Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja
Főoldal1996


1931 - 1951


"Magyarok Nagyasszonya könyörögj érettünk" 


Ma van. Ön a     látogatónk.

Fõoldal  
Templomunk
Miserend Utcajegyzék
Hirdetés Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Keresztség Események
Esküvõ Újságcikkek
Lelkitükör Képalbumok
Heti Lélekemelõ Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Napi olvasmányok
Eucharisztikus
kongresszus
Hangfelvételek
NEK tár
Mindszenty életmű

*


Pünkösd
vasárnap


*

Öröm útja - Csernáth Zoltán elmélkedései

*
Világméretű szentségimádás 2020. június 13-án!

Jelentkezni lehet:
https://corpusdomini.iec2020.hu/#/  vagy  https://www.iec2020.hu/hu


Fábry Kornél atya, videó:

*

Trianoni harangszó

június 4-én délután ½ 5


A társadalom részéről többen indítványozták,

  június 4-én délután ½ 5-kor

szólaljanak meg országszerte a harangok.

Aki a harangszót hallja

vagy megszólaltatja harangjait, tegye ezt az

 imádság lelkületével,

könyörögjön hazánkért, népünkért

határainkon innen és túl,

és Közép-Európa összes népeiért,

hogy békében, szeretetben

és alkotó együttműködésben

építhessük közös jövőnket.  

 A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye

Budapest, 2020. május 21.Külön bizalommal és szeretettel kérném a testvéreket, hogy a
plébániánk szerény anyagi helyzete miatt, akinek van rá módja és lehetősége,
a persely adományt, az egyház adót, vagy egyéb
adományt,
internetes átutalással küldve támogassa plébániánkat.

CIB  11100104-19622969-36000001

  Külön köszönet érte.Mindannyiunk egészsége érdekében továbbra is kérjük

felelősségteljesen kövessük a Bíboros úr korábbi rendelkezéseit és a Hatóságok által előírt feltételeket melyek a templomainkban is kötelezők!VÍRUSJÁRVÁNY ZÁRLATÁNAK ENYHÍTÉSE

BÍBOROS ÚR ÚJABB RENDELKEZÉSE az
Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében,melyben
lehetővé teszi, hogy
május 18-tól hétfőtől a szentmisék megtarthatók az előírt biztonsági feltételek mellett!

Nagy öröm, hogy meghallgatásra talált az imádságunk,
és újból találkozhatunk Jézussal a templomokban is.
Mi is készülünk rá, azonban
a nagytemplom a tető
felújítása miatt még nem használható
, ezért amíg el
nem készül, az altemplomban lesznek a szertartások.

Az altemplom előkészítése, fertőtlenítése és a
megfelelő körülmények biztosítása után először
május 23-án szombat este 18-kor majd vasárnap
már a nyári miserend szerint
délelőtt 9-kor és este 6 órakor lesz szentmise!

A kegyeleti helyet május 23-án szombaton nyitjuk, a
szokásos időpontban 9 – 17.30.

Mindannyiunk egészsége érdekében

Felelősségteljesen kövessük a Bíboros úr korábbi
rendelkezéseit és a Hatóságok által előírt feltételeket,
melyek a templomainkban is kötelezők!

                    -     Érkezéskor fertőtlenítő használata.

          -       A szájat és orrot eltakaró maszk vagy kendő használata.

          -        Másfél méter távolság megtartása a padokban és a
              templomtérben is. (Családtagok ülhetnek egymás mellett.)

          -      Perselyadományainkat a szentmise végén kifelé menet
              helyezhetjük el az állóperselybe.

          -        Továbbra sincs kézfogás a békeköszöntésnél.

          -        Szentáldozás csak kézben történik.

Ezek az óvatossági rendelkezések különösen is az idősek
és gyenge egészségűek védelmét szolgálják
, akikért
fokozott felelősséggel tartozunk.


Főegyházmegyénkben továbbra is fennmarad a

vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli

felmentés, azonban otthon kapcsolódjunk be a

szentmisék médián való közvetítésébe.
 

Kérjük a Szentlélek Úristen elevenítő erejét

plébániáink és híveink számára!


*

Erdő Péter bíboros imádsága járvány idején

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

    Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a
    teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért,
    hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy
    világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

    Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért,
    hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked,
    hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása
    által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

    Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből
    teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben
    van az életünk.

    Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani
    járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézke-
    désekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését,
    leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök
    nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak
    és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennün
    a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi
    segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add,
    hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

    Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és
    mulasztással elkövettünk!

    Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

    Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!

                                                                                      Ámen.
    Magyar Kurír
    Magyar Kurír
    Magyar Kurír

*

Ferenc pápa 2020. májusi imaszándéka

Egyetemes: A diakónusokért

Imádkozzunk azért, hogy a diakónusok az Ige és a szegények hűséges szolgálata
által éltető jelek legyenek az egész Egyház számára.


*

Plébániánk heti eucharisztikus gondolata:

Az ostyában Krisztus teljesen és egészében sebezhető. Nagyon gyakran előfordul, hogy rosszul bánnak vele,
bántalmazzák, figyelmen kívül hagyják és mellékesen kezelik, méltóság nélkül. Mégis, hajlandó ezt az árat
megfizetni és élni a népe között. Ő továbbra is eljön hozzánk újra és újra, mondván:
„Én soha nem hagylak el benneteket.”.

( Sam Guzman: Jézus hét tanítása az Oltáriszentségben, Sérülékenység )


*
Napi vigasztalás és remény a hit erejével.

*

Pesti Ferencesek által összeál-
lított  új lelkitükör


*

Szentírás

*

*

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért


Mennyei Atyánk, minden élet forrása!

Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó

és az Oltáriszentségben velünk velünk levő Krisztust

felismerjük, és egyre jobban szeressük!

Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,

orvosunk és békességünk.

Adj bátorságot, hogy az Ő erejét és örömét

elvigyük minden emberhez.

Add, hogy a készület ideje

és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése

egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,

Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon.

Amen.


Gyónási lehetőségek:
misék előtt és után, ünnepnap a misék alatt is.

 


         Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.                Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                        Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.
Kegyeleti hellyel kapcsolatban gondnokunknál lehet érdeklődni.

Telefon:  +36-1-252-42-71
   Telefon:  +36-20-823-23-13


Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános