Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja
Főoldal1996


1931 - 1951

Ma van. Ön a     látogatónk.

Fõoldal
 
Templomunk
Miserend Utcajegyzék
Hirdetés Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Keresztség Események
Esküvõ Újságcikkek
Lelkitükör Képalbumok
Heti Lélekemelõ Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Napi olvasmányok
Eucharisztikus
kongresszus
Hangfelvételek
NEK tár Nagyhét 2021
Mindszenty életmű

*

2023. Március 19.

nagyböjt 4. vASÁRNAPja
- A. év


*
                                  
*

A PLÉBÁNIA KÖZLEMÉNYE

2023. január elejétől a szentmiséken több héten keresztül hirdetve lett,
a kegyeleti hely hirdetőtáblájára ki lett téve, a plébánia honlapján is megtalálható volt a következő kérés:

„Kérjük, hogy a kegyeleti hely urnatábláiról a karácsonyi díszeket, főleg az évek óta halmozódó különféle figurákat, és a túlzott díszítéseket legkésőbb február közepéig (hamvazószerdáig) TÁVOLÍTSUK EL! CSAK 1-1 KIS SZERÉNY MŰKOSZORÚ, MŰVIRÁG MARADJON.

Ezek elhelyezését is úgy kérjük, hogy a felirat láthatóvá váljon, és a másik táblájára ne érjen át. Élő virágot pedig semmiképpen ne tegyünk ki!

Ha ez nem sikerül a hozzátartozóknak, akkor sajnos nekünk kell eltávolítani!”

Köszönöm mindazoknak, akik ezt komolyan vették és megtették!

Akiknek pedig nem volt rá idejük, azok helyett meg kellett tennünk!

A kis tárgyakat dobozba tettük, a koszorúkat és az azon lévő, összekötözött tárgyakat, dolgokat zsákokba helyeztük.

Ezeket húsvétig 2023. április 9-ig tárolni fogjuk! Tovább nem tudjuk!

Ha valakinek szüksége van a leszedett dolgokra, húsvétig hétfőn és keddi napon 16.45 - 17.15 óráig személyesen kikeresheti a dobozokból, a zsákokból és elviheti magával!

Ez ügyben a plébános urat kérjük hívni telefonon: 20/823 1675

Kérjük, hogy továbbra is tartsuk tiszteletben a kegyeleti hely használatának,

a kegyeleti jog gyakorlásának szabályait!


KEGYELETI HELY

A Regnum Marianum Plébániához tartozó kegyeleti hely használatának,

a kegyeleti jog gyakorlásának szabályai, melyek 2023. március 1-től

lépnek érvénybe

A tisztességes és méltó halottak nyughelye előtti tiszteletadás joga
mindenkit megillet, de felette önhatalmúlag nem rendelkezhet!
Figyelemmel kell lenni egymásra.

Az urnahelyeken és az emlékparkban mindenki az ilyen temetkezési
hely funkciójának, csendjének és a kegyeletnek megfelelő magaviseletet
köteles tanúsítani. Tisztességes öltözéket használni, valamint állatokat kapun
kívül hagyni! A szemetelést és a dohányzást mellőzni!

Az urnahelyek és az emlékpark rendjének, az urnafalak épségének
megóvása érdekében, valamint az urnahelyek rendjének és tisztaságának
megőrzése érdekében a következők figyelembevételét és megtartását kérjük
részben a hozzátartozóktól és minden ide látogató személytől!
        

1.    Urnafülke fedőlapján elkészítésnél elhelyezett 1 vázán
és/vagy 1 akasztógombon kívül más egyéb tartó nem szerelhető fel
sem a fedlapra, sem az urnafalra valamint a csavarokhoz sem!

2.    Az urnatáblákra csak 1 kis műkoszorút tehet a táblán lévő akasztóra,
valamint 1 kisebb műcsokrot a táblán lévő vázatartóba, amit úgy
helyezzenek el, hogy a körülötte lévő táblára ne érjen át, ne lógjon
le, ne takarja azt!

3.    Fényképek, képeslapok, levelek, rajzok, papírok és semmiféle más tárgyak
nem ragaszthatók fel a fedlapra, sem az urnafal oldalára!

4.    Az urnatáblákra és az urnafal oldalára nem lehet felakasztani, felrakni,
rárakni, rálógatni, odatűzni vallásos kegytárgyakat, szobrokat
(kereszt, rózsafűzér, szentkép, angyal stb.) valamint nem vallásos,
más jellegű tárgyakat (plüssöket, madarakat, szívet stb.).

5.    Az urnatáblákra, urnahelyekhez semmiféle csillogó, villogó, ledes
világításokat tenni nem szabad!

6.    Tehát az urnatáblákon csak 1 kis művirág és 1 kis műkoszorú lehet
 (a 2. pontban leírtak szerint)! Semmi más nincs engedélyezve!

7.   A mégis felszerelt akasztók, vázák, virágtartók, valamint fényképek,
képeslapok, levelek, vallási és más jellegű tárgyak, és egyéb más,
az előző pontokban említettek, eltávolításra kerülnek!

8.    Az így eltávolított dolgokat nem áll módunkban őrizni!

9.  Az itt vásárolt gyertyát a kijelölt helyen (bent a bejáratnál), valamint
az itt vásárolt és hozott gyertyákat a kinti kijelölt helyen
(a 2 betonvázában) lehet meggyújtani, elégetni!

10.  Élő virágot se bentre az urnahelyekre, se kintre ne tegyenek!
  Azokat is nyomban el fogjuk távolítani!

11. Élő virágot csak Mindenszentek és Halottak napján
  hozhatnak az emlékparkban kijelölt helyre, melyet az ünnepek után
  el fogunk távolítani.

12. Temetési szertartás alatt a kegyeleti hely látogatása nem
  zavarhatja a szertartást!

    13.    A kegyeleti hely mindennap látogatható 9 – 17.30 óra között.
           Kérjük a kaput és az ajtókat mindig visszacsukni, a villanyt

           elmenetelkor lekapcsolni!

 

A kegyeletihely és az emlékpark használati rendjét zavaró,
a kiírást nem betartott dolgokat a Plébánia jogosult eltávolítani!

A módosított szabályokat elfogadva kérjük mindenki méltányos megértését!

 

Adj Uram örök nyugodalmat nekik!
És az örök világosság fényeskedjék nekik! Nyugodjanak békében!

 

                                                                      Molnár Alajos plébános

                                          

            Kelt.: Budapest 2023. március 1.*

Szentírás

*


Gyónási lehetőségek:
misék előtt és után, ünnepnap a misék alatt is.

 


         Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.                Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                        Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.
Kegyeleti hellyel kapcsolatban gondnokunknál lehet érdeklődni.

Telefon:  +36-1-252-42-71
   Telefon:  +36-20-823-23-13


Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Adószámunk:    19622969-1-42

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános