Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja
19961931 - 1951

Fõoldal            Napi olvasmányok
MiserendTemplomunk
HirdetésUtcajegyzék
SzentségekAlapítványunk
Eucharisztikus
kongresszus
Egyházközségi
hozzájárulás
KeresztségEsemények
Újságcikkek
EsküvõKépalbumok
LelkitükörKapcsolataink
Templomok miserendjei
Heti LélekemelõHangfelvételek

  Hirdetések


2018. Április 15.

Húsvét 3. vasárnapJa - B. év.

                                                           

Minden csütörtök este
1845h - 1945h-ig Szentségimádás az altemplomban


Legyen az ima számodra létszükséglet”

Pió atya 10 jó tanácsa nagyböjtre.

15.

HÚSVÉT 3.

vASÁRNAPJA

09 00         A Főpásztor szándékára   

10,15          Marsalkó Boglárka KERESZTELÉSE

11 00          Lesti, Berényi és Béres család elhunyt tagjaiért

16.

 HÉTFŐ

18 00      + Jenő

17.

  Kedd 

18 00        Szentmise

18.

Szerda

18 00        Szentmise

19.

Csütörtök

18 00      + Nagynéni: Vilma, és a Hadházy család elhunytjaiért

18:45 – 19: 45-ig SZENTSÉGIMÁDÁS

20.

Péntek

18 00     + Tibor és Éva

21.

Szombat

18 00        Szentmise

22.

HÚSVÉT 4.

vASÁRNAPJA

09 00    + Ambrus és Anna

10 15        Molnár Alexandra  KERESZTELÉSE

11 00        Papi hivatásokért                                                  

18  00       A Főpásztor szándékára   


1.     Készüljünk naponta az eucharisztia évére a vasárnapi szentírási üzenettel:

Abból tudjuk meg, hogy megismertük, ha megtartjuk parancsait. Aki azt mondja: „ismerem”, de parancsait nem tartja meg,
az hazudik, és nincs meg benne az igazság. De aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.

                                                                                                                                                                                                                                                    (János Apostol I. levele 2. fejezet)

2. Jövő vasárnap JÓ PÁSZTOR VASÁRNAPJA, A PAPI HIVATÁSOKÉRT VALÓ IMANAP.

Új hivatásokért imádkozunk, Egyúttal az álló perselybe az ő támogatásukra szánt adományokat helyezzük el.

Isten fizesse meg!


3. Mégis LESZ ELSŐÁLDOZÁS, előkészületüket a vasárnapi 9 órai mise után tartjuk.

Az elsőáldozás várhatóan május utolsó vasárnapján lesz.

4.     TÁJÉKOZTATÁS

A KEGYELETI HELYRŐL: új MÉCSESGYÚJTÓ helyet

alakítottunk ki a KEGYELETI HELY bejáratánál. Itt azonban kifejezetten az itt vásárolt mécseseket gyújthatjuk elhunytjainkért, imádsággal egybekapcsolva. – Otthonról hozott mécseseket továbbra is CSAK a szabadtéri gyertyagyújtó helyen égessük, DE A HÍVALKODÓ MÉRETŰ MÉCSESTARTÓKTÓL ITT IS TARTÓZKODJUNK. Köszönjük!

   5.    Továbbra is várjuk a testvéreket az URNATEMETŐI szerződés pótlására és az adatok egyeztetésére, lehetőleg 
        előre egyeztetett iroda időben
, akik 2016 előtt váltottak temetkezési lehetőséget itt a Regnum Marianum Kegyeleti helyén.
        Még sok urnahely szerződését pótolni kell.

6.     A jövedelemadó 1+1 %-ról való rendelkezésről ne feledkezzünk el. Szóljunk másoknak is.

7.     Eucharisztikus IMALAPOT és a gyerekek TAKIT ne felejtsenek el, vinni magukkal!

*

Korábbi hirdetésekből

A Katolikus Karitász segélyakciójához mindig csatlakozhatunk, ha hívjuk a 1356-os telefonszámot,

hívásonként 500 forinttal támogathatjuk munkájukat.

 

8.     1 % LAPOK már vihetők az újságos asztalokról. Vigyünk azoknak is, akik nem szoktak templomba jönni,

de jó szándékkal felajánlják a jövedelemadójuk 1 -1 %-át. – Figyelem!

a./ Akiknek a NAV készítette el adóbevallását, és azt módosítás nélkül elfogadhatónak

     tartja, még külön kérdést tesz föl, az 1 %-ról. Ezt ne felejtse el kitölteni, hogy kinek a

     javára ajánlja, akár online módon, akár levélben kapott nyomtatvány formájában.

b./ Azok is töltsék ki, akiknek kedvezmények miatt csekély, vagy 0 Ft. az 1 %, mert a

rendelkezők LÉTSZÁMA is FONTOS, befolyásolja az állami kiegészítő támogatást.

 

   9.     TÁJÉKOZTATÁS: örömmel jelzem, hogy ÚJABB KEGYELETI TERMET tudtunk kialakítani, hogy
    a további igényeket, a szűkös hely ellenére is, ki tudjuk szolgálni.

       10.     Külön köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik a karácsony utáni felhívásra, elvitték a kegyeleti helyről,
           az urna táblákra tett különféle világító és villogó mécseseket.
       –  Amelyek ott maradtak, egy hónap türelmi idő után, az elmúlt héten eltávolítottuk. Kérem megértésüket. –
           Most a művirágokkal, és kis koszorúkkal kérem ugyanezt. CSAK ANNYIT HELYEZZENEK EL, AMI NEM                       TAKARJA EL AZ ELHUNYT NEVÉT, SEM A SZOMSZÉD TÁBLÁJÁT! – Ezt húsvétig kérem vizsgálják át.
           Ami mégis túlzott mértékben fennmarad, mi távolítjuk el.
        – Kérem, hogy A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS EGYSZERŰSÉGÉT TARTSUK TISZTELETBEN! –

  11.     Az esti misék továbbra is az ALTEMPLOMBAN lesznek. A vasárnap délelőtti szentmiséket, amíg az idő engedi,
    a nagytemplomban tartjuk.
    - Egyúttal kérjük a testvéreket, hogy a FŰTÉS KÖLTSÉGEIHEZ ADOMÁNYAIKKAL járuljanak hozzá.

Isten éltesse azokat, akik a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat,

vagy házassági évfordulójukat!

*

ÚJÉVI TÁJÉKOZTATÁS A KEGYELETI HELYRŐL.

 Különösen köszönettel tartozunk a híveknek, hogy a novemberi felhívás óta sokan jöttek az URNATEMETŐI szerződés pótlására és az adatok egyeztetésére. Továbbra is várjuk a testvéreket iroda időben, mert még több mint a fele urnahely szerződését pótolni kell.

*

Egyúttal azzal a nagy kéréssel fordulok a testvérekhez: A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS RENDEZETTSÉGÉT mindannyian tartsuk tiszteletben és őrizzük.

1. Minthogy ez nem szabadtéri köztemető, élő virágot nem vihetünk be a termekbe.

2. Kicsi művirág koszorút is csak akkorát, hogy ne takarja el a nevet,

és a másik táblára se nyúljon át.

3. Gyertyagyújtásra csak a szabadtéri gyertyagyújtó helyet használjuk,

de tartózkodjunk itt is a nagyméretű, lampionoktól és hivalkodó mécses tartóktól.

4. A mostanában divatos, csillogó-villogó ledes fényeket se tegyük az urna táblákra, karácsonykor félelmetes vásári volt a kegyeleti hely ezektől. Ezeket otthon használják,

ha jónak látják, itt a kegyeleti hely méltósága érdekében el fogjuk távolítani azokat.

5. Végül ismét jelzem, hogy az idén tervezzük a kegyeleti hely felújítását és bővítését.

Ezért lesznek majd napok, amikor zárva tartjuk, de ezt előre jelezni is fogjuk.

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!

FELHÍVÁS URNAHELY-SZERZŐDÉS és ADATPÓTLÁSRA

Kérjük azokat a testvéreket, akik 2016. augusztus 1. előtt váltottak  urna helyet a Regnum Marianum Kegyeleti Helyén, hogy a hiányzó szerződés pótlására és adategyeztetésre hivatali időben szíveskedjenek felkeresni a plébániát, de

KÉRJÜK, HOGY ELŐZETESEN EGYEZTESSENEK IDŐPONTOT:

Rádi Tibornál, tel.:  06-20-823-2313

Köszönettel, együtt érző szeretettel, Molnár Alajos, plébános  

*

Tájékoztatást adunk a vatikáni rendelkezésről, mely megerősíti a méltó temetés egyházi módját.

A Hittani Kongregáció instrukciója a katolikus temetésről:

„Krisztus feltámadása a keresztény hit csúcsigazsága, melyet a húsvéti titok lényegi részeként

hirdettek a kereszténység kezdetétől fogva, … Az egyház továbbra is előnyben részesíti az emberi test

méltó eltemetését.

Az egyház hivatalos temetési utasítása előírja, hogy az elhunytak hamvait is szabályszerűen

kell őrizni szent helyen, temetőben, altemplomban, vagy a megfelelő egyházi hatóság által

kifejezetten erre célra kijelölt helyen. A hamvak egyéb módon való elhelyezése nem méltó az

emberi személy, Isten képére alkotott méltóságához.”

Fogadjuk jó szívvel az Egyház intézkedését.

*

A HIRDETÉSEINK olvashatók

a HONLAPON,

http://www.regnumzobor.hu

ajánljuk a NAPI OLVASMÁNYOKAT és

a HETI LÉLEKEMELŐ c. írásokat is.

A GYÓNÁSHOZ különféle LELKITÜKÖR is található.

* 

           1.          A mozgássérültek gondozását Almássy Tamás atyára, aki maga is mozgássérült, bízta a Bíboros Úr.
Tájékoztatása szerint minden hónap 3. vasárnapján lesz a Mozgássérültek Miséje,

Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomban.

(XV. ker. Pestújhelyi tér.) 

Megközelíthető:

Bosnyáktérről a 124-es autóbusszal, vagy a Molnár Viktor utcától gyalogosan.

*

           2.          Az Egyházközség  a CIB Banknál vezeti a plébánia számláját, az OTP-nél megszünt.

Kérjük, aki utalással szokta rendezni EGYHÁZI ADÓJÁT, A CIB-es SZÁMLÁNKRA KÜLDJE,

- de továbbra is lehet az egyházi adót rendezni iroda időben, vagy misék előtt, után.

Számlaszámunk:   CIB  11100104-19622969-36000001

 
 *Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.            Az iroda nyitva tartása: Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9 órától 12 óráig.
                                                                                                                                                                     Kedden:    14 órától 17 óráig.
                                                                                                                                                               Csütörtökön nincs ügyfélfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.

Telefon:  +36-1-252-42-71

Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános