Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja
19961931 - 1951

Főoldal        
Napi olvasmányok
MiserendTemplomunk
HirdetésEgyházközségi hozzájárulás
SzentségekAlapítványunk
KeresztségUtcajegyzék
EsküvőKapcsolataink
LelkitükörKépalbumok
Heti Lélekemelő

  Hirdetések2017
. Március 26.

NAGYBÖJT IV. - vasárnap - A. év26.

NAGYBÖJT 4.

vASÁRNAP 

09 00     + Ferenc és Lenke

11 00     + Szülőkért: Gyula, Ilona és menyük Eszter

18 00     + Ottó

27.

Hétfő 

18 00     + József

28.

Kedd 

18 00     A Kovács és a Major család élő és elhunyt tagjaiért

29.

Szerda

18 00     + János

30.

Csütörtök

18 00     Hajnal György atyáért születésnapján

31.

Péntek

17 15 Keresztút

18 00     Ebben a hónapban elhunyt testvéreinkért

1.

Szombat

18 00     + Jenő                                             Gyűjtés a Szentföld javára

2.

NAGYBÖJT 5.

vASÁRNAP 

09 00     + József és Judit                             Gyűjtés a Szenföld javára

11 00     A Főpásztor szándékára                Gyűjtés a Szentföld javára

18 00     Templomunk híveiért, jótevőiért   Gyűjtés a Szentföld javára


Plébániánk ENGESZTELŐ könyörgése 2017 MÁRCIUSRA:

Istenünk, segíts a nagyböjt idején, HOGY TÖBBET IMÁDKOZZUNK, BÖJTÖLJÜNK, ÉS ÖNMEGTAGADÁSSAL GYAKOROLJUK AZ IRGALMASÁG CSELEKEDETEIT.

 – Magyarok Nagyasszonya járj közben értük! –

Köszönjük a hívek adakozását a Karitász felhívására.
Isten fizesse meg.

        1.     Jövő vasárnap a SZENTFÖLDI KEREZTÉNYEK JAVÁRA tart gyűjtést a katolikus egyház,   
        a Pápa különleges kérése, hogy segítsük őket adományainkkal.

        2.     Köszönjük a MÚLT VASÁRNAPI Nagyböjti engesztelő szentóra kegyelmeit.

        3.     Ne feledkezzünk meg  A BÖJTI FEGYELEMRŐL: a nagyböjt péntekjein mindnyájunktól kéri
             az egyház a hústilalmat, aki csak megteheti, ez legyen közös áldozatunk.

        4.     KERESZTÚTAT IMÁDKOZUNK minden pénteken a mise előtt, ¼ 6-tól az altemplomban.
        Szívesen vesszük, ha a hívek is aktívan bekapcsolódik a keresztútjárásba. 


        5.     1 % LAPOK már vihetők az újságos asztalokról. Vigyünk azoknak is, akik nem szoktak templomba
             jönni, de jó szándékkal felajánlják a jövedelemadójuk 1 -1 %-át.

*
Isten éltesse azokat, akik a héten ünneplik névnapjukat,

születésnapjukat, vagy házassági évfordulójukat!

*
A pápa imaszándéka 2017. március hónapra:

Evangelizációs: Az üldözött keresztényekért, hogy megtapasztalhassák az egész Egyház támogatását

az imádságban és az anyagiakban nyújtott segítség által.

*

Tájékoztatást adunk a vatikáni rendelkezésről, mely megerősíti a méltó temetés egyházi módját.

A Hittani Kongregáció instrukciója a katolikus temetésről:

„Krisztus feltámadása a keresztény hit csúcsigazsága, melyet a húsvéti titok lényegi részeként

hirdettek a kereszténység kezdetétől fogva, … Az egyház továbbra is előnyben részesíti az emberi test

méltó eltemetését.

Az egyház hivatalos temetési utasítása előírja, hogy az elhunytak hamvait is szabályszerűen

kell őrizni szent helyen, temetőben, altemplomban, vagy a megfelelő egyházi hatóság által

kifejezetten erre célra kijelölt helyen. A hamvak egyéb módon való elhelyezése nem méltó az

emberi személy, Isten képére alkotott méltóságához.”

Fogadjuk jó szívvel az Egyház intézkedését.

*

A HIRDETÉSEINK olvashatók

a HONLAPON,

http://www.regnumzobor.hu

ajánljuk a NAPI OLVASMÁNYOKAT és

a HETI LÉLEKEMELŐ c. írásokat is.

A GYÓNÁSHOZ különféle LELKITÜKÖR is található.

*      

           1.          A PLÉBÁNIA HITTAN csütörtökön 17 15 – 18 00 -ig van, III. osztálytól felfelé.

A CSERKÉSZ FOGLALKOZÁSOK kedden 17 00 – 18 00-ig tartanak.

Hívjuk, és várjuk a gyermekeket. Imádkozzunk értük és vezetőikért.

 

 2.          A mozgássérültek gondozását a Bosnyák téri Almássy Tamás atyára, aki maga is mozgássérült,

                    bízta Bíboros Úr.

          Tájékoztatása szerint minden hónap 3. vasárnapján lesz ½ 11-kor a Bosnyák téri templomban

a Mozgássérültek Miséje.

           3.          Az Egyházközség  a CIB Banknál vezeti a plébánia számláját, az OTP-nél megszünt.

Kérjük, aki utalással szokta rendezi EGYHÁZI ADÓJÁT, A CIB-es SZÁMLÁNKRA KÜLDJE,

- de továbbra is lehet az egyházi adót rendezni iroda időben, vagy misék előtt, után.

Számlaszámunk:   CIB  11100104-19622969-36000001

 
 *


Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.            Az iroda nyitva tartása: Hétfőn - Szerdán - Pénteken: 9 órától 12 óráig.
                                                                                                                                                         Kedden délután 14 órától 17 óráig.
                                                                                                                                                       Csütörtökön nincs ügyfélfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:


A hét minden napján 9-17:45 között az emlékparkon keresztül.

Telefon:  +36-1-252-42-71

Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános