Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja
Főoldal1996


1931 - 1951


"Magyarok Nagyasszonya könyörögj érettünk" 


Ma van. Ön a     látogatónk.

Fõoldal
  
Templomunk
Miserend Utcajegyzék
Hirdetés Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Keresztség Események
Esküvõ Újságcikkek
Lelkitükör Képalbumok
Heti Lélekemelõ Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Napi olvasmányok
Eucharisztikus
kongresszus
Hangfelvételek
NEK tár
Mindszenty életmű

*

A misére járás az elővigyázatosság enyhített szabályait tartsuk meg:

Az elmúlt héttől a maszk viselése nem lesz kötelező, de még javasolt
óvatosságból viselni, és érkezéskor fertőtlenítőt használni.

-Továbbra is tartsuk meg a távolságot a padokban és a templomtérben is.

 
-Perselyadományainkat továbbra is az állóperselybe helyezhetjük.

-Továbbra sincs kézfogás a békeköszöntésnél.

- Szentáldozás csak kézben történik.

*

Erdő Péter bíboros imádsága járvány idején

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

    Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a
    teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy
    minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és
    önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

    Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért,
    hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked,
    hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása
    által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

    Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen
    biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

    Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány
    ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat
    szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony
    eszközök eljutását a rászorulókhoz

    Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást,
    az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz.

    Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és
    testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak.

    Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

    Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és
    mulasztással elkövettünk!

    Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

    Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!

                                                                                      Ámen.
    Magyar Kurír
    Magyar Kurír
    Magyar Kurír

*

Ferenc pápa 2020. augusztusi imaszándéka

Evangelizációs: A tengerek világáért.

Imádkozzunk mindazokért, akik a tengeren dolgaoznak és a tengerből élnek, köztük a  tengerészekért, halászokért, és családjukért.


*

Plébániánk heti eucharisztikus könyörgése:

Azt a különleges bensőséget, amely az eucharisztikus „kommunióban” valósul meg,
nem lehet megfelelő módon érteni, sem teljesen megélni az egyházi közösségen kívül.
Az Egyház Krisztus teste: olyan mértékben járunk „Krisztussal”, amilyen mértékben, kapcsolatban vagyunk „az Ő testével”. Ezen egység megteremtéséről és fönntartásáról gondoskodik Krisztus a Szentlélek kiárasztásával. Ő maga pedig szüntelenül ápolja ezt az egységet a maga eucharisztikus jelenlétével.
(Szent II. János Pál pápa: Mare nobiscum Domine c. apostoli levele)*
Napi vigasztalás és remény a hit erejével.

*

Pesti Ferencesek által összeál-
lított  új lelkitükör


*

Szentírás

*

*

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért


Mennyei Atyánk, minden élet forrása!

Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó

és az Oltáriszentségben velünk velünk levő Krisztust

felismerjük, és egyre jobban szeressük!

Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,

orvosunk és békességünk.

Adj bátorságot, hogy az Ő erejét és örömét

elvigyük minden emberhez.

Add, hogy a készület ideje

és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése

egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,

Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon.

Amen.


Gyónási lehetőségek:
misék előtt és után, ünnepnap a misék alatt is.

 


         Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.                Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                        Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.
Kegyeleti hellyel kapcsolatban gondnokunknál lehet érdeklődni.

Telefon:  +36-1-252-42-71
   Telefon:  +36-20-823-23-13


Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános