Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja

Hirdetések


Fõoldal
Templomunk
Miserend Utcajegyzék
Hirdetés Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Keresztség Események
Esküvõ Újságcikkek
Hol és mikor követhető élő szentmise-közvetítés? – Összegyűjtjük a lehetőségeket | Magyar Kurír - katolikus hírportál (magyarkurir.hu)Lelkitükör Képalbumok
Heti Lélekemelõ Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Napi olvasmányok
Eucharisztikus
kongresszus
Hangfelvételek
NEK tár Nagyhét 2021
Mindszenty életmű


Hirdetés 2022. október 02.

Évközi 27. VASÁRNAPJA - C. Év

 
2.
Évkózi 26.
vASÁRNAPJA


   09 00     Papp és Mezőfi család elhunytjaiért

   18 00     + Rozália és Ferenc, élő Magdolna
3.
HÉTFŐ


   18 00      Hálaadás 63. házassági évfordulón
4.
Kedd

ASSISI SZENT FERENC

    18 00       Szentmise
5.
Szerda

   18 00       Nincs szentmise
6.
Csütörtök

KARTHAUZI SZENT BRÚNÓ

   18 00     + György, élő és elhunyt hozzátartozókért                                                                                
                   SZENTSÉGIMÁDÁS
7.
Péntek

   18 00       Tisztítótűzben szenvedőkért
8.
Szombat

MAGYAROK NAGYASSZONYA

  18 00      Magyarok Nagyasszonya tiszteletére
9.
Évkózi 28.

vASÁRNAPja

LEONARDI SZENT JÁNOS

PÁRIZSI SZENT DÉNES és TÁRSAI


   09 00    MAGYAROK NAGYASSZONY TISZTELETÉRE

           Aranymise, Jubiláns házasok megáldása, emléktábla megáldása
                                       
   18 00     Szakály Család élő és elhunyt tagjaiért

    1.    Október a Szűz Anya hónapja. Szombattól az esti szentmisék előtt 17.15-kor
          közösen
imádkozzuk a Rózsafüzért.
        „Máriát dicsérni, hívek jöjjetek”! Vállaljunk előimádkozást! Imádkozzunk otthon is a
         családdal.
Csütörtökön szentség-kitétellel, az Oltáriszentség előtt tartjuk a rózsafüzért,
         majd szentségi áldást, mise után nem lesz szentségimádás.

    2.    Jövő héten TEMPLOMUNK BÚCSÚ ÜNNEPE október 9-én lesz, melyben
         hálát adunk a templomunkért és az 50 éves papi jubileumért.
         Az idén is köszöntjük a jubiláns házasokat. Megáldjuk azt az emléktáblát,
         melyet György atya tiszteletére készítettünk.

         A mise után szerény agapéval látjuk vendégül a jubiláló házaspárokat és
         szeretnénk megköszönni a kivitelezők munkáját és a hívek adományait.
         Ehhez a korábbi szokáshoz híven kérjük a testvérek sütemény és szendvics
         adományait.

    3.   Október 16-án a 9 órai szentmisében lesz a bérmálás, amelyre 18 fiatal készült fel.
          Imádkozzunk értük, szítsuk fel magunkban is a bérmálás kegyelmét.
          A bérmálást Mohos Gábor segédpüspök atya fogja végezni.

    4.      A vírus helyzet növekedése és a megbetegedés megelőzése érdekéből továbbra is
          kérjük, hogy óvatosabbak legyünk. A maszk viselése
egyénileg eldönthető.
          Használjuk a kézfertőtlenítőt, kézbe áldozzunk, a béke köszöntés elmarad.  

    5.    A „CÉLGYŰJTÉS”-t még továbbra is tartjuk, hogy a folyamatosan emelkedő
           árak mellett a kiadásokat fedezni tudjuk. Eddig 1,5 M Ft. adomány érkezett e célra,
           Isten fizesse meg!  De még vannak elmaradó kifizetésink, és a rezsiköltségek várható
           növekedései nagy problémát fog jelenteni.
Előre köszönjük további adományaikat.

    6.    Hazánkban népszámlálás lesz október 1. és  november 28. között lesz.
           Ez nagyon fontos esemény, nemcsak Magyarországnak, de a Magyar Katolikus
           Egyház életében is.
           A Püspöki Kar arra buzdít minden katolikust, hogy a népszámláláson is bátran,                    örömmel, vonakodás nélkül valljuk magunkat katolikusoknak!

*

Isten éltesse azokat, akik a héten ünneplik névnapjukat,
születésnapjukat,
vagy házassági évfordulójukat!

*
Korábbi hirdetésekből:

,,Az Eucharisztia ünneplése hívő életünk csúcsa és forrása.

Biboros Úr ezzel szorgalmazza a hívek körében a szentmisék buzgó látogatását,”
                                                                                           (részlet a körlevélből)

Az Eucharisztikus Kongresszusra való készület első évében a SZENTSÉGIMÁDÁS
szépen felfejlődött,
most a második évben, legalább egy hétköznapi
SZENTMISÉT
is építsük be az életünkbe.

A gyakoribb találkozás alakítja igazán a Krisztushoz való hasonlóságot, és alkalmat ad arra is, hogy élő és elhunyt szeretteinkért, vagy más fontos szándékra mondasson,
minden család egy évben legalább egy szentmisét.

*

A Katolikus Karitász segélyakciójához mindig csatlakozhatunk, ha hívjuk a 1356-os telefonszámot,

hívásonként 500 forinttal támogathatjuk munkájukat.

*

Külön köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik a karácsony utáni felhívásra, elvitték a kegyeleti
helyről, az urna táblákra tett különféle világító és villogó
        mécseseket. Amelyek ott maradtak, egy hónap türelmi idő után, eltávolítottuk.

Kérem megértésüket. Most a művirágokkal, és kis koszorúkkal kérem ugyanezt.

CSAK ANNYIT HELYEZZENEK EL, AMI NEM TAKARJA EL

AZ ELHUNYT NEVÉT, SEM A SZOMSZÉD TÁBLÁJÁT! 

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS EGYSZERŰSÉGÉT TARTSUK

TISZTELETBEN!   FELHÍVÁS URNAHELY-SZERZŐDÉS és ADATPÓTLÁSRA

Kérjük azokat a testvéreket, akik 2016. augusztus 1. előtt váltottak  urna helyet a Regnum Marianum Kegyeleti Helyén,

hogy a hiányzó szerződés pótlására és adategyeztetésre hivatali időben szíveskedjenek felkeresni a plébániát, de

KÉRJÜK, HOGY ELŐZETESEN EGYEZTESSENEK IDŐPONTOT:

Rádi Tibornál, tel.:  06-20-823-2313

Köszönettel, együtt érző szeretettel, Molnár Alajos, plébános


Tájékoztatást adunk a vatikáni rendelkezésről, mely megerősíti a méltó temetés egyházi módját.

A Hittani Kongregáció instrukciója a katolikus temetésről:

„Krisztus feltámadása a keresztény hit csúcsigazsága, melyet a húsvéti titok lényegi részeként hirdettek a kereszténység kezdetétől fogva, … Az egyház továbbra is előnyben részesíti az emberi test méltó eltemetését.

Az egyház hivatalos temetési utasítása előírja, hogy az elhunytak hamvait is szabályszerűen kell őrizni szent helyen, temetőben, altemplomban, vagy a megfelelő egyházi hatóság által kifejezetten erre a célra kijelölt helyen.
A hamvak egyéb módon való elhelyezése nem méltó az emberi személy, Isten képére alkotott méltóságához.”

Fogadjuk jó szívvel az Egyház intézkedését

*

A HIRDETÉSEINK olvashatók

a HONLAPON,

http://www.regnumzobor.hu

ajánljuk a NAPI OLVASMÁNYOKAT és a HETI LÉLEKEMELŐ c. írásokat is.

A GYÓNÁSHOZ különféle LELKITÜKÖR is található.

* 
                     A mozgássérültek gondozását Almássy Tamás atyára, aki maga is mozgássérült, bízta a Bíboros Úr.
Tájékoztatása szerint minden hónap 3. vasárnapján lesz a Mozgássérültek Miséje,

Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomban.

(XV. ker. Pestújhelyi tér.) 

Megközelíthető:

Bosnyáktérről a 124-es autóbusszal, vagy a Molnár Viktor utcától gyalogosan.

*
Az Egyházközség  a CIB Banknál vezeti a plébánia számláját, az OTP-nél megszünt.
Kérjük, aki utalással szokta rendezni
EGYHÁZI ADÓJÁT, A CIB-es
SZÁMLÁNKRA KÜLDJE
, - de továbbra is lehet az egyházi adót rendezni
iroda időben, vagy misék előtt, után
.

Számlaszámunk:   CIB  11100104-19622969-36000001

 *


      Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.   Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                  Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.
Kegyeleti hellyel kapcsolatban gondnokunknál lehet érdeklődni.

Telefon:  +36-1-252-42-71
   Telefon:  +36-20-823-23-13


Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Adószámunk:    19622969-1-42

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános