,


Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja

Hirdetések


Fõoldal
Templomunk
Miserend Utcajegyzék
Hirdetés Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Keresztség Események
Esküvõ Újságcikkek
Hol és mikor követhető élő szentmise-közvetítés? – Összegyűjtjük a lehetőségeket | Magyar Kurír - katolikus hírportál (magyarkurir.hu)Lelkitükör Képalbumok
Heti Lélekemelõ Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Napi olvasmányok
Eucharisztikus
kongresszus
Hangfelvételek
NEK tár Nagyhét 2021
Mindszenty életmű


Hirdetések 2023. Október 1.

évközi 26. vasárnapja - A. év

1.
26. évközi
 vASÁRNAPja


LISIEUX-I SZENT TERÉZ

  09 00      + Édesapáért, férjért, nagyszülőkért és
                      minden + Szeretteikért

  17.15       Első októberi Rózsafüzér

  18 00     + Szülőkért és Nagyszülőkért
 
2.
Hétfő


 
  18 00      Hivatásban lévőkért és új hivatásokért

3.
Kedd


 
  18 00       Hálaadás
 
4.
Szerda

ASSISI SZENT FERENC

   18 00       Nincs szentmise
5.
Csütörtök


       
 
18 00    + György, élő és elhunyt hozzátartozókért
                  SZENTSÉGI ÁLDÁS
          

6.
Péntek
KARTHAUZI SZENT BRÚNÓ

   18 00      Tisztítótűzben szenvedőkért

7.
Szombat
   18 00      Hálaadás Barbara születésnapjáért és
                 családjáért


8.
évközi 27.
BUCSU
vasárnap

MAGYAROK NAGYASSZONYA

 
  09 00     MAGYAROK NAGYASSZONYA
                 TISZTELETÉRE
                 Jubiláns házasok megáldása.

  18 00     Kérés meghallgatásértFerenc Pápa októberi imaszándéka: A szinódusért

Imádkozzunk az Egyházért, hogy egyre inkább a párbeszéd és meghallgatás lelkületével legyen jelen a világban, és engedje, hogy a Szentlélek elvezesse a peremvidékekre is!
Plébániánk heti gondolata:

A vasárnap szent nap számunkra, megszenteli az eucharisztia ünneplése, az Úr élő jelenléte köztünk és értünk. A keresztény vasárnap a mise körül forog. Milyen vasárnap egy keresztény számára, amelyből hiányzik az Úrral való találkozás? (Ferenc pápa)    1.    Október a Szűz Anya hónapja. Az esti szentmisék előtt 17.15-kor közösen
            imádkozzuk a
Rózsafüzért. „Máriát dicsérni, hívek jöjjetek”! Vállaljunk
            előimádkozást! Imádkozzunk otthon is a családdal.
            Csütörtökönként szentség-kitétellel, az Oltáriszentség előtt tartjuk a rózsafüzért,
            majd szentségi áldás. Így októberben, mise után nem lesz szentségimádás.

     2.    A XIV. Országos Rózsafüzéres találkozó a Rózsafüzér Királynéja templomban,
            október 7-én, 10 órától a Thököly úton a Domonkos templomban.  
            Részletes programok a plakátokon. 

        3.    Jövő héten október 8-án vasárnap a 9 órai szentmisében ÜNNEPELJÜK
            TEMPLOMUNK BÚCSÚJÁT
, melyben köszöntjük a jubiláns házasokat is,
            és hálát adunk a
HARANGOK VEZÉRLÉSÉNEK FELÚJÍTÁSÁÉRT is,
            amely
egy nagylelkű adakozásból készülhetett el. Isten fizesse meg!

         - Mise után a plébániára hívjuk a testvéreket, a jubilánsok köszöntésére és egy
           kis beszélgetésre. Mindenkit szeretettel várunk, és aki teheti, kis doboz süteménnyel,
           vagy üdítővel járuljon hozzá az agapéhoz, amit - mise előtt fél 9 órától lehet be adni
           a plébániára, a hittanos bejáratnál.

        4.      Köszönjük szépen a , a templom felső ablakainak távnyitására szánt adományokat.
           Jövő héten remélhetőleg már fel is fogják szerelni.  

    5.    Ne feledkezzünk meg az egyházi adó következő részletéről, hogy továbbra is
           aggódás
nélkül tudjuk kifizetni a kiadásokat.
           Köszönjük azoknak, akik erre már gondot fordítottak.

*

Isten éltesse azokat, akik a héten ünneplik névnapjukat,
születésnapjukat,
vagy házassági évfordulójukat!

*
Korábbi hirdetésekből:

,,Az Eucharisztia ünneplése hívő életünk csúcsa és forrása.

Biboros Úr ezzel szorgalmazza a hívek körében a szentmisék buzgó látogatását,”
                                                                                           (részlet a körlevélből)

Az Eucharisztikus Kongresszusra való készület első évében a SZENTSÉGIMÁDÁS
szépen felfejlődött,
most a második évben, legalább egy hétköznapi
SZENTMISÉT
is építsük be az életünkbe.

A gyakoribb találkozás alakítja igazán a Krisztushoz való hasonlóságot, és alkalmat ad arra is, hogy élő és elhunyt szeretteinkért, vagy más fontos szándékra mondasson,
minden család egy évben legalább egy szentmisét.

*

A Katolikus Karitász segélyakciójához mindig csatlakozhatunk, ha hívjuk a 1356-os telefonszámot,

hívásonként 500 forinttal támogathatjuk munkájukat.

*

Külön köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik a karácsony utáni felhívásra, elvitték a kegyeleti
helyről, az urna táblákra tett különféle világító és villogó
        mécseseket. Amelyek ott maradtak, egy hónap türelmi idő után, eltávolítottuk.

Kérem megértésüket. Most a művirágokkal, és kis koszorúkkal kérem ugyanezt.

CSAK ANNYIT HELYEZZENEK EL, AMI NEM TAKARJA EL

AZ ELHUNYT NEVÉT, SEM A SZOMSZÉD TÁBLÁJÁT! 

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS EGYSZERŰSÉGÉT TARTSUK

TISZTELETBEN!   FELHÍVÁS URNAHELY-SZERZŐDÉS és ADATPÓTLÁSRA

Kérjük azokat a testvéreket, akik 2016. augusztus 1. előtt váltottak  urna helyet a Regnum Marianum Kegyeleti Helyén,

hogy a hiányzó szerződés pótlására és adategyeztetésre hivatali időben szíveskedjenek felkeresni a plébániát, de

KÉRJÜK, HOGY ELŐZETESEN EGYEZTESSENEK IDŐPONTOT:

Rádi Tibornál, tel.:  06-20-823-2313

Köszönettel, együtt érző szeretettel, Molnár Alajos, plébános


Tájékoztatást adunk a vatikáni rendelkezésről, mely megerősíti a méltó temetés egyházi módját.

A Hittani Kongregáció instrukciója a katolikus temetésről:

„Krisztus feltámadása a keresztény hit csúcsigazsága, melyet a húsvéti titok lényegi részeként hirdettek a kereszténység kezdetétől fogva, … Az egyház továbbra is előnyben részesíti az emberi test méltó eltemetését.

Az egyház hivatalos temetési utasítása előírja, hogy az elhunytak hamvait is szabályszerűen kell őrizni szent helyen, temetőben, altemplomban, vagy a megfelelő egyházi hatóság által kifejezetten erre a célra kijelölt helyen.
A hamvak egyéb módon való elhelyezése nem méltó az emberi személy, Isten képére alkotott méltóságához.”

Fogadjuk jó szívvel az Egyház intézkedését

*

A HIRDETÉSEINK olvashatók

a HONLAPON,

http://www.regnumzobor.hu

ajánljuk a NAPI OLVASMÁNYOKAT és a HETI LÉLEKEMELŐ c. írásokat is.

A GYÓNÁSHOZ különféle LELKITÜKÖR is található.

* 
                     A mozgássérültek gondozását Almássy Tamás atyára, aki maga is mozgássérült, bízta a Bíboros Úr.
Tájékoztatása szerint minden hónap 3. vasárnapján lesz a Mozgássérültek Miséje,

Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomban.

(XV. ker. Pestújhelyi tér.) 

Megközelíthető:

Bosnyáktérről a 124-es autóbusszal, vagy a Molnár Viktor utcától gyalogosan.

*
Az Egyházközség  a CIB Banknál vezeti a plébánia számláját, az OTP-nél megszünt.
Kérjük, aki utalással szokta rendezni
EGYHÁZI ADÓJÁT, A CIB-es
SZÁMLÁNKRA KÜLDJE
, - de továbbra is lehet az egyházi adót rendezni
iroda időben, vagy misék előtt, után
.

Számlaszámunk:   CIB  11100104-19622969-36000001

 *


      Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.   Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                  Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.
Kegyeleti hellyel kapcsolatban gondnokunknál lehet érdeklődni.

Telefon:  +36-1-252-42-71
   Telefon:  +36-20-823-23-13


Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Adószámunk:    19622969-1-42

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános