Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja

Hirdetések


Fõoldal
Templomunk
Miserend Utcajegyzék
Hirdetés Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Keresztség Események
Esküvõ Újságcikkek
Hol és mikor követhető élő szentmise-közvetítés? – Összegyűjtjük a lehetőségeket | Magyar Kurír - katolikus hírportál (magyarkurir.hu)Lelkitükör Képalbumok
Heti Lélekemelõ Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Napi olvasmányok
Eucharisztikus
kongresszus
Hangfelvételek
NEK tár Nagyhét 2021
Mindszenty életmű


HIRDETÉSEK 2021. Június 13.

 ÉVKÖZI 11.
vASÁRNAP - B. év

13.

ÉVKÖZI  11.
vASÁRNAP

PADOVAI SZENT ANTAL

  9 00     + Péter és élő Hozzátartozókért

18 00     Kérés meghallgatás család békéjéért és
             Béla férj betegségének türelmes elviseléséért

 

14.

Hétfő


18
00      Hálából

15.

Kedd

ÁRPÁD-HÁZI BOLDOG JOLÁN


18 00   
  Szentmise

16.

Szerda

RÉGIS SZENT FERENC-JÁNOS jezsuita

Nincs szentmise

17.

Csütörtök

18 00    Szentmise
            SZENTSÉGIMÁDÁS

18.


Péntek18 00    + Ildikó és Boldizsár gyermekért

19.

 Szombat


18 00    Szentmise

20.

  9 00   + Matild, Gyula, János és + Családtagokért


18 00   + Szülőkért, barátokért és szeretteinkért


    1.    Adjunk hálát Istennek, hogy már itt lehetünk a szentmisén.
           A vírushelyzet fokozatos
javulásának örülünk, azonban továbbra is tartsuk be,
           az eddig már jól ismert óvintézkedéseket!

         -
A vasárnapi misén való részvétel kötelezettsége ismét életbe lép, a betegek otthon
           kapcsolódjunk
be a médián való közvetítésbe.

       - 
Kifejezve hálánkat és engesztelésünket, szeretnénk az emlékpark márványke-
          resztjét és annak környezetét felújítani, valamint a kereszthez egy hálatáblát
          elhelyezni
. Erre a célra kérjük a kedves hívek további imádságát, valamint
           ki-ki anyagi lehetősége szerinti
adományát, amelyet a faliújságnál lévő adomány
           dobozba tehet, utalhat, vagy személyesen is átadhat.
           Mindannyiunknak sok megköszönni valója van!

    2.    19-én szombaton lesz Esztergomban a PAP és DIÁKONUS SZENTELÉS.
      Imádkozzunk értük, hogy hivatásukban hűségesek és buzgók legyenek.

       3.       Szentmisék előtt fél órával szentgyónásra van alkalom. Éljünk ezzel a lehetőséggel.

    4.     A TEMPLOM tetőzet teljes felújításának első munka szakasza elkezdődik.
            Ezért a
szentmiséket az altemplomban tartjuk, és a kegyeleti hely látogatásának
            időpontja is alkalmanként változni fog.
            Előre hirdetni fogjuk és figyeljük a kiírásokat is.

   6.       Az őszi plébániai hitoktatásra „hittanos klubfoglalkozásra”, valamint a szentségekre
          való felkészíté
sre szeretettel várjuk a jelentkezőket! Sekrestyébe lehet érdeklődni, 

   7.       Kívánunk mindenkinek testet és lelket pihentető nyaralást.
          Ne feledkezzünk meg a
hívő magatartásról, imáról és a misén való részvételről
          és a templomhoz illő öltözködésről, itt a mi templomunkban is.
          A szentmisékre mindig tisztességesen öltözve menjünk, időben érkezzünk,
          mobilt kapcsoljuk ki. Óvatosak is legyünk, hiszen a vírus még jelen van!
          Vigyázzunk magunkra és egymásra.

*

Isten éltesse azokat, akik a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat,

vagy házassági évfordulójukat!

*
Korábbi hirdetésekből:

,,Az Eucharisztia ünneplése hívő életünk csúcsa és forrása.

Biboros Úr ezzel szorgalmazza a hívek körében a szentmisék buzgó látogatását,”
                                                                                           (részlet a körlevélből)

Az Eucharisztikus Kongresszusra való készület első évében a SZENTSÉGIMÁDÁS
szépen felfejlődött,
most a második évben, legalább egy hétköznapi
SZENTMISÉT
is építsük be az életünkbe.

A gyakoribb találkozás alakítja igazán a Krisztushoz való hasonlóságot, és alkalmat ad arra is, hogy élő és elhunyt szeretteinkért, vagy más fontos szándékra mondasson,
minden család egy évben legalább egy szentmisét.

*

A Katolikus Karitász segélyakciójához mindig csatlakozhatunk, ha hívjuk a 1356-os telefonszámot,

hívásonként 500 forinttal támogathatjuk munkájukat.

*

Külön köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik a karácsony utáni felhívásra, elvitték a kegyeleti
helyről, az urna táblákra tett különféle világító és villogó
        mécseseket. Amelyek ott maradtak, egy hónap türelmi idő után, eltávolítottuk.

Kérem megértésüket. Most a művirágokkal, és kis koszorúkkal kérem ugyanezt.

CSAK ANNYIT HELYEZZENEK EL, AMI NEM TAKARJA EL

AZ ELHUNYT NEVÉT, SEM A SZOMSZÉD TÁBLÁJÁT! 

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS EGYSZERŰSÉGÉT TARTSUK

TISZTELETBEN!   FELHÍVÁS URNAHELY-SZERZŐDÉS és ADATPÓTLÁSRA

Kérjük azokat a testvéreket, akik 2016. augusztus 1. előtt váltottak  urna helyet a Regnum Marianum Kegyeleti Helyén,

hogy a hiányzó szerződés pótlására és adategyeztetésre hivatali időben szíveskedjenek felkeresni a plébániát, de

KÉRJÜK, HOGY ELŐZETESEN EGYEZTESSENEK IDŐPONTOT:

Rádi Tibornál, tel.:  06-20-823-2313

Köszönettel, együtt érző szeretettel, Molnár Alajos, plébános


Tájékoztatást adunk a vatikáni rendelkezésről, mely megerősíti a méltó temetés egyházi módját.

A Hittani Kongregáció instrukciója a katolikus temetésről:

„Krisztus feltámadása a keresztény hit csúcsigazsága, melyet a húsvéti titok lényegi részeként hirdettek a kereszténység kezdetétől fogva, … Az egyház továbbra is előnyben részesíti az emberi test méltó eltemetését.

Az egyház hivatalos temetési utasítása előírja, hogy az elhunytak hamvait is szabályszerűen kell őrizni szent helyen, temetőben, altemplomban, vagy a megfelelő egyházi hatóság által kifejezetten erre a célra kijelölt helyen.
A hamvak egyéb módon való elhelyezése nem méltó az emberi személy, Isten képére alkotott méltóságához.”

Fogadjuk jó szívvel az Egyház intézkedését

*

A HIRDETÉSEINK olvashatók

a HONLAPON,

http://www.regnumzobor.hu

ajánljuk a NAPI OLVASMÁNYOKAT és a HETI LÉLEKEMELŐ c. írásokat is.

A GYÓNÁSHOZ különféle LELKITÜKÖR is található.

* 
                     A mozgássérültek gondozását Almássy Tamás atyára, aki maga is mozgássérült, bízta a Bíboros Úr.
Tájékoztatása szerint minden hónap 3. vasárnapján lesz a Mozgássérültek Miséje,

Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomban.

(XV. ker. Pestújhelyi tér.) 

Megközelíthető:

Bosnyáktérről a 124-es autóbusszal, vagy a Molnár Viktor utcától gyalogosan.

*
Az Egyházközség  a CIB Banknál vezeti a plébánia számláját, az OTP-nél megszünt.
Kérjük, aki utalással szokta rendezni
EGYHÁZI ADÓJÁT, A CIB-es
SZÁMLÁNKRA KÜLDJE
, - de továbbra is lehet az egyházi adót rendezni
iroda időben, vagy misék előtt, után
.

Számlaszámunk:   CIB  11100104-19622969-36000001

 *      Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.   Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                  Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.
Kegyeleti hellyel kapcsolatban gondnokunknál lehet érdeklődni.

Telefon:  +36-1-252-42-71
   Telefon:  +36-20-823-23-13


Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános