Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja
Hirdetés


Fõoldal   Templomunk
Miserend Utcajegyzék
Hirdetés Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Eucharisztikus
kongresszus
Események
NEK tár Újságcikkek
Keresztség Képalbumok
Esküvõ Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Lelkitükör
Heti Lélekemelõ Hangfelvételek
Napi olvasmányok


2018. Október 14.

ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP - B ÉV.

Minden csütörtök este

1845h - 1945h-ig Szentségimádás az altemplomban

II. János Pál pápa imája a Hivatások XXXIX. világnapjára14.

ÉVKÖZI 28.

vASÁRNAP

SZENT I. CALLISTUS PÁPA

09 00     + Szülők, Mária és István, és testvérük István

11 00     + Zeibieg család elhunyt tagjaiért

10:15 Szaniszló Petra KERESZTELÉSE

18 00     + Főpásztor szándékára

15.

Hétfő

18 00    Élő József és + István

16.

Kedd

18 00     + Sándor Édesapáért és fiáért

17.

Szerda

18 00     Szentmise                   

18.

Csütörtök

18 00     Szentmise
                                        18:45 – 19: 45-ig SZENTSÉGIMÁDÁS házasokért, szülőkért

19.

Péntek

18 00     Szentmise                                        

20.

Szombat

18 00     + Benő, + szülők és családtagok         Missziós Gyűjtés                                   

21.

ÉVKÖZI 29.

vASÁRNAP

Boldog IV. Károly király

09 00     + Felnőtt megtérőkért                          Missziós Gyűjtés     

11 00     + Szülők, József és Jolán                  Missziós Gyűjtés     

18 00     + Főpásztor szándékára                    Missziós Gyűjtés     


    1.    Múlt vasárnap volt TEMPLOMUNK BÚCSÚJA, MAGYAROK NAGYASSSZONYA 
           Hálát adtunk az idei évben HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓT ÜNNEPLŐ testvéreinkért.
           Köszönet az ünnep előkészítéséért és a sok finom süteményért, melyet a mise utáni agapéra.  
           A Magyarok Nagyasszonya oltalmazza templomunkat, híveinket, családjainkat, magyar népünket.

    2.    Októberben A RÓZSAFÜZÉR HÓNAPJÁBAN, minden nap közösen elimádkozzuk a Rózsafüzért,
           az esti misék előtt 17:15 azaz ¼ 6-kor
kezdjük. Otthon is imádkozzuk.    

   3.           A plébániai hitoktatás két csoportja:
   1/
Felsős-középiskolás hittan: csütörtökön 5:30-kor lesz, bérmálási felkészüléssel.
   2
/ Az ovisok és alsósok: csütörtökön ½  5-kor lesz, az első fél óra közösen,
       majd a második rész csak az elsőáldozásra való felkészülőknek.
 

    4.     Továbbra is a NAGY TEMPLOMBAN lesznek a misék, a plébánia fűtésének felújításának
          munkálatai befejeződtek,
az utó-munkák még egy ideig eltartanak.
            Elismerő köszönet a hivek áldozatkészsége iránt, mostmár meghaladta a 2 M Ft-t az adomány.
            Még ismételten és bizalommal kérjük a hívek további adományait. Adventig tartjuk a gyűjtést.

    5.   ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS:

              November 1-én, csütörtökön, MINDENSZENTEK ünnepén, munkaszüneti nap, egyházi parancsolt
      ünnep, ezért de. 09 00 –kor és este 18 00 –kor tartunk szentmisét, az esti mise után lucernáriumot, utána
      körmenettel elmegyünk a kegyeleti gyertyagyújtó helyhez.

      -  November 2-án HALOTTAK NAPJÁN, az idén munkaszüneti nap, ezért délelőtt 9-kor is és este
   18   
00 –kor is lesz szentmise. A vesperással kezdjük, után ismét elmegyünk gyertyagyújtó helyhez.

A kegyeleti hely mindkét napon reggel 8-tól este 8-ig lesz látogatható.

  -  Akik 2016. augusztus 1. előtt váltottak urna helyet, a hiányzó szerződés pótlására és adategyeztetésre
ezeken a napokon lehet időpontot előjegyeztetni,
sokan vannak még akiknek eddig nem volt rá gondjuk,
vagy lehetőségük.

6.    Újpalotai Boldog Salkaházi Sára templomban Szombati napokon a 17:00 órai szentmise után "Szentségimádás iskolája"előadás sorozatot tartunk Radnóti Mária SSS közreműködésével. Várjuk erre mindazokat, akik Jézussal szorosabb kapcsolatra vágynak és ennek érdekében heti 1-másfél órát szánnak rá az idejükből. 

*

Isten éltesse azokat, akik a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat,

vagy házassági évfordulójukat!

*
Korábbi hirdetésekből:

,,Az Eucharisztia ünneplése hívő életünk csúcsa és forrása.

Biboros Úr ezzel szorgalmazza a hívek körében a szentmisék buzgó látogatását,”
                                                                                           (részlet a körlevélből)

Az Eucharisztikus Kongresszusra való készület első évében a SZENTSÉGIMÁDÁS  szépen felfejlődött,
most a második évben, legalább egy hétköznapi SZENTMISÉT is építsük be az életünkbe.

A gyakoribb találkozás alakítja igazán a Krisztushoz való hasonlóságot, és alkalmat ad arra is, hogy élő és
elhunyt szeretteinkért, vagy más fontos szándékra mondasson,
minden család egy évben legalább egy szentmisét.

*

A Katolikus Karitász segélyakciójához mindig csatlakozhatunk, ha hívjuk a 1356-os telefonszámot,

hívásonként 500 forinttal támogathatjuk munkájukat.


      1.    Külön köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik a karácsony utáni     
             felhívásra, elvitték a kegyeleti helyről, az urna táblákra tett különféle világító
             és villogó mécseseket.
             Amelyek ott maradtak, egyhónap türelmi idő után, eltávolítottuk.

Kérem megértésüket. Most a művirágokkal, és kis koszorúkkal kérem ugyanezt.

CSAK ANNYIT HELYEZZENEK EL, AMI NEM TAKARJA EL

AZ ELHUNYT NEVÉT, SEM A SZOMSZÉD TÁBLÁJÁT! 

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS EGYSZERŰSÉGÉT TARTSUK

TISZTELETBEN! 


*

         2.      ÚJÉVI TÁJÉKOZTATÁS A KEGYELETI HELYRŐL.

Különösen köszönettel tartozunk a híveknek, hogy a novemberi felhívás óta sokan
jöttek az URNATEMETŐI szerződés pótlására és az adatok egyeztetésére.

Továbbra is várjuk a testvéreket
iroda időben, mert még több mint a fele urnahely szerződését pótolni kell.

*

Egyúttal azzal a nagy kéréssel fordulok a testvérekhez:

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS RENDEZETTSÉGÉT mindannyian tartsuk tiszteletben és őrizzük.

2/a. Minthogy ez nem szabadtéri köztemető, élő virágot nem vihetünk be a termekbe.

2/b. Kicsi művirág koszorút is csak akkorát, hogy ne takarja el a nevet,
és a másik táblára se nyúljon át.

2/c. Gyertyagyújtásra csak a szabadtéri gyertyagyújtó helyet használjuk,
de tartózkodjunk itt is a nagyméretű
, lampionoktól és hivalkodó mécses tartóktól.

2/d. A mostanában divatos, csillogó-villogó ledes fényeket se tegyük az urna táblákra, karácsonykor félelmetes
vásári volt a kegyeleti hely ezektől. Ezeket otthon használják, ha jónak látják, itt
a kegyeleti hely méltósága érdekében el fogjuk távolítani azokat.

2/e. Végül ismét jelzem, hogy az idén tervezzük a kegyeleti hely felújítását és bővítését.
Ezért lesznek majd napok, amikor zárva tartjuk, de ezt előre jelezni is fogjuk.

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!


*

3.    FELHÍVÁS URNAHELY-SZERZŐDÉS és ADATPÓTLÁSRA

Kérjük azokat a testvéreket, akik 2016. augusztus 1. előtt váltottak  urna helyet a Regnum Marianum Kegyeleti Helyén, hogy a hiányzó szerződés pótlására és adategyeztetésre hivatali időben szíveskedjenek felkeresni a plébániát, de

KÉRJÜK, HOGY ELŐZETESEN EGYEZTESSENEK IDŐPONTOT:

Rádi Tibornál, tel.:  06-20-823-2313

Köszönettel, együtt érző szeretettel, Molnár Alajos, plébános


*

Tájékoztatást adunk a vatikáni rendelkezésről, mely megerősíti a méltó temetés egyházi módját.

A Hittani Kongregáció instrukciója a katolikus temetésről:

„Krisztus feltámadása a keresztény hit csúcsigazsága, melyet a húsvéti titok lényegi részeként

hirdettek a kereszténység kezdetétől fogva, … Az egyház továbbra is előnyben részesíti az emberi test

méltó eltemetését.

Az egyház hivatalos temetési utasítása előírja, hogy az elhunytak hamvait is szabályszerűen

kell őrizni szent helyen, temetőben, altemplomban, vagy a megfelelő egyházi hatóság által

kifejezetten erre célra kijelölt helyen. A hamvak egyéb módon való elhelyezése nem méltó az

emberi személy, Isten képére alkotott méltóságához.”

Fogadjuk jó szívvel az Egyház intézkedését.

*

A HIRDETÉSEINK olvashatók

a HONLAPON,

http://www.regnumzobor.hu

ajánljuk a NAPI OLVASMÁNYOKAT és

a HETI LÉLEKEMELŐ c. írásokat is.

A GYÓNÁSHOZ különféle LELKITÜKÖR is található.

* 

           4.          A mozgássérültek gondozását Almássy Tamás atyára, aki maga is mozgássérült, bízta a Bíboros Úr.
Tájékoztatása szerint minden hónap 3. vasárnapján lesz a Mozgássérültek Miséje,

Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomban.

(XV. ker. Pestújhelyi tér.) 

Megközelíthető:

Bosnyáktérről a 124-es autóbusszal, vagy a Molnár Viktor utcától gyalogosan.

*

           5.          Az Egyházközség  a CIB Banknál vezeti a plébánia számláját, az OTP-nél megszünt.

Kérjük, aki utalással szokta rendezni EGYHÁZI ADÓJÁT, A CIB-es SZÁMLÁNKRA KÜLDJE,

- de továbbra is lehet az egyházi adót rendezni iroda időben, vagy misék előtt, után.

Számlaszámunk:   CIB  11100104-19622969-36000001

 *         Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.                Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                        Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.

Telefon:  +36-1-252-42-71

Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános