Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja
Hirdetés


Fõoldal    Templomunk
Miserend Utcajegyzék
Hirdetés Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Keresztség Események
Esküvõ Újságcikkek
Lelkitükör Képalbumok
Heti Lélekemelõ Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Napi olvasmányok
Eucharisztikus
kongresszus
Hangfelvételek
NEK tár Szentségimádás, sztmise
Mindszenty életmű


2019. Október 13.


Évközi 28. VASÁRNAP - C. ÉV.

Nyáron, minden csütörtök este
f
1830h - 1900h-ig Szentségimádás a nagytemplomban

Okt.
13
.

ÉVKÖZI 28.

vASÁRNAP 


     
9 00         Élő és elhunyt híveinkért, jótevőinkért

   11 00      + Szülők: József és Irén

   18 00      + Beteg Irén gyógyulásáért


14.
Hétfő

SZENT I. CALLISTUS PÁPA

   18 00      + Sztojka Vilmos (temetési mise)
15.
Kedd
AVILAI NAGY SZENT TERÉZ

   18 00       + Egy jó szándék kérésének meghallgatásáért
16.
Szerda
ALACOQUE SZENT MARGIT-MÁRIA

   18 00       + Paksi család élő és elhunyt tagjaiért
17.
Csütörtök
ANTIOCHIAI SZENT IGNÁC
     
   18 00        + Papi hivatásokért
                     mise után fél órás SZENTSÉGIMÁDÁS

18.
Péntek
SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA

   18 00          + Szentmise
19.
Szombat

KERESZTES SZENT PÁL
ALCANTARAI SZENT PÉTER ferences szerzetes

   18 00          Élő Leventéért                     Missziós Gyűjtés                                   20
.

ÉVKÖZI 29.

vASÁRNAP 

SZENT VENDEL remete
BOLDOG SOUBIRAN MÁRIA-TERÉZIA apáca, rendalapító

   09 00   Élő és elhunyt híveinkért, jótevőinkért                       Missziós Gyűjtés              

   11 00   + Szülők: József és Jolán
                   Missziós Gyűjtés
                               
    

   18 00   + Hunyadi család élő és elhunyt tagjaiért
                
Missziós Gyűjtés                               
    


1.  Múlt vasárnap volt TEMPLOMUNK BÚCSÚJA, MAGYAROK NAGYASSSZONYA  

Hálát adtunk az idei évben HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓT ÜNNEPLŐ testvéreinkért.

Snell György Püspök atya megáldotta a felújítás végéhez közeledő plébániát, ahol a mise után együtt lehettünk egy szerény agapén.
Köszönet
az ünnep előkészítéséért és a sok finom süteményért.

Imádságunkat folytassuk, hogy a Magyarok Nagyasszonya oltalmazza templomunkat, híveinket, családjainkat, magyar népünket.


    2.      Október a Szűz Anya hónapja.

           Minden nap közösen imádkozzuk a Rózsafüzért, az esti szentmise előtt 17:15 órakor.

          „Máriát dicsérni, hívek jöjjetek”!

           Különösen a kispapjainkért ajánljuk, akik az Eucharisztia szolgálatára készülnek,

           az Ezcharisztikus Kongresszusra készülve. Vállaljunk előimádkozást!

    3.    A felújítás utó munkái miatt: az IRODAI SZOLGÁLAT még a KÖNYVTÁRBAN LESZ.
      A BEJÁRAT is a KÖNYVTÁR bejáratnál lesz. A könyvtár szolgálat SZÜNETEL.


 

4.    A KEGYELETI HELY ÚJRA LÁTOGATHATÓ.

Előtér, folyosó, mennyezet felújítása történt meg. Vigyázzunk rá, és a hely méltóságát őrizzük meg.


    5.   
 ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS:

        -  November 1-én, PÉNTEKEN, MINDENSZENTEK
ünnepén, munkaszüneti nap, és egyházilag
parancsolt ünnep,
          ezért de. 09 00 –kor és este 18 00 –kor tartunk szentmisét, az esti mise után lucernáriumot, utána körmenettel               elmegyünk a kegyeleti gyertyagyújtó helyhez.

        -    November 2-án SZOMBATON, HALOTTAK NAPJÁN, munkaszüneti nap,
         ezért délelőtt 9-kor
is és este 18 00 –kor is lesz szentmise.

         A vesperással kezdjük, mise után pedig elmegyünk gyertyagyújtó helyhez.

         A kegyeleti hely mindkét napon reggel 8-tól este 8-ig lesz látogatható.


6.    ÁRKEDVEZMÉNY A KEGYELETI HELYEN.  Az urna fülkék az új terem méretei és adottságai miatt, különböző elhelyezésűek. Ezért az alsó és felső sorokban kedvezőbb áron lehet urna fülkéhez jutni.

A legalsó és a legfelső sorban 180 e. Ft lesz a 2 személyes, 25 évre megváltható hely,
az
alulról és felülről számított 2. sorokban pedig 200 e. Ft lesz.  A többi hely továbbra is 250 e. Ft.
– Reméljük, többeknek előnyösebb lesz ez az árváltozás.*

Isten éltesse azokat, akik a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat,

vagy házassági évfordulójukat!

*
Korábbi hirdetésekből:

,,Az Eucharisztia ünneplése hívő életünk csúcsa és forrása.

Biboros Úr ezzel szorgalmazza a hívek körében a szentmisék buzgó látogatását,”
                                                                                           (részlet a körlevélből)

Az Eucharisztikus Kongresszusra való készület első évében a SZENTSÉGIMÁDÁS  szépen felfejlődött,
most a második évben, legalább egy hétköznapi SZENTMISÉT is építsük be az életünkbe.

A gyakoribb találkozás alakítja igazán a Krisztushoz való hasonlóságot, és alkalmat ad arra is, hogy élő és
elhunyt szeretteinkért, vagy más fontos szándékra mondasson,
minden család egy évben legalább egy szentmisét.

*

A Katolikus Karitász segélyakciójához mindig csatlakozhatunk, ha hívjuk a 1356-os telefonszámot,

hívásonként 500 forinttal támogathatjuk munkájukat.

*

      1.    Külön köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik a karácsony utáni     
             felhívásra, elvitték a kegyeleti helyről, az urna táblákra tett különféle világító
             és villogó mécseseket.
             Amelyek ott maradtak, egyhónap türelmi idő után, eltávolítottuk.

Kérem megértésüket. Most a művirágokkal, és kis koszorúkkal kérem ugyanezt.

CSAK ANNYIT HELYEZZENEK EL, AMI NEM TAKARJA EL

AZ ELHUNYT NEVÉT, SEM A SZOMSZÉD TÁBLÁJÁT! 

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS EGYSZERŰSÉGÉT TARTSUK

TISZTELETBEN! 3.    FELHÍVÁS URNAHELY-SZERZŐDÉS és ADATPÓTLÁSRA

Kérjük azokat a testvéreket, akik 2016. augusztus 1. előtt váltottak  urna helyet a Regnum Marianum Kegyeleti Helyén, hogy a hiányzó szerződés pótlására és adategyeztetésre hivatali időben szíveskedjenek felkeresni a plébániát, de

KÉRJÜK, HOGY ELŐZETESEN EGYEZTESSENEK IDŐPONTOT:

Rádi Tibornál, tel.:  06-20-823-2313

Köszönettel, együtt érző szeretettel, Molnár Alajos, plébános


Tájékoztatást adunk a vatikáni rendelkezésről, mely megerősíti a méltó temetés egyházi módját.

A Hittani Kongregáció instrukciója a katolikus temetésről:

„Krisztus feltámadása a keresztény hit csúcsigazsága, melyet a húsvéti titok lényegi részeként

hirdettek a kereszténység kezdetétől fogva, … Az egyház továbbra is előnyben részesíti az emberi test

méltó eltemetését.

Az egyház hivatalos temetési utasítása előírja, hogy az elhunytak hamvait is szabályszerűen

kell őrizni szent helyen, temetőben, altemplomban, vagy a megfelelő egyházi hatóság által

kifejezetten erre célra kijelölt helyen. A hamvak egyéb módon való elhelyezése nem méltó az

emberi személy, Isten képére alkotott méltóságához.”

Fogadjuk jó szívvel az Egyház intézkedését.

*

A HIRDETÉSEINK olvashatók

a HONLAPON,

http://www.regnumzobor.hu

ajánljuk a NAPI OLVASMÁNYOKAT és

a HETI LÉLEKEMELŐ c. írásokat is.

A GYÓNÁSHOZ különféle LELKITÜKÖR is található.

* 

           4.          A mozgássérültek gondozását Almássy Tamás atyára, aki maga is mozgássérült, bízta a Bíboros Úr.
Tájékoztatása szerint minden hónap 3. vasárnapján lesz a Mozgássérültek Miséje,

Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomban.

(XV. ker. Pestújhelyi tér.) 

Megközelíthető:

Bosnyáktérről a 124-es autóbusszal, vagy a Molnár Viktor utcától gyalogosan.

*

           5.          Az Egyházközség  a CIB Banknál vezeti a plébánia számláját, az OTP-nél megszünt.

Kérjük, aki utalással szokta rendezni EGYHÁZI ADÓJÁT, A CIB-es SZÁMLÁNKRA KÜLDJE,

- de továbbra is lehet az egyházi adót rendezni iroda időben, vagy misék előtt, után.

Számlaszámunk:   CIB  11100104-19622969-36000001

 *


         Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.                Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                        Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.
Kegyeleti hellyel kapcsolatban gondnokunknál lehet érdeklődni.

   Telefon:  +36-  1-252-42-71
   Telefon:  +36-20-823-23-13


Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános