Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja
Hirdetés


Fõoldal   Templomunk
Miserend Utcajegyzék
Hirdetés Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Eucharisztikus
kongresszus
Események
NEK tár Újságcikkek
Keresztség Képalbumok
Esküvõ Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Lelkitükör
Heti Lélekemelõ Hangfelvételek
Napi olvasmányok


2018. December 16.

ADVENT III. VASÁRNAPJA - C. ÉV.

Minden csütörtök este

1830h - 1930h-ig Szentségimádás az altemplomban

16.

advent III.

vASÁRNAPja

09 00    + Dr Kilényi Gézáért                    (Altemplomban)

                             SZÁLLÁST KERES A SZENTCSALÁD (aula)

11 00    + Éva                                             (Altemplomban)

18 00    + Szülőkért                                    (Altemplomban)

17.

Hétfő

18 00    + Élő és elhunyt családtagokért  

18.

Kedd 

18 00    + Szülőkért: István és Teréz

19.

Szerda

BOLDOG V. ORBÁN pápa

06 00 RORATE

18 00    + Paksi szülőkért Mihály és Teréz

20.

Csütörtök

18 00    + Édesapáért: Józsefért

            18:30–19:30-ig SZENTSÉGIMÁDÁS gyerekekért ifjúságért

21.

Péntek

CANISIUS SZENT PÉTER

06 00 RORATE

18 00    + Családtagokért

22.

 Szombat

17 15 -18 00-ig Adorációs iskola vetítés, 4. adventi gyertya gyújtás

18 00    Főpásztor szándékára

23

advent IV.

vASÁRNAPja

KENTY SZENT JÁNOS

09 00    Élő Dénesért

11 00    + Szülők: Ágoston és Valéria  

18 00    + Hívekért, jótevőkért                          (nagytemplom)

19 00 Cserkészek KARÁCSONYI ELŐADÁSA (altemplom)

24

Hétfő

Szenteste

18 00 NEM LESZ MISE

24 00   ÉJFÉLI MISE                                    (nagytemplom)

25

KARÁCSONY ünnepe Kedd

09 00     ÜNNEPI SZENTMISE

11 00    + Szülők:Ferenc és Emma, Lajos és Aranka

18 00    + Egon (14. évf.) és + Szülők                    (altemplom)

26

karácsony másnapja szerda

SZENT ISTVÁN DIÁKONUS

09 00    + József és Emma                                   (altemplom)

11 00 -kor NEM LESZ szentmise

18 00    + János (9. évf.)                                      (altemplom)


    1.            MA a 9 órai szentmise után közös SZÁLLÁST KERES A SZENTCSALÁD áhítatot tartunk a
       plébánia aulájában. Ezt az adventi imát a családban is végezhetjük a héten.

    2.    ADVENT utolsó szombatján az esti mise előtt tartjuk az utolsó vetítéses elmélkedést.

        - Majd a mise előtt meggyújtjuk az adventi koszorún az utolsó gyertyát is.

    3.    Még a héten SZERDÁN és PÉNTEKEN lesz hajnali 6 órakor RORATE szentmise.
       Az utolsó héten még igyekezzünk minél többen részt venni.

    4.          KÉRJÜK még a SEGÍTSÉGET A KARÁCSONYI LEVÉL széthordásban.
      Még sok utcába nem tudtuk eljuttatni. Ehhez még további segítséget kérünk.

    5.      KÖNYV, NAPTÁR, KÉPESLAP valamint az 1 millió csillag GYERTYÁINAK vásárlásával
      járulhatunk hozzá
a karácsonyi ünnepi díszítéshez, téli fűtéshez.

    6.      Köszönjük a TARTÓS ÉLELMISZERGYŰJTÉS  adományait, továbbítjuk azokat.

    7.      Köszönet a hívek áldozatkészségéért a fűtésrendszer felújítására való adakozásban, amely most
           már elérte a 4 M Ft
. Adventig tartottuk ezt a célgyűjtést, nagyon köszönjük, szívesen vesszük, ha
           adományaikkal továbbra is támogatják plébániánkat.

    8.      ELŐZETES a karácsonyi programjainkról:

            23-án Advent IV. vasárnapja esti mise a nagytemplomban, majd az altemplomban a cserkészek karácsonyi műsora

            24-én ESTE NEM LESZ MISE!!!,

                       hanem éjjel 24.00-kor az ÉJFÉLI MISÉN ünnepeljük Krisztus születését.

            25-én Hétfőn, KARÁCSONY NAPJÁN, szokásos ünnepi miserend lesz, 9-kor, 11-kor és este 6-kor.

            26-án Kedden, Karácsony másnapján de. 9-kor és este 6-kor lesz szentmise. 11-kor nem lesz mise!!!

*

Isten éltesse azokat, akik a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat,

vagy házassági évfordulójukat!

*
Korábbi hirdetésekből:

,,Az Eucharisztia ünneplése hívő életünk csúcsa és forrása.

Biboros Úr ezzel szorgalmazza a hívek körében a szentmisék buzgó látogatását,”
                                                                                           (részlet a körlevélből)

Az Eucharisztikus Kongresszusra való készület első évében a SZENTSÉGIMÁDÁS  szépen felfejlődött,
most a második évben, legalább egy hétköznapi SZENTMISÉT is építsük be az életünkbe.

A gyakoribb találkozás alakítja igazán a Krisztushoz való hasonlóságot, és alkalmat ad arra is, hogy élő és
elhunyt szeretteinkért, vagy más fontos szándékra mondasson,
minden család egy évben legalább egy szentmisét.

*

A Katolikus Karitász segélyakciójához mindig csatlakozhatunk, ha hívjuk a 1356-os telefonszámot,

hívásonként 500 forinttal támogathatjuk munkájukat.


      1.    Külön köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik a karácsony utáni     
             felhívásra, elvitték a kegyeleti helyről, az urna táblákra tett különféle világító
             és villogó mécseseket.
             Amelyek ott maradtak, egyhónap türelmi idő után, eltávolítottuk.

Kérem megértésüket. Most a művirágokkal, és kis koszorúkkal kérem ugyanezt.

CSAK ANNYIT HELYEZZENEK EL, AMI NEM TAKARJA EL

AZ ELHUNYT NEVÉT, SEM A SZOMSZÉD TÁBLÁJÁT! 

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS EGYSZERŰSÉGÉT TARTSUK

TISZTELETBEN! 


*

         2.      ÚJÉVI TÁJÉKOZTATÁS A KEGYELETI HELYRŐL.

Különösen köszönettel tartozunk a híveknek, hogy a novemberi felhívás óta sokan
jöttek az URNATEMETŐI szerződés pótlására és az adatok egyeztetésére.

Továbbra is várjuk a testvéreket
iroda időben, mert még több mint a fele urnahely szerződését pótolni kell.

*

Egyúttal azzal a nagy kéréssel fordulok a testvérekhez:

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS RENDEZETTSÉGÉT mindannyian tartsuk tiszteletben és őrizzük.

2/a. Minthogy ez nem szabadtéri köztemető, élő virágot nem vihetünk be a termekbe.

2/b. Kicsi művirág koszorút is csak akkorát, hogy ne takarja el a nevet,
és a másik táblára se nyúljon át.

2/c. Gyertyagyújtásra csak a szabadtéri gyertyagyújtó helyet használjuk,
de tartózkodjunk itt is a nagyméretű
, lampionoktól és hivalkodó mécses tartóktól.

2/d. A mostanában divatos, csillogó-villogó ledes fényeket se tegyük az urna táblákra, karácsonykor félelmetes
vásári volt a kegyeleti hely ezektől. Ezeket otthon használják, ha jónak látják, itt
a kegyeleti hely méltósága érdekében el fogjuk távolítani azokat.

2/e. Végül ismét jelzem, hogy az idén tervezzük a kegyeleti hely felújítását és bővítését.
Ezért lesznek majd napok, amikor zárva tartjuk, de ezt előre jelezni is fogjuk.

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!


*

3.    FELHÍVÁS URNAHELY-SZERZŐDÉS és ADATPÓTLÁSRA

Kérjük azokat a testvéreket, akik 2016. augusztus 1. előtt váltottak  urna helyet a Regnum Marianum Kegyeleti Helyén, hogy a hiányzó szerződés pótlására és adategyeztetésre hivatali időben szíveskedjenek felkeresni a plébániát, de

KÉRJÜK, HOGY ELŐZETESEN EGYEZTESSENEK IDŐPONTOT:

Rádi Tibornál, tel.:  06-20-823-2313

Köszönettel, együtt érző szeretettel, Molnár Alajos, plébános


*

Tájékoztatást adunk a vatikáni rendelkezésről, mely megerősíti a méltó temetés egyházi módját.

A Hittani Kongregáció instrukciója a katolikus temetésről:

„Krisztus feltámadása a keresztény hit csúcsigazsága, melyet a húsvéti titok lényegi részeként

hirdettek a kereszténység kezdetétől fogva, … Az egyház továbbra is előnyben részesíti az emberi test

méltó eltemetését.

Az egyház hivatalos temetési utasítása előírja, hogy az elhunytak hamvait is szabályszerűen

kell őrizni szent helyen, temetőben, altemplomban, vagy a megfelelő egyházi hatóság által

kifejezetten erre célra kijelölt helyen. A hamvak egyéb módon való elhelyezése nem méltó az

emberi személy, Isten képére alkotott méltóságához.”

Fogadjuk jó szívvel az Egyház intézkedését.

*

A HIRDETÉSEINK olvashatók

a HONLAPON,

http://www.regnumzobor.hu

ajánljuk a NAPI OLVASMÁNYOKAT és

a HETI LÉLEKEMELŐ c. írásokat is.

A GYÓNÁSHOZ különféle LELKITÜKÖR is található.

* 

           4.          A mozgássérültek gondozását Almássy Tamás atyára, aki maga is mozgássérült, bízta a Bíboros Úr.
Tájékoztatása szerint minden hónap 3. vasárnapján lesz a Mozgássérültek Miséje,

Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomban.

(XV. ker. Pestújhelyi tér.) 

Megközelíthető:

Bosnyáktérről a 124-es autóbusszal, vagy a Molnár Viktor utcától gyalogosan.

*

           5.          Az Egyházközség  a CIB Banknál vezeti a plébánia számláját, az OTP-nél megszünt.

Kérjük, aki utalással szokta rendezni EGYHÁZI ADÓJÁT, A CIB-es SZÁMLÁNKRA KÜLDJE,

- de továbbra is lehet az egyházi adót rendezni iroda időben, vagy misék előtt, után.

Számlaszámunk:   CIB  11100104-19622969-36000001

 *         Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.                Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                        Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.

Telefon:  +36-1-252-42-71

Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános