, ünnepnap a misék alatt is.         Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.                Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                        Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.
Kegyeleti hellyel kapcsolatban gondnokunknál lehet érdeklődni.

Telefon:  +36-1-252-42-71
   Telefon:  +36-20-823-23-13


Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános