Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja




1996



1931 - 1951


"Magyarok Nagyasszonya könyörögj érettünk"


Ma van. Ön a     látogatónk.

Fõoldal            Napi olvasmányok
MiserendTemplomunk
HirdetésUtcajegyzék
SzentségekAlapítványunk
Eucharisztikus
kongresszus
Egyházközségi
hozzájárulás
KeresztségEsemények
Újságcikkek
EsküvõKépalbumok
LelkitükörKapcsolataink
Templomok miserendjei
Heti LélekemelõHangfelvételek

Ima a Nemzetközi Eucharisztius Kongresszusért 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!

Küld el Szentlelkedet,

hogy az önmagát értünk feláldozó

és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust

felismerjük és egyre jobban szeressük!

Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,

orvosunk és békességünk.

Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét

elvigyük minden emberhez!

Add, hogy a készület ideje

és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése

egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,

Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon

Ámen.


  Kezdőlap

KEGYELETI HELY NYITVATARTÁSA:

nov. 1. MINDENSZENTEK és nov. 2. HALOTTAKNAPJÁN

reggel 8-tól este 8-ig látogatható a kegyhely.

Vigyázzunk a gyertya-gyújtás tűzvédelmi biztonságára.





 ENGESZTELŐ   IMASZÁNDÉK
2017.

Az újévi jó elhatározás jegyében minden hónapra egy-egy
ENGESZTELŐ imaszándékot választunk,
hogy templomunk
engesztelő hivatását szolgáljuk.
Ez legyen szemünk előtt a közös és egyéni imádságainkban,

különösen az első pénteki szentségimádáskor.

Plébániánk ENGESZTELŐ könyörgése 2017 OKTÓBERRE:

Mindenható Istenünk, fogadd el engesztelésünket azokért a bűnökért,
melyeket a Szűz Anya iránti szeretetben, tiszteletben elmulasztottunk.

– Magyarok Nagyasszonya könyörögj értük! –


A pápa evangelizációs imaszándéka 2017. október hónapra:

Azokért a testvéreinkért, akik eltávolodtak a hittől, hogy a mi imádságunk és evangéliumi tanúságtételünk által is felfedezhessék az irgalmas Úr közelségét és a keresztény élet szépségét.


Gyónási lehetőségek:

  misék előtt és után, ünnepnap a misék alatt is. 



Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.            Az iroda nyitva tartása: Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9 órától 12 óráig.
                                                                                                                                                                     Kedden:    14 órától 17 óráig.
                                                                                                                                                               Csütörtökön nincs ügyfélfogadás.




Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.

Telefon:  +36-1-252-42-71

Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános