Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja

Hirdetések


Fõoldal
Templomunk
Miserend Utcajegyzék
Hirdetés Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Keresztség Események
Esküvõ Újságcikkek
Lelkitükör Képalbumok
Heti Lélekemelõ Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Napi olvasmányok
Eucharisztikus
kongresszus
Hangfelvételek
NEK tár
Mindszenty életmű


HIRDETÉSEK 2021. Január 17.

ÉVközi 2. vASÁRNAP - B. év

ÖKU­ME­NI­KUS IMA­HÉT17.

2. évközi
vasárnap

REMETE SZENT ANTAL


  09 00 
  + Szülők: János, Ilona, Mihály és
                 Terézia
        

 
1800      + Nagyszülők: Imre és Malvin
18.
Hétfő

ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT

  18 00     + Hősi halott édesapákért  
19.  

Kedd

NORICUMI SZENT SZEVERIN
szerzetes

  18 00     + Ilona és Alajos

20.
Szerda


SZENT SEBESTYÉN
SZENT FÁBIÁN PÁPA
BOLDOG ÖZSÉB

Nincs szentmise


21.

Csütörtök

SZENT ÁGNES

  18 00
    + Magdolna édesanyáért
                 (születésnapi megemlékezés)
   

18:30–19:00-ig SZENTSÉGIMÁDÁS


22.Péntek

PALLOTTI SZENT VINCE pap
SZENT VINCE diakónus
Boldog BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ

  18 00        Ifjúságért

23

Szombat

WARD MÁRIA rendalapító
LY ANDRÁS pap

   18 00      + András (9. évf.)
24.  
évközi 3.
vasárnap

SZALÉZI SZENT FERENC

 
  
09 00        + Franciska (édesanya, nagymama)

   18 00  


    1.    Adjunk hálát Istennek, hogy továbbra is itt lehetünk a szentmisén.
      A
járvány óvintézkedéseit vegyük komolyan. Vigyázzunk egymásra!
      Imádkozzunk egymásért!

    2.    Imahét kezdődik a KERESZTÉNYEK EGYSÉGÉÉRT. Az öku­me­ni­kus ima­hét idei bib­li­ai mot­tó­ja János               evangéliumában található: Maradjatok meg szeretetemben és sok gyümölcsöt teremtek.” Jn 15, 5-9.
 -   Budapesten vasárnap január 17-én, 17:00 órakor kezdődik, megnyitó istentisztelete a Szent István
     Bazilikában
lesz.
Beszédet mond: Dr. Erdő Péter bíboros és Igét hirdet: Steinbach József református püspök. 

Imahét kezdődik a KERESZTÉNYEK EGYSÉGÉÉRT. Az öku­me­ni­kus

    3.   Egyházunk január 18-án ünnepli Árpád-házi Szent Margit égi születésnapját.
     Évtizedek óta hagyomány, hogy a Margit-szigeti kolostor romjainál, ahol a királylány szerzetesként élt, és ahol
     sírja ma is látható, az esztergomi érsek
szentmisét mutat be hazánkért.
     Ebben az évben, a járvány miatt
, a Margit-szigeti Szent Mihály-kápolnában, hívek jelenléte nélkül
     2021. január 17-én, vasárnap 11 órai kezdettel Erdő Péter bíboros zártkörű, élőben közvetített szentmisét
     mutat be.

    4.      A szombat esti és a vasárnapi szentmiséket, a hideg beálltával az altemplomban tartjuk.
     Figyeljünk a távolság megtartására! Előre még helyeztünk ki székeket.

  - Az új Évben is minden csütörtökön, este a mise után SZENTSÉGIMÁDÁST
    tartunk
.

    5.   A járvány miatt továbbra is elsősorban telefonon vagy interneten, jelezzük a mise szándék kérését,
          egyéb
ügyintézést, valamint szentmisék előtt vagy után is meg tudjuk tenni.
          Irodában történő ügyintézéshez, előzetes időpont egyeztetését kérjük, ha lehet.

    6.    Új esztendőben is buzdítjuk a kedves testvéreket, hogy mondassanak szentmisét, hiszen ez, az Egyház
           kegyelmi kincstárának legteljesebb értékű áldozata szeretteinkért
.
           TEMPLOMUNKBAN a stóladíjak (misemondatás).
           Csendes mise 2.500 Ft és az orgonás mise 4.000 Ft-ra emelkedik.
           Egyúttal kérem, hogy az egyházi adóról se feledkezzünk el.

*

Isten éltesse azokat, akik a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat,

vagy házassági évfordulójukat!

*
Korábbi hirdetésekből:

,,Az Eucharisztia ünneplése hívő életünk csúcsa és forrása.

Biboros Úr ezzel szorgalmazza a hívek körében a szentmisék buzgó látogatását,”
                                                                                           (részlet a körlevélből)

Az Eucharisztikus Kongresszusra való készület első évében a SZENTSÉGIMÁDÁS
szépen felfejlődött,
most a második évben, legalább egy hétköznapi
SZENTMISÉT
is építsük be az életünkbe.

A gyakoribb találkozás alakítja igazán a Krisztushoz való hasonlóságot, és alkalmat ad arra is, hogy élő és elhunyt szeretteinkért, vagy más fontos szándékra mondasson,
minden család egy évben legalább egy szentmisét.

*

A Katolikus Karitász segélyakciójához mindig csatlakozhatunk, ha hívjuk a 1356-os telefonszámot,

hívásonként 500 forinttal támogathatjuk munkájukat.

*

Külön köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik a karácsony utáni felhívásra, elvitték a kegyeleti
helyről, az urna táblákra tett különféle világító és villogó
        mécseseket. Amelyek ott maradtak, egy hónap türelmi idő után, eltávolítottuk.

Kérem megértésüket. Most a művirágokkal, és kis koszorúkkal kérem ugyanezt.

CSAK ANNYIT HELYEZZENEK EL, AMI NEM TAKARJA EL

AZ ELHUNYT NEVÉT, SEM A SZOMSZÉD TÁBLÁJÁT! 

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS EGYSZERŰSÉGÉT TARTSUK

TISZTELETBEN!   FELHÍVÁS URNAHELY-SZERZŐDÉS és ADATPÓTLÁSRA

Kérjük azokat a testvéreket, akik 2016. augusztus 1. előtt váltottak  urna helyet a Regnum Marianum Kegyeleti Helyén,

hogy a hiányzó szerződés pótlására és adategyeztetésre hivatali időben szíveskedjenek felkeresni a plébániát, de

KÉRJÜK, HOGY ELŐZETESEN EGYEZTESSENEK IDŐPONTOT:

Rádi Tibornál, tel.:  06-20-823-2313

Köszönettel, együtt érző szeretettel, Molnár Alajos, plébános


Tájékoztatást adunk a vatikáni rendelkezésről, mely megerősíti a méltó temetés egyházi módját.

A Hittani Kongregáció instrukciója a katolikus temetésről:

„Krisztus feltámadása a keresztény hit csúcsigazsága, melyet a húsvéti titok lényegi részeként hirdettek a kereszténység kezdetétől fogva, … Az egyház továbbra is előnyben részesíti az emberi test méltó eltemetését.

Az egyház hivatalos temetési utasítása előírja, hogy az elhunytak hamvait is szabályszerűen kell őrizni szent helyen, temetőben, altemplomban, vagy a megfelelő egyházi hatóság által kifejezetten erre a célra kijelölt helyen.
A hamvak egyéb módon való elhelyezése nem méltó az emberi személy, Isten képére alkotott méltóságához.”

Fogadjuk jó szívvel az Egyház intézkedését

*

A HIRDETÉSEINK olvashatók

a HONLAPON,

http://www.regnumzobor.hu

ajánljuk a NAPI OLVASMÁNYOKAT és a HETI LÉLEKEMELŐ c. írásokat is.

A GYÓNÁSHOZ különféle LELKITÜKÖR is található.

* 
                     A mozgássérültek gondozását Almássy Tamás atyára, aki maga is mozgássérült, bízta a Bíboros Úr.
Tájékoztatása szerint minden hónap 3. vasárnapján lesz a Mozgássérültek Miséje,

Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomban.

(XV. ker. Pestújhelyi tér.) 

Megközelíthető:

Bosnyáktérről a 124-es autóbusszal, vagy a Molnár Viktor utcától gyalogosan.

*
Az Egyházközség  a CIB Banknál vezeti a plébánia számláját, az OTP-nél megszünt.
Kérjük, aki utalással szokta rendezni
EGYHÁZI ADÓJÁT, A CIB-es
SZÁMLÁNKRA KÜLDJE
, - de továbbra is lehet az egyházi adót rendezni
iroda időben, vagy misék előtt, után
.

Számlaszámunk:   CIB  11100104-19622969-36000001

 *         Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.                Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                        Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.
Kegyeleti hellyel kapcsolatban gondnokunknál lehet érdeklődni.

Telefon:  +36-1-252-42-71
   Telefon:  +36-20-823-23-13


Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános