Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja
Hirdetés


Fõoldal  
Templomunk
Miserend Utcajegyzék
Hirdetés Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Keresztség Események
Esküvõ Újságcikkek
Lelkitükör Képalbumok
Heti Lélekemelõ Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Napi olvasmányok
Eucharisztikus
kongresszus
Hangfelvételek
NEK tár
Mindszenty életmű


HIRDETÉSEK 2020. Február 23.

ÉVKÖZI 7. vASÁRNAPJA - A. év

A hideg miatt j
anuár, február hónapban, a vasárnap délelőtti szentmisék,
az altemplomban lesznek megtartva.


Minden csütörtökön 1830h - 1930h-ig Szentségimádás az altemplomban.

Február
23
.


ÉVKÖZI 7.
vasárnap

SZENT POLIKÁRP

  
   09 00  + Szülők, Gyula és Ilona és Eszter feleségért
                          
GYŰJTÉS  KATOLIKUS ISKOLÁK RÉSZÉRE
  
11 00     Hálaadás 80. születésnapért
                                         GYŰJTÉS  KATOLIKUS ISKOLÁK RÉSZÉRE
   18 00   + Stefánia (5.évf.)
                                         GYŰJTÉS  KATOLIKUS ISKOLÁK RÉSZÉRE

24.
Hétfő

SZENT MÁTYÁS APOSTOL

   18 00    + Ilona (4.évf.) és elhunyt családtagokért
25. 
Kedd  18 00      Hívekért, jótevőkért

26.
Szerda


 

  18 00     Nagyböjti lelkületért
               Hamvazás - szigorú böjti nap

27.
Csütörtök

ORZEI SZENT JÁNOS bencés apát
SEVILLAI SZENT LEANDER püspök
BOLDOG CHAPDELAINE ÁGOSTON és TÁRSAI vértanúk


  18 00    + Zoltán               

  1830  –  1930    SZENTSÉGIMÁDÁS

28.
Péntek   17 15        KERESZTÚT

  18 00    + József

29. 
Szombat


  18 00     + Szülők, nagyszülők, + testvér: Edit
                 Hamvazás


március1.
 
NAGYBÖJT 1.  vasárnapja


   09 00      Szalkai és Ács család elhunytjaiért

                 Hamvazás

   11 00    + László (1.évf.) + Szülők: János és Júlianna,

               + testvér: Veronika
                 Hamvazás

    1800        Szentmise
                 Hamvazás

ahét kezdődik a KERESZTÉNYEK EGYSÉGÉÉRT. Az öku­me­ni­kus ima­hét idei bib­li­ai mot­tó­ja a Kivonulás könyvében található: „...nem mindennapi kedvességet tanúsítottak irántunk...” (Legyen ez az imahét a krisztushívők egységének erősítője, Jézus Krisztusba vetett hitünk kifejezője és hatékony tanúságtétel a világ előtt.) -   Budapesten vasárnap január 19-én, 18:00 órakor kezdődik, megnyitó istentisztelete a Kálvin téri református templomban lesz. Beszédet mond: Dr. Erdő Péter bíboros és Igét hirdet: Kondor Péter evangélikus püspök.  – Mi ezen a héten minden nap a Hívek Könyörgésével kapcsolódunk be az imahétbe

mahét kezdődik a KERESZTÉNYEK EGYSÉGÉÉRT. Az öku­me­ni­kus ima­hét idei bib­li­ai mot­tó­ja a Kivonulás könyvében található: „...nem mindennapi kedvességet tanúsítottak irántunk...” (Legyen ez az imahét a krisztushívők egységének erősítője, Jézus Krisztusba vetett hitünk kifejezője és hatékony tanúságtétel a világ előtt.) -   Budapesten vasárnap január 19-én, 18:00 órakor kezdődik, megnyitó istentisztelete a Kálvin téri református templomban lesz. Beszédet mond: Dr. Erdő Péter bíboros és Igét hirdet: Kondor Péter evangélikus püspök.  – Mi ezen a héten minden nap a Hívek Könyörgésével kapcsolódunk be az imahétbe    1.    Ma van a GYŰJTÉS A KATOLIKUS ISKOLÁK TÁMOGATÁSÁRA. Óriási szükség
        van az egyházi szellemű iskolákra. Imádsággal és anyagi áldozattal segítsük őket.


   2.    HAMVAZÓ SZERDÁVAL kezdődik a NAGYBÖJT. Du. 6-kor tartjuk a szentmisét, az
        altemplomban. Mise keretében lesz a hamvazás, szombat, vasárnap pedig a misék után.    3.    Egyúttal SZIGORÚ BÖJTI NAP, ne feledkezzünk meg erről A BÖJTI
         FEGYELEMRŐL: amely, a felnőtteknek a háromszori étkezést, egyszeri
         jóllakást jelenti, - a gyerekeknek, időseknek, betegeknek, az EGYSZERŰ
         BÖJTÖT, a hústilalmat jelenti, melyet a nagyböjt péntekjein mindnyájunktól
         kéri az egyház.


  4.    Nagyböjtben KERESZTÚTAT IMÁDKOZUNK minden pénteken a mise előtt,
         ¼ 6-tól
az ALTEMPLOMBAN. Minden alkalommal a plébánia hívei és közösségei is
        aktívan bekapcsolódhatnak a keresztútjárásba. - Kérjük Jézust, segítsen nekünk is minden-
        nap a kereszthordozásban, és egymás keresztjeit is merjük felvállalni a családban.

  5.      A misék után Kapcsolattartóink tájékoztatást adnak a Kongresszusra való készülődés és
         jelentkezés kapcsán. Dancsokné Fóris Edina és Kata Péter vállalták ezt a szolgálatot.
         Bizalommal forduljanak hozzájuk. Segítenek regisztrálni, gyűjtik a szállás lehetőségeket.

  6.    Hétfőn, esti mise után az Altemplom melletti teremben a Felnőtt katekézist folytatjuk,
         pénteken
pedig a Szent József kör tartja a férfi testvérekkel való találkozást.

  7
.    Az esti misék továbbra is az ALTEMPLOMBAN lesznek, sőt a vasárnap délelőtti
       szentmiséket február végéig terveztük, hogy az ALTEMPLOMBAN tartjuk. –

*

Isten éltesse azokat, akik a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat,

vagy házassági évfordulójukat!

*

  ÁRKEDVEZMÉNY A KEGYELETI HELYEN.  Az urna fülkék az új terem méretei
és adottságai miatt, különböző elhelyezésűek. Ezért az alsó és felső sorokban kedvezőbb
áron lehet urna fülkéhez jutni.


A legalsó és a legfelső sorban 180 e. Ft lesz a 2 személyes, 25 évre megváltható hely,
az
alulról és felülről számított 2. sorokban pedig 200 e. Ft lesz.
A többi hely továbbra is
250 e. Ft.

– Reméljük, többeknek előnyösebb lesz ez az árváltozás.*
Korábbi hirdetésekből:

,,Az Eucharisztia ünneplése hívő életünk csúcsa és forrása.

Biboros Úr ezzel szorgalmazza a hívek körében a szentmisék buzgó látogatását,”
                                                                                           (részlet a körlevélből)

Az Eucharisztikus Kongresszusra való készület első évében a SZENTSÉGIMÁDÁS
szépen felfejlődött,
most a második évben, legalább egy hétköznapi
SZENTMISÉT
is építsük be az életünkbe.

A gyakoribb találkozás alakítja igazán a Krisztushoz való hasonlóságot, és alkalmat ad arra is, hogy élő és elhunyt szeretteinkért, vagy más fontos szándékra mondasson,
minden család egy évben legalább egy szentmisét.

*

A Katolikus Karitász segélyakciójához mindig csatlakozhatunk, ha hívjuk a 1356-os telefonszámot,

hívásonként 500 forinttal támogathatjuk munkájukat.

*

        Külön köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik a karácsony utáni felhívásra,             elvitték a kegyeleti helyről, az urna táblákra tett különféle világító és villogó
        mécseseket. Amelyek ott maradtak, egy hónap türelmi idő után, eltávolítottuk.

Kérem megértésüket. Most a művirágokkal, és kis koszorúkkal kérem ugyanezt.

CSAK ANNYIT HELYEZZENEK EL, AMI NEM TAKARJA EL

AZ ELHUNYT NEVÉT, SEM A SZOMSZÉD TÁBLÁJÁT! 

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS EGYSZERŰSÉGÉT TARTSUK

TISZTELETBEN!     FELHÍVÁS URNAHELY-SZERZŐDÉS és ADATPÓTLÁSRA

Kérjük azokat a testvéreket, akik 2016. augusztus 1. előtt váltottak  urna helyet a Regnum Marianum Kegyeleti Helyén, hogy a hiányzó szerződés pótlására és adategyeztetésre hivatali időben szíveskedjenek felkeresni a plébániát, de

KÉRJÜK, HOGY ELŐZETESEN EGYEZTESSENEK IDŐPONTOT:

Rádi Tibornál, tel.:  06-20-823-2313

Köszönettel, együtt érző szeretettel, Molnár Alajos, plébánosTájékoztatást adunk a vatikáni rendelkezésről, mely megerősíti a méltó temetés egyházi módját.

A Hittani Kongregáció instrukciója a katolikus temetésről:

„Krisztus feltámadása a keresztény hit csúcsigazsága, melyet a húsvéti titok lényegi részeként hirdettek a kereszténység kezdetétől fogva, … Az egyház továbbra is előnyben részesíti az emberi test méltó eltemetését.

Az egyház hivatalos temetési utasítása előírja, hogy az elhunytak hamvait is szabályszerűen kell őrizni szent helyen, temetőben, altemplomban, vagy a megfelelő egyházi hatóság által kifejezetten erre a célra kijelölt helyen. A hamvak egyéb módon való elhelyezése nem méltó az emberi személy, Isten képére alkotott méltóságához.”

Fogadjuk jó szívvel az Egyház intézkedését

*

A HIRDETÉSEINK olvashatók

a HONLAPON,

http://www.regnumzobor.hu

ajánljuk a NAPI OLVASMÁNYOKAT és a HETI LÉLEKEMELŐ c. írásokat is.

A GYÓNÁSHOZ különféle LELKITÜKÖR is található.

* 
                     A mozgássérültek gondozását Almássy Tamás atyára, aki maga is mozgássérült, bízta a Bíboros Úr.
Tájékoztatása szerint minden hónap 3. vasárnapján lesz a Mozgássérültek Miséje,

Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomban.

(XV. ker. Pestújhelyi tér.) 

Megközelíthető:

Bosnyáktérről a 124-es autóbusszal, vagy a Molnár Viktor utcától gyalogosan.

*
Az Egyházközség  a CIB Banknál vezeti a plébánia számláját, az OTP-nél megszünt.
Kérjük, aki utalással szokta rendezni
EGYHÁZI ADÓJÁT, A CIB-es
SZÁMLÁNKRA KÜLDJE
, - de továbbra is lehet az egyházi adót rendezni
iroda időben, vagy misék előtt, után
.

Számlaszámunk:   CIB  11100104-19622969-36000001

 *


         Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.                Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                        Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.
Kegyeleti hellyel kapcsolatban gondnokunknál lehet érdeklődni.

   Telefon:  +36-  1-252-42-71
   Telefon:  +36-20-823-23-13


Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános