Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja

Hirdetések


Fõoldal
Templomunk
Miserend Utcajegyzék
Hirdetés Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Keresztség Események
Esküvõ Újságcikkek
Hol és mikor követhető élő szentmise-közvetítés? – Összegyűjtjük a lehetőségeket | Magyar Kurír - katolikus hírportál (magyarkurir.hu)Lelkitükör Képalbumok
Heti Lélekemelõ Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Napi olvasmányok
Eucharisztikus
kongresszus
Hangfelvételek
NEK tár Nagyhét 2021
Mindszenty életmű


Hirdetések 2022. november 27.

advent I. VASÁRNAPja - A. Év


 
27.


Advent I.

vASÁRNAPja

PIGNATELLI SZENT JÓZSEF MÁRIA jezsuita

  09 00        Élő és elhunyt családtagokért

  18 00     + Sándor édesapáért (7. évf.)
28.
Hétfő

   18 00     + József
29.
Kedd


   18 00     + Ferenc és Anna
30.
Szerda

SZENT ANDRÁS APOSTOL

   06 00  RORATE      + András
1.
Csütörtök

BOLDOG CAMPION ÖDÖN jezsuita, vértanú


   18
00     + János és Katalin    
                    SZENTSÉGIMÁDÁS
2.
Péntek

BOLDOG RUYSBROEK JÁNOS ágostonos kanonok

   18 00         Hálából
3. Szombat

XAVÉRI SZENT FERENC

2. Adventi gyertyagyújtás

  18 00     + András

4.
advent 2.

vASÁRNAPja

SZENT BORBÁLA

DAMASZKUSZI SZENT JÁNOS


   09
00
       Hálából Kolos dédunokáért


   18 00        Szalkai és Ács család elhunytjaiért

    1.    A vírus helyzet növekedése miatt és a megbetegedés megelőzése érdekéből továbbra
           is
kérjük, hogy óvatosabbak legyünk.
           Kérjük, hogy betegség tünettel maradjunk otthon.

    2.      Adventi hírek: SZOMBATON az esti misék elején lesz az ÜNNEPÉLYES
           GYERTYAGYÚJTÁS, valamint SZERDAI NAPOKON hajnali 6 órakor

           RORATE szentmisét tartunk.
Törekedjünk arra, hogy otthonainkban is legyen
           adventi koszorú
és igyekezzünk a családdal együtt imádkozni. Így legyen méltó
           várakozásunk Jézusra.

    3.        Az országos KARITÁSZ gyűjtés kapcsán 45.000 Ft-t tudtunk a SZERETET
           SZOLGÁLAT javára küldeni. Adományaikat köszönjük! Isten fizesse meg!

    4.        Köszönet a novemberi, elhunyt szeretteinkért mondott közös misékért adott
          ADOMÁNYOKÉRT,
melyet a „CÉLGYŰJTÉS”-re fordítottunk.
          Isten fizesse meg
minden jó szándékú adakozásukat!

          Ne feledkezzünk meg az esetlegesen elmaradt egyházi adó rendezéséről
          Mise szándék kérését
is érdemes jó előre íratni, hogy legyen alkalmas időpont,
          amikorra szeretnénk a szentmisét.
          Már megnyitottuk A JÖVŐ ÉVI MISE NAPTÁRT is.

          Hátul,
fali naptár vásárlásával járulhatunk hozzá a karácsonyi ünnepi kiadásokhoz.

   5.      Sajnos a várható REZSIKÖLTSÉGEK MEGNÖVEKEDÉSE MIATT
    RÁKÉNYSZERÜLÜNK arra, hogy igen SPÓROLNI KELL A GÁZ ÉS A VILLANY
    HASZNÁLATÁVAL.

         Éppen csak azt a helyiséget tudjuk fűteni, ami a legszükségesebb.
    A templomban és az altemplomban sem lesz bekapcsolva a fűtés, mert a gáz ára
    növekedett meg a legnagyobb mértékben. Ezért kérem a kedves híveket, hogy
    MELEGEN, RÉTEGESEN  ÖLTÖZZENEK! Remélhetőleg nem lesz nagyon hideg tél.

*

Isten éltesse azokat, akik a héten ünneplik névnapjukat,
születésnapjukat,
vagy házassági évfordulójukat!

*
Korábbi hirdetésekből:

,,Az Eucharisztia ünneplése hívő életünk csúcsa és forrása.

Biboros Úr ezzel szorgalmazza a hívek körében a szentmisék buzgó látogatását,”
                                                                                           (részlet a körlevélből)

Az Eucharisztikus Kongresszusra való készület első évében a SZENTSÉGIMÁDÁS
szépen felfejlődött,
most a második évben, legalább egy hétköznapi
SZENTMISÉT
is építsük be az életünkbe.

A gyakoribb találkozás alakítja igazán a Krisztushoz való hasonlóságot, és alkalmat ad arra is, hogy élő és elhunyt szeretteinkért, vagy más fontos szándékra mondasson,
minden család egy évben legalább egy szentmisét.

*

A Katolikus Karitász segélyakciójához mindig csatlakozhatunk, ha hívjuk a 1356-os telefonszámot,

hívásonként 500 forinttal támogathatjuk munkájukat.

*

Külön köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik a karácsony utáni felhívásra, elvitték a kegyeleti
helyről, az urna táblákra tett különféle világító és villogó
        mécseseket. Amelyek ott maradtak, egy hónap türelmi idő után, eltávolítottuk.

Kérem megértésüket. Most a művirágokkal, és kis koszorúkkal kérem ugyanezt.

CSAK ANNYIT HELYEZZENEK EL, AMI NEM TAKARJA EL

AZ ELHUNYT NEVÉT, SEM A SZOMSZÉD TÁBLÁJÁT! 

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS EGYSZERŰSÉGÉT TARTSUK

TISZTELETBEN!   FELHÍVÁS URNAHELY-SZERZŐDÉS és ADATPÓTLÁSRA

Kérjük azokat a testvéreket, akik 2016. augusztus 1. előtt váltottak  urna helyet a Regnum Marianum Kegyeleti Helyén,

hogy a hiányzó szerződés pótlására és adategyeztetésre hivatali időben szíveskedjenek felkeresni a plébániát, de

KÉRJÜK, HOGY ELŐZETESEN EGYEZTESSENEK IDŐPONTOT:

Rádi Tibornál, tel.:  06-20-823-2313

Köszönettel, együtt érző szeretettel, Molnár Alajos, plébános


Tájékoztatást adunk a vatikáni rendelkezésről, mely megerősíti a méltó temetés egyházi módját.

A Hittani Kongregáció instrukciója a katolikus temetésről:

„Krisztus feltámadása a keresztény hit csúcsigazsága, melyet a húsvéti titok lényegi részeként hirdettek a kereszténység kezdetétől fogva, … Az egyház továbbra is előnyben részesíti az emberi test méltó eltemetését.

Az egyház hivatalos temetési utasítása előírja, hogy az elhunytak hamvait is szabályszerűen kell őrizni szent helyen, temetőben, altemplomban, vagy a megfelelő egyházi hatóság által kifejezetten erre a célra kijelölt helyen.
A hamvak egyéb módon való elhelyezése nem méltó az emberi személy, Isten képére alkotott méltóságához.”

Fogadjuk jó szívvel az Egyház intézkedését

*

A HIRDETÉSEINK olvashatók

a HONLAPON,

http://www.regnumzobor.hu

ajánljuk a NAPI OLVASMÁNYOKAT és a HETI LÉLEKEMELŐ c. írásokat is.

A GYÓNÁSHOZ különféle LELKITÜKÖR is található.

* 
                     A mozgássérültek gondozását Almássy Tamás atyára, aki maga is mozgássérült, bízta a Bíboros Úr.
Tájékoztatása szerint minden hónap 3. vasárnapján lesz a Mozgássérültek Miséje,

Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomban.

(XV. ker. Pestújhelyi tér.) 

Megközelíthető:

Bosnyáktérről a 124-es autóbusszal, vagy a Molnár Viktor utcától gyalogosan.

*
Az Egyházközség  a CIB Banknál vezeti a plébánia számláját, az OTP-nél megszünt.
Kérjük, aki utalással szokta rendezni
EGYHÁZI ADÓJÁT, A CIB-es
SZÁMLÁNKRA KÜLDJE
, - de továbbra is lehet az egyházi adót rendezni
iroda időben, vagy misék előtt, után
.

Számlaszámunk:   CIB  11100104-19622969-36000001

 *


      Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.   Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                  Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.
Kegyeleti hellyel kapcsolatban gondnokunknál lehet érdeklődni.

Telefon:  +36-1-252-42-71
   Telefon:  +36-20-823-23-13


Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Adószámunk:    19622969-1-42

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános