Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja
19961931 - 1951

Főoldal        
Napi olvasmányok
MiserendTemplomunk
HirdetésEgyházközségi hozzájárulás
SzentségekAlapítványunk
KeresztségUtcajegyzék
EsküvőKapcsolataink
LelkitükörKépalbumok
Heti Lélekemelő

  Hirdetések2017. Április 23.

HÚVÉT II. vasárnap.  A. év

Irgalmasság vasárnapja

                                                                                                                                

A HÚSVÉT nem csupán egy régi történet, mert

szeretetével Jézus ma is legyőzi a halált. A végső győzelem a szereteté.

Így kívánunk Áldott Húsvétot minden testvérünknek! Alajos atya, Rezső atya.


Plébániánk ENGESZTELŐ könyörgése 2017 ÁPRILISRA:

Mindenható Istenünk, fogadd el engesztelésünket azért, - hogy annyian kerültek
a pénz, a test, az alkohol, a kábítószer fogságába! Bocsáss meg, mert nem vagyunk mi sem ártatlanok ebben. – 

Magyarok Nagyasszonya járj közben értük! –

23.

HÚSVÉT II.

vASÁRNAP 

09 00   Az Irgalmasság Vasárnapja az irgalmasság lelkületéért            

11 00   + Szülők: József és Irén      

18 00   Szentmise a hívekért, jótevőkért  - gitáros énekek

24.

Hétfő

18 00   + Viola + Gizella  

25.

Kedd 

18 00   A Főpásztor szándékára 

26.

Szerda

18 00   + Rozália

27.

Csütörtök

18 00   Szentmise

28.

 Péntek

17 30 Tanítás a szentségimádásról, eucharisztiáról

18 00   + József és e hónapban elhunytakért

29.

 Szombat

18 00   + György + Szülők és nagyszülők, élő családtagokért

30.

HÚSVÉT III.

vASÁRNAP 

09 00   + Ambrus és Anna            

11 00   + Erzsébet      

18 00   Szentmise  


    1.             FELHÍVÁS!  Az 1 % azoknak, akiknek a NAV tölti ki adóbevallásukat, külön kell kérni,
        hogy hova szánják! Kérjük, figyeljenek erre és másokat is figyelmeztessenek.
        Köszönjük, hogy támogatják a Zoborhegy téri Regnum Marianum Alapítványát.

    2.     2020-ban lesz az EUCHARISZTIKUS VILÁGKONGRESZUS BUDAPESTEN.
            Már elkezdődik a lelki felkészülés, melynek a SZENTSÉGIMÁDÁS különösen fontos eleme.
            Májustól külön hangsúlyt teszünk az Eucharisztia tiszteletére, megismerésére.

            Egyúttal ajánljuk az Eucharisztikus Kongresszus honlapját is: iec2020.hu
            A Bíboros Úr sürgetésére hetenként teremtünk alkalmat a közös szentségimádásra,
            mely a legalapvetőbb módon újítja meg és erősíti a hitünket és Isten-kapcsolatunkat.

    3.      A könyvtár rendezése kapcsán több könyv és video kazetta gyűlt össze, amelyet szívesen felajánlunk a                          testvéreknek. A bejárat melletti lesz folyamatosan ez a KÖNYV-BÖRZE”.

    4.             Az esti misék a továbbiakban ismét az altemplomban lesznek, hétköznap is vasárnap is.
*

Isten éltesse azokat, akik a héten ünneplik névnapjukat,

születésnapjukat, vagy házassági évfordulójukat!

*

A pápa imaszándéka 2017. április hónapra:
Evangelizációs:
 A fiatalokért, hogy képesek legyenek a saját meghívásukra
nagylelkűen választ adni, komolyan elgondolva annak lehetőségét is,
hogy az Úrnak szenteljék magukat a papságban vagy a szerzetesi életbe.


*

Tájékoztatást adunk a vatikáni rendelkezésről, mely megerősíti a méltó temetés egyházi módját.

A Hittani Kongregáció instrukciója a katolikus temetésről:

„Krisztus feltámadása a keresztény hit csúcsigazsága, melyet a húsvéti titok lényegi részeként

hirdettek a kereszténység kezdetétől fogva, … Az egyház továbbra is előnyben részesíti az emberi test

méltó eltemetését.

Az egyház hivatalos temetési utasítása előírja, hogy az elhunytak hamvait is szabályszerűen

kell őrizni szent helyen, temetőben, altemplomban, vagy a megfelelő egyházi hatóság által

kifejezetten erre célra kijelölt helyen. A hamvak egyéb módon való elhelyezése nem méltó az

emberi személy, Isten képére alkotott méltóságához.”

Fogadjuk jó szívvel az Egyház intézkedését.

*

A HIRDETÉSEINK olvashatók

a HONLAPON,

http://www.regnumzobor.hu

ajánljuk a NAPI OLVASMÁNYOKAT és

a HETI LÉLEKEMELŐ c. írásokat is.

A GYÓNÁSHOZ különféle LELKITÜKÖR is található.

*      

           1.          A PLÉBÁNIA HITTAN csütörtökön 17 15 – 18 00 -ig van, III. osztálytól felfelé.

A CSERKÉSZ FOGLALKOZÁSOK kedden 17 00 – 18 00-ig tartanak.

Hívjuk, és várjuk a gyermekeket. Imádkozzunk értük és vezetőikért.

 

 2.          A mozgássérültek gondozását a Bosnyák téri Almássy Tamás atyára, aki maga is mozgássérült,

                    bízta Bíboros Úr.

          Tájékoztatása szerint minden hónap 3. vasárnapján lesz ½ 11-kor a Bosnyák téri templomban

a Mozgássérültek Miséje.

           3.          Az Egyházközség  a CIB Banknál vezeti a plébánia számláját, az OTP-nél megszünt.

Kérjük, aki utalással szokta rendezi EGYHÁZI ADÓJÁT, A CIB-es SZÁMLÁNKRA KÜLDJE,

- de továbbra is lehet az egyházi adót rendezni iroda időben, vagy misék előtt, után.

Számlaszámunk:   CIB  11100104-19622969-36000001

 
 *


Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.            Az iroda nyitva tartása: Hétfőn - Szerdán - Pénteken: 9 órától 12 óráig.
                                                                                                                                                         Kedden délután 14 órától 17 óráig.
                                                                                                                                                       Csütörtökön nincs ügyfélfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:


A hét minden napján 9-17:45 között az emlékparkon keresztül.

Telefon:  +36-1-252-42-71

Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános