Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja
Főoldal



1996


1931 - 1951


"Magyarok Nagyasszonya könyörögj érettünk" 


Ma van. Ön a     látogatónk.



Fõoldal    Templomunk
Miserend Utcajegyzék
Hirdetés Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Eucharisztikus
kongresszus
Események
NEK tár Újságcikkek
Keresztség Képalbumok
Esküvõ Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Lelkitükör
Heti Lélekemelõ Hangfelvételek
Napi olvasmányok

*
Nagyhét, Húsvét programjai letölthető


*

Nagyszombat és a húsvéti vigília

*
Nagypéntek: Jézus Krisztus kereszthalálának napja



Nagypénteki keresztút       Nagypénteki szertartás  


*

Nagycsütörtök – Az Eucharisztia és az egyházi rend alapításának ünnepe



Nagycsütürtöki szentm
ise  oltárfosztás  lamentáció

Virágvasárnap



Virágvasárnapi szentmis
e 


 NAGYHETI SZERTARTÁSOK:

                Április 18. NAGYCSÜTÖRTÖK:     18 00 - Utolsó vacsora emléke,                                        (nagytemplom)

                Április 19. NAGYPÉNTEK            10 00 – 17 00  Szentségimádás 17 15 - Keresztút,        (nagytemplom)
                                   GYÓNTATÁS:          de. 10-12-ig és du. 15-17-ig
                                                                              18 00 - Nagypénteki szertartás


                Április 20. NAGYSZOMBAT:            10 00 -  18. Szentségimádás                                            (nagytemplom)
                                   GYÓNTATÁS:            de. 10-12-ig és du. 15-17-ig
                                   közben                                 10 00 - 12 00-ig a cserkészek őrsége

                                                                                18 00 - Tűzszentelés, húsvéti gyertya meggyújtása, Húsvéti Örömének,

                                   SZENTMISE, keresztségi fogadalom megújítása, FELTÁMADÁSI KÖRMENET.

 


                    Fényképek megtekintése                                           Bíboros Úr szentbeszéde 19.04.06-án.
                                                                                                       

                                   Keresztút                                   Bíboros Úr templomunkban 19.04.06-án. (Magyar Kurir)
                                                                         

V.
Cirenei Simon segíti vinni a keresztet

VI.
Veronika kendőt nyújt Jézusnak


VII.
Jézus másodszor esik el a kereszttel


VIII.
Jézus a síró asszonyokat vígasztalja


IX.
Jézus harmadszor esik el a kereszttel

X.
Jézust megfosztják ruháitól


IV.
Jézus édesanyjával találkozik

A BÖJTI FEGYELEMRŐL:

amely, a

felnőtteknek a háromszori étkezést, egyszeri jóllakást jelenti,

- a gyerekeknek, időseknek, betegeknek,

az EGYSZERŰ BÖJTÖT, a hústilalmat jelenti,

melyet a nagyböjt péntekjein mindnyájunktól kéri az egyház.


*
Nagyböjti triduum Repcsik Gyula Plébános Atyával

I. rész 2019.03.28.  

                                                              
II. rész 2019.03.29.  
                                             
III. rész 2019.03.30.  

*
Lelkitükör ajánlások:
Lelkitükör gyerekeknek
Lelkitükör fiataloknak,
ritkán és rendszeresen gyónóknak
FELNŐTTEKNEK - HÁZASOKNAK

*

Fábry Kornél Atya
Szentmise magyarázata, 1 - 10 rész.:

                1. rész:   Életem legjobb döntése! Avagy miért lettem pap?
                  2. rész:   Hogyan épül fel a szentmise és miért pont így?
                  3. rész:   
Hol öltöznek a papok?
                  4. rész:   Miért vetünk keresztet?
                  5. rész:   Miért kell megbánni bűneinket?
                  6. rész:   Mitől szent a lecke?
                 7. rész:  Miért kell megvallani hitünket?
                 8
. rész:  Vértelen áldozat, fehérborral?
                 9. rész:  
Mit ajánlunk fel és kinek?
               10. rész:  Mit keres a misén Hókuszpók?


XI.
Jézust keresztre szegezik

III.
Jézus először esik el a keresztte

XII.
 Jézus kiadja lelkét

II.
Jézus vállára veszi a keresztet.

XIII.
 Jézus édesanyja ölében

I.
Pilátus halálra ítéli Jézust

XIV.
Jézus teste elpihen

                              Jézus világ megváltója                   Stabat Mater                J. S. Bach János Passió

*


A pápa imaszándéka 2019. április hónapra:

Imádkozzunk a háborús övezetekben dolgozó orvosokért és munkatársaikért,
akik életüket kockáztatják azért, hogy mások életét megmentsék.



*

 Plébániánk heti eucharisztikus gondolata:

Plébániánk heti eucharisztikus gondolata: Ha az Eucharisztia az Egyház életének központja és csúcsa,
akkor ugyanúgy központja és csúcsa a papi szolgálatnak is. Ezért az Eucharisztia a papság szentségének legfőbb és 
özponti indoka, a papság ugyanis az Eucharisztia alapításának pillanatában és vele együtt született
.

(Szent II. János Pál pápa: Ecclesia De Eucharistia)


 
*
Szentírás

*

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!

Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó

és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust

felismerjük és egyre jobban szeressük!

Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,

orvosunk és békességünk.

Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét

elvigyük minden emberhez!

Add, hogy a készület ideje

és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése

egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,

Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon

Ámen.


Gyónási lehetőségek:

  misék előtt és után, ünnepnap a misék alatt is.



         Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.                Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                        Csütörtökön nincs félfogadás.




Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.

Telefon:  +36-1-252-42-71

Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános