Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja

Hirdetések


Fõoldal
Templomunk
Miserend Utcajegyzék
Hirdetés Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Keresztség Események
Esküvõ Újságcikkek
Lelkitükör Képalbumok
Heti Lélekemelõ Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Napi olvasmányok
Eucharisztikus
kongresszus
Hangfelvételek
NEK tár
Mindszenty életmű


HIRDETÉSEK 2020. Október 18.
ÉVKÖZI 29. vASÁRNAP - A. évOktóber


18.

ÉVKÖZI 29.

SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA

  09 00 
     Hívekért, jótevőkért, missziókért
                
Missziós Gyűjtés


  1800       + Nagynénik és + Nagymamák
                      Missziós Gyűjtés


19.
Hétfő

KERESZTES SZENT PÁL
ALCANTARAI SZENT PÉTER ferences szerzetes
KANADAI VÉRTANÚK: BRÉBEUF SZENT JÁNOS és TÁRSAI

  18 00       Hálaadás élő Kálmán testvérünkért
20.  
Kedd

SZENT VENDEL remete

BOLDOG SOUBIRAN MÁRIA-TERÉZIA apáca, rendalapító

  18 00       Élő Diána és Családjáért

21.
Szerda

GÁZAI SZENT HILÁRION szerzetes
SZENT ORSOLYA és TÁRSNŐI

Nincs szentmise


22.

Csütörtök

SZENT BOËTHIUS vértanú
KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS

  18 00        Vírusban elhunytakért
UTÁNA RÖVID SZENTSÉGIMÁDÁS
23.
Péntek

CLARET Y CLARÁ SZENT ANTAL MÁRIA


  18 00        Magyar népért, magyarságért
24.
Szombat

BOLDOG MÓR

  18 00       Gráczer, Keller és a Viktor család élő
                 és elhunyt tagjaiért
25.

ÉVKÖZI 30.

vasárnap

SZENT SIMON és SZENT JÚDÁS TÁDÉ APOSTOLOK

  09 00           Főpásztorért                        Óraállítás

  1800          Újszülött Kolosért


    1.   
Ma MISSZIÓS VASÁRNAP VAN. Az egyház és mindenmegkeresztelt nagy
         feladata tovább adni a Krisztusi életet. Így mindnyájan missziósak vagyunk, de
         ma a távoli szegény
missziók javára tartunk gyűjtést és imádságos összefogást.

    2.    A vírus járvány felerősödése miatt továbbra is figyeljük a kitett változásokat és
         tartsuk be
a korábban hirdetett óvintézkedéseket! Vigyázzunk egymásra!
         Imáinkban kérjük a jó Isten és a Szűzanya segítségét!

    3.  Irodai ügyintézésnél továbbra is valamint mostantól a kegyeleti hely látogatásakor is
    HASZNÁLJUNK szájat és orrot eltakaró MASZKOT!

    4.  Október a Szűz Anya hónapja. Az esti szentmisék előtt 17.15 órakor közösen
          imádkozzuk a Rózsafüzért.
Legfőbb szándékunk a vírus járvány megállításáért
          könyörögni a Szűz Anyához.
Csütörtökön a szentmise után rövidebben tartjuk a
          szentségimádást.

    5.    SZENTMISÉK rendje vasárnap délelőtt 9  és este 6, hétköznap este 6 órakor.
         Szombaton és vasárnap a nagytemplomban, hétköznap az altemplomban lesznek
         megtartva.
Szerdán nincs szentmise!
         Szentgyónást a szentmisék előtt lehet elvégezni.

    6.  MISE SZÁNDÉK KÉRÉSÉRE, egyéb ügy intézésére a megszokott módon van lehetőség.

    7. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS:

        - November 1-én, MINDENSZENTEK ünnepén, amely idén vasárnapra esik,
          és egyházilag parancsolt ünnep, de. 09 00 –kor és este 18 00 –kor tartunk
          szentmisét, az esti mise után lucernáriumot.

       - November 2-án HÉTFŐN, HALOTTAK NAPJÁN, csak este 18 00 –kor lesz
         szentmise, itt a nagytemplomban. Mise előtt 17 45 – kor vesperást
         imádkozunk az elhunytjainkért
, mise után pedig imádsággal emlékezünk
         rájuk
, itt a templomban.
         A gyertyagyújtó helyhez egyik nap sem megyünk ki.

       - A kegyeleti hely mindkét napon reggel 8-tól este 8-ig lesz látogatható.
         MASZKOT feltétlenül viseljünk!

       - Az urnatáblákra semmiféle
         VILÁGÍTÓ, VILLOGÓ FÉNYEKET ÉS FIGURÁKAT NE TEGYÜNK,
         ÉS A korábbi DÍSZEKET, TÁVOLÍTSUK EL,
         csak AZ IDEI, SZERÉNY DÍSZEK MARADJANAK.

    8.  Jövő vasárnap óra átállítás lesz, visszafelé 1 órával, a misék időpontjai maradnak.

*

Isten éltesse azokat, akik a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat,

vagy házassági évfordulójukat!

*
Korábbi hirdetésekből:

,,Az Eucharisztia ünneplése hívő életünk csúcsa és forrása.

Biboros Úr ezzel szorgalmazza a hívek körében a szentmisék buzgó látogatását,”
                                                                                           (részlet a körlevélből)

Az Eucharisztikus Kongresszusra való készület első évében a SZENTSÉGIMÁDÁS
szépen felfejlődött,
most a második évben, legalább egy hétköznapi
SZENTMISÉT
is építsük be az életünkbe.

A gyakoribb találkozás alakítja igazán a Krisztushoz való hasonlóságot, és alkalmat ad arra is, hogy élő és elhunyt szeretteinkért, vagy más fontos szándékra mondasson,
minden család egy évben legalább egy szentmisét.

*

A Katolikus Karitász segélyakciójához mindig csatlakozhatunk, ha hívjuk a 1356-os telefonszámot,

hívásonként 500 forinttal támogathatjuk munkájukat.

*

Külön köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik a karácsony utáni felhívásra, elvitték a kegyeleti
helyről, az urna táblákra tett különféle világító és villogó
        mécseseket. Amelyek ott maradtak, egy hónap türelmi idő után, eltávolítottuk.

Kérem megértésüket. Most a művirágokkal, és kis koszorúkkal kérem ugyanezt.

CSAK ANNYIT HELYEZZENEK EL, AMI NEM TAKARJA EL

AZ ELHUNYT NEVÉT, SEM A SZOMSZÉD TÁBLÁJÁT! 

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS EGYSZERŰSÉGÉT TARTSUK

TISZTELETBEN!   FELHÍVÁS URNAHELY-SZERZŐDÉS és ADATPÓTLÁSRA

Kérjük azokat a testvéreket, akik 2016. augusztus 1. előtt váltottak  urna helyet a Regnum Marianum Kegyeleti Helyén,

hogy a hiányzó szerződés pótlására és adategyeztetésre hivatali időben szíveskedjenek felkeresni a plébániát, de

KÉRJÜK, HOGY ELŐZETESEN EGYEZTESSENEK IDŐPONTOT:

Rádi Tibornál, tel.:  06-20-823-2313

Köszönettel, együtt érző szeretettel, Molnár Alajos, plébános


Tájékoztatást adunk a vatikáni rendelkezésről, mely megerősíti a méltó temetés egyházi módját.

A Hittani Kongregáció instrukciója a katolikus temetésről:

„Krisztus feltámadása a keresztény hit csúcsigazsága, melyet a húsvéti titok lényegi részeként hirdettek a kereszténység kezdetétől fogva, … Az egyház továbbra is előnyben részesíti az emberi test méltó eltemetését.

Az egyház hivatalos temetési utasítása előírja, hogy az elhunytak hamvait is szabályszerűen kell őrizni szent helyen, temetőben, altemplomban, vagy a megfelelő egyházi hatóság által kifejezetten erre a célra kijelölt helyen.
A hamvak egyéb módon való elhelyezése nem méltó az emberi személy, Isten képére alkotott méltóságához.”

Fogadjuk jó szívvel az Egyház intézkedését

*

A HIRDETÉSEINK olvashatók

a HONLAPON,

http://www.regnumzobor.hu

ajánljuk a NAPI OLVASMÁNYOKAT és a HETI LÉLEKEMELŐ c. írásokat is.

A GYÓNÁSHOZ különféle LELKITÜKÖR is található.

* 
                     A mozgássérültek gondozását Almássy Tamás atyára, aki maga is mozgássérült, bízta a Bíboros Úr.
Tájékoztatása szerint minden hónap 3. vasárnapján lesz a Mozgássérültek Miséje,

Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomban.

(XV. ker. Pestújhelyi tér.) 

Megközelíthető:

Bosnyáktérről a 124-es autóbusszal, vagy a Molnár Viktor utcától gyalogosan.

*
Az Egyházközség  a CIB Banknál vezeti a plébánia számláját, az OTP-nél megszünt.
Kérjük, aki utalással szokta rendezni
EGYHÁZI ADÓJÁT, A CIB-es
SZÁMLÁNKRA KÜLDJE
, - de továbbra is lehet az egyházi adót rendezni
iroda időben, vagy misék előtt, után
.

Számlaszámunk:   CIB  11100104-19622969-36000001

 *         Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.                Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                        Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.
Kegyeleti hellyel kapcsolatban gondnokunknál lehet érdeklődni.

Telefon:  +36-1-252-42-71
   Telefon:  +36-20-823-23-13


Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános