Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja
Főoldal1996


1931 - 1951

Ma van. Ön a     látogatónk.

Fõoldal

Templomunk
Miserend Utcajegyzék
Hirdetés Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Keresztség Események
Esküvõ Újságcikkek
Lelkitükör Képalbumok
Heti Lélekemelõ Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Napi olvasmányok
Eucharisztikus
kongresszus
Hangfelvételek
NEK tár Nagyhét 2021
Mindszenty életmű

*
ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP   B-év
2021. 09. 19.Letöltés

*Elhunyt

HAJNAL GYÖRGY

 atya

nyugalmazott plébános, esztergomi kanonok

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, a budapesti Zoborhegy téri
Regnum Marianum-plébánia, a Regnum Marianum közösség szomorúan,
de a feltámadás reményében adja hírül, hogy Hajnal György életének 86., papságának 63. évében 2021. szeptember 4-én szentségekkel megerősítve
az örök hazába távozott.

Hajnal György Budapesten született 1936. március 25-én. Esztergomban szentelték pappá 1959. június 14-én.
Káplánként szolgált Budapesten a Józsefvárosban (1959–60), a Ferencvárosban (1960–62), majd beosztás nélküli két év után
Nógrádmegyeren (1964), Budapesten, a Jézus Szíve-templomigazgatóságon (VIII. kerület) (1964–76), a felsőkrisztinavárosi plébánián (1976–77),
majd a Béke királynéja-lelkészségen (1977-86), végül a tisztviselőtelepi plébánián (1986–90).

A mozgássérültek lelkigondozásának referense volt 1996 és 2016 között. Helyettes esperes 2000–2011-ig
protonotárius, kanonok 2001-től.
Plébánosként szolgált Budapesten a Regnum Marianum-plébánián 1990-től 2016-ig.
Nyugállományba vonult 2016. augusztus 1-jétől.

Kérjük számára Isten irgalmas szeretetét, hogy hűséges papi életét jutalmazza

 az örök boldogsággal!

Temetéséről később intézkedik az Egyházmegye.

*


*

Letöltés itt


*
Eucharisztikus kongresszus programjai, napra lebontva:

Tudnivalók

0. nap;   1. nap;   2. nap;   3. nap;   4. nap;   5. nap;   6. nap;   7. nap;   8. nap;   9. nap

*

Ferenc pápa 2021. szeptemberi imaszándéka:

Egyetemes:
  
Ökológiailag fenntartható életmódért

Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntertható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.


*

Plébániánk heti eucharisztikus gondolata
:


HÁLÁT ADUNK az EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSÉRT!

„Minden forrásom belőled fakad” Bízunk abban, hogy ki-ki lelkileg megerősödve
és hitében megújulva töltekezhetett az Eucharisztikus Kongresszus hetében.*
Napi vigasztalás és remény a hit erejével.

*

Pesti Ferencesek által összeál-
lított  új lelkitükör


*

Szentírás

*

*

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért


Mennyei Atyánk, minden élet forrása!

Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó

és az Oltáriszentségben velünk velünk levő Krisztust

felismerjük, és egyre jobban szeressük!

Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,

orvosunk és békességünk.

Adj bátorságot, hogy az Ő erejét és örömét

elvigyük minden emberhez.

Add, hogy a készület ideje

és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése

egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,

Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon.

Amen.


Gyónási lehetőségek:
misék előtt és után, ünnepnap a misék alatt is.

 


         Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.                Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                        Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.
Kegyeleti hellyel kapcsolatban gondnokunknál lehet érdeklődni.

Telefon:  +36-1-252-42-71
   Telefon:  +36-20-823-23-13


Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános