Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja

Hirdetések


Fõoldal
Templomunk
Miserend Utcajegyzék
Hirdetés Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Keresztség Események
Esküvõ Újságcikkek
Hol és mikor követhető élő szentmise-közvetítés? – Összegyűjtjük a lehetőségeket | Magyar Kurír - katolikus hírportál (magyarkurir.hu)Lelkitükör Képalbumok
Heti Lélekemelõ Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Napi olvasmányok
Eucharisztikus
kongresszus
Hangfelvételek
NEK tár Nagyhét 2021
Mindszenty életmű


HIRDETÉSEK 2021. szeptemb19.
 ÉVKÖZI 25.
vASÁRNAP - B. év

19.

24. Évközi

vASÁRNAP

     9 00      + Magdolna és László, + Sára és József
                     Hegedűs Hunor KERESZTELÉS

    18 00       + Rozália és István

20.
Hétfő

   18 00          Családokért, hogy hittel neveljék gyermekeiket
21.
Kedd


   18 00       + Két Mihály és + Családtagok
22.

Szerda


Nincs szentmise

23.
Csütörtök

       Hajnal György atya temetése – Itt nincs szentmise
24.
Péntek


  18
00      + E hónapban elhunytakért
 
25.
Szombat


  18 00      + Szülőkért és + Testvérekért
26.

26. Évközi

vASÁRNAP

    9 00
       + János édesapáért
                     Sarbak Lili KERESZTELÉSE

   18 00       + Dezsőért (6. évf.)


 

    1.    Az Egyházmegye és a család tájékoztatása szerint György atya temetése
         szeptember
23-án, csütörtökön 14.30-kor lesz az Újköztemetőben.

         Lelki üdvösségéért a szentmise este18.30-kor lesz a Terézvárosi Szent Teréz
         templomban. Kérjük számára Isten irgalmas szeretetét, hogy hűséges papi életét
         jutalmazza az örök boldogsággal!

        Annak érdekében, hogy aki teheti, részt tudjon venni, ezért templomunkban az
        esti szentmise és szentségimádás elmarad! (Gyászjelentés több helyen olvasható.)

   2.     Az EMLÉKPARK tereprendezése és az új gyertyagyújtó hely kialakítása folya-
        mán statikus szakvéleménye
életveszélyessé nyilvánította a RÉGI TEMPLOM
        BETON ELEMEIT, így azokat is el kellett bontanunk.

 

 

   3.    A templomtető felújítása az üvegablakok behelyezésével lassan befejeződik.
        Az
emlékpark tereprendezése még folytatódik
! Hétköznap az altemplom felől

        az esti misék előtt 5 órától. Szombaton és vasárnap napközben az emlékpark felől

        látogatható a kegyeleti hely.


        Nyomatékosan kérjük, hogy az elkerített munkaterületre senki ne menjen.

        Ne gyújtson ott gyertyát és ne helyezzen el virágot. Köszönjük megértésüket.

   4.    A plébániai hitoktatás „hittanos klubfoglalkozást”, a szentségekre való felkészítést
         a héten elkezdődik a kiértesítés alapján.
         Aki még szeretne jelentkezni, várjuk szeretettel!

   5.      Előre jelezzük, hogy TEMPLOMUNK BÚCSÚ napja és egyben a TEMPLOM 25
         ÉVES ÉVFORDULÓJÁNAK
ÜNNEPE október 10-én 11 órakor lesz a már
         elkészült nagytemplomban, amelyet Bíboros Úr fog megáldani.

         Búcsú előtt 3 napos lelki felkészülést tartunk melynek programját közzétettük.
         A búcsúi misében az idén is szeretnénk köszönteni a jubiláns házasokat,
         akik 5 évenkénti évfordulójukat ünneplik.

         Akik szeretnének közösen hálát adni, kérjük, jelentkezhetnek.

*

Isten éltesse azokat, akik a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat,

vagy házassági évfordulójukat!

*
Korábbi hirdetésekből:

,,Az Eucharisztia ünneplése hívő életünk csúcsa és forrása.

Biboros Úr ezzel szorgalmazza a hívek körében a szentmisék buzgó látogatását,”
                                                                                           (részlet a körlevélből)

Az Eucharisztikus Kongresszusra való készület első évében a SZENTSÉGIMÁDÁS
szépen felfejlődött,
most a második évben, legalább egy hétköznapi
SZENTMISÉT
is építsük be az életünkbe.

A gyakoribb találkozás alakítja igazán a Krisztushoz való hasonlóságot, és alkalmat ad arra is, hogy élő és elhunyt szeretteinkért, vagy más fontos szándékra mondasson,
minden család egy évben legalább egy szentmisét.

*

A Katolikus Karitász segélyakciójához mindig csatlakozhatunk, ha hívjuk a 1356-os telefonszámot,

hívásonként 500 forinttal támogathatjuk munkájukat.

*

Külön köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik a karácsony utáni felhívásra, elvitték a kegyeleti
helyről, az urna táblákra tett különféle világító és villogó
        mécseseket. Amelyek ott maradtak, egy hónap türelmi idő után, eltávolítottuk.

Kérem megértésüket. Most a művirágokkal, és kis koszorúkkal kérem ugyanezt.

CSAK ANNYIT HELYEZZENEK EL, AMI NEM TAKARJA EL

AZ ELHUNYT NEVÉT, SEM A SZOMSZÉD TÁBLÁJÁT! 

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS EGYSZERŰSÉGÉT TARTSUK

TISZTELETBEN!   FELHÍVÁS URNAHELY-SZERZŐDÉS és ADATPÓTLÁSRA

Kérjük azokat a testvéreket, akik 2016. augusztus 1. előtt váltottak  urna helyet a Regnum Marianum Kegyeleti Helyén,

hogy a hiányzó szerződés pótlására és adategyeztetésre hivatali időben szíveskedjenek felkeresni a plébániát, de

KÉRJÜK, HOGY ELŐZETESEN EGYEZTESSENEK IDŐPONTOT:

Rádi Tibornál, tel.:  06-20-823-2313

Köszönettel, együtt érző szeretettel, Molnár Alajos, plébános


Tájékoztatást adunk a vatikáni rendelkezésről, mely megerősíti a méltó temetés egyházi módját.

A Hittani Kongregáció instrukciója a katolikus temetésről:

„Krisztus feltámadása a keresztény hit csúcsigazsága, melyet a húsvéti titok lényegi részeként hirdettek a kereszténység kezdetétől fogva, … Az egyház továbbra is előnyben részesíti az emberi test méltó eltemetését.

Az egyház hivatalos temetési utasítása előírja, hogy az elhunytak hamvait is szabályszerűen kell őrizni szent helyen, temetőben, altemplomban, vagy a megfelelő egyházi hatóság által kifejezetten erre a célra kijelölt helyen.
A hamvak egyéb módon való elhelyezése nem méltó az emberi személy, Isten képére alkotott méltóságához.”

Fogadjuk jó szívvel az Egyház intézkedését

*

A HIRDETÉSEINK olvashatók

a HONLAPON,

http://www.regnumzobor.hu

ajánljuk a NAPI OLVASMÁNYOKAT és a HETI LÉLEKEMELŐ c. írásokat is.

A GYÓNÁSHOZ különféle LELKITÜKÖR is található.

* 
                     A mozgássérültek gondozását Almássy Tamás atyára, aki maga is mozgássérült, bízta a Bíboros Úr.
Tájékoztatása szerint minden hónap 3. vasárnapján lesz a Mozgássérültek Miséje,

Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomban.

(XV. ker. Pestújhelyi tér.) 

Megközelíthető:

Bosnyáktérről a 124-es autóbusszal, vagy a Molnár Viktor utcától gyalogosan.

*
Az Egyházközség  a CIB Banknál vezeti a plébánia számláját, az OTP-nél megszünt.
Kérjük, aki utalással szokta rendezni
EGYHÁZI ADÓJÁT, A CIB-es
SZÁMLÁNKRA KÜLDJE
, - de továbbra is lehet az egyházi adót rendezni
iroda időben, vagy misék előtt, után
.

Számlaszámunk:   CIB  11100104-19622969-36000001

 *


      Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.   Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                  Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.
Kegyeleti hellyel kapcsolatban gondnokunknál lehet érdeklődni.

Telefon:  +36-1-252-42-71
   Telefon:  +36-20-823-23-13


Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános