,


Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja

Hirdetések


Fõoldal
 
Mindszenty életmű
Elérhetőség Templomunk
Hirdetés Utcajegyzék
Miserend - kegyeletihely Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Keresztség Események
Esküvõ Újságcikkek
Lelkitükör Képalbumok
Heti Lélekemelõ
Napi olvasmányok Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Eucharisztikus
kongresszus
Hangfelvételek
NEK tár


pünkösd Vasárnap - B. év

Hirdetések 2024. május 19.

18.
SZOMBAT

CANTALICEI SZENT FÉLIX kapucinus testvér

SZENT I. JÁNOS PÁPA
  18 00    Darnyik család élő és elhunyt tagjaiért                 Májusi litánia
19.

pünkösd

vasárnap

SZENT DUNSTAN püspök

SZENT V. CELESZTIN pápa

   09 00       HÁLA A SZENTLÉLEKÉRT, AJÁNDÉKAIÉRT


  18 00  
      BÉRMÁLÁS KEGYELMEIÉRT                      Májusi litánia
20.

hétfő

SZIÉNAI SZENT BERNARDIN

  18 00         A Boldogságos Szűz Mária az Egyház Anyja   
                    Májusi litánia
21.

Kedd  18 00          A világ Királynőjének közbenjárására Hazánkért 
                         Májusi litánia
22.

Szerda


VEDRUNAI SZENT JOAKIMA özvegy, rendalapító

CASCIAI SZENT RITA

  18 00          Nincs szentmise
23.
Csütörtök


Boldog APOR VILMOS püspök

  18 00        Az Oltáriszentség imádása, Szűz Mária oltalma
                       Májusi litánia, SZENTSÉGI ÁLDÁS

24.

PÉNTEK 
18 00       + Ibolya, + Rózsika és + Marika               
     
               Májusi litánia

25.
SZOMBAT

SZENT VII. GERGELY PÁPA


  
18 00        Vadkerti család élő és elhunyt tagjaiért
                 
Májusi litánia
26.
szentháromság vasárnap


NÉRI SZENT FÜLÖP

                                   

   09 00        Bérmálkozókért
                   Bérmálás szentségének kiszolgáltatása
   

  18 00       + Keresztszülők Imre, Jolán és Margit
                         Májusi litánia  


                                                          
                       Ferenc Pápa májusi imaszándéka:    A SZERZETESEK ÉS A PAPNÖVENDÉKEK KÉPZÉSÉÉRT

Imádkozzunk, hogy a szerzetes nők és férfiak, valamint a papnövendékek, emberi, lelkipásztori, spirituális és közösségi
képzésük révén erősödjenek személyes hivatásukban, és ezáltal az evangélium hiteles tanúivá váljanak.


Plébániánk heti gondolata:

„Amikor pedig eljön a Vigasztaló, az igazság Lelke, ő majd tanúságot tesz rólam… „
Amikor pedig eljön az igazság Lelke, ő elvezet majd titeket a teljes igazságra”.
Igyekezz hát részesedni a Szentlélekben! (Jn 16, 13)


    1.    Május a Szűz Anya hónapja, minden nap az esti mise után imádkozzuk a Lorettói litániát az
           ő tiszteletére és közbenjárására és kérjük anyai oltalmát.  Otthonainkban is imádkozzuk.
           Ennek a háborús és békétlen világnak nagy szüksége van az imára.

    2.        Pünkösdhétfőn csak este 6 órakor lesz szentmise, az altemplomban. Munkaszüneti nap lévén,
          igyekezünk együtt megköszönni a Szentlelket, és köszönteni a Szűz Anyát, az Egyház Édesanyját.
          Ferenc pápa emelte fel Pünkösd Hétfőt erre a szándékra.

    3.       Jövő héten vasárnap a 9 órai szentmisében lesz a bérmálás, amelyre 10 fiatal és 5 felnőtt készült
          fel. Imádkozzunk értük, szítsuk fel magunkban is a bérmálás kegyelmét.
          A bérmálást Mohos Gábor segédpüspök atya fogja végezni.

    4.         Az idén immár 13. alkalommal kerül sor a Rómában megrendezett Nemzetközi
           Ministráns találkozóra. Nagy öröm számunkra, hogy egyházközségünkből 4 nagy
           ministránsunk is meghívást kapott
erre a zarándoklatra, melyet a plébánia anyagilag is támogat.
           Mindannyian láthatjuk azt is, hogy a ministránsaink száma, egyre növekedik, aminek igen örülünk!
           Ez azonban némi anyagi vonzatot is hoz magával, hogy szolgálatukat megjutalmazzuk.
           Ehhez kérnénk
ismét egy kis támogatást a Kedves Hívektől!
           Adományaikat hátul a ki tett dobozba tehetik! Isten fizesse meg!

*

Isten éltesse azokat, akik a héten ünneplik névnapjukat,
születésnapjukat,
vagy házassági évfordulójukat!

*

20 + C/G + M + B + 2 4

Christus Mansionem Benedicat

Jelentése: (Krisztus áldja meg ezt a hajlékot)  Népiesen: (Gáspár (Caspar), Menyhért,

Boldizsár)
 

Kérjük Jézus Krisztust, a mi Urunkat, hogy áldva + áldja meg otthonainkat és
minden lakóját. Költözzék be boldogság, isteni áldás, derűs öröm, termékeny szeretet,
megbocsátó jóság, egyetértés, szorgalom, egészség és békesség. Távozzék a gonosz
lélek ártalma és minden gonosz viszálykodás. Lakjanak benne a békesség angyalai.
Naponta imádkozzunk együtt és egymásért, sokszor fontolgassuk csodás törvényeidet.
Háríts el tőlünk minden ellenséges hatalmat. Szabadíts meg minket minden rettegéstől
és háborgatástól, és őrizz meg minket otthonainkban.  Kérjük ezt Tőled betlehemi
kis Jézus, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodik, Isten mindörökkön
örökké. Ámen

*
Korábbi hirdetésekből:

,,Az Eucharisztia ünneplése hívő életünk csúcsa és forrása.

Biboros Úr ezzel szorgalmazza a hívek körében a szentmisék buzgó látogatását,”
                                                                                           (részlet a körlevélből)

Az Eucharisztikus Kongresszusra való készület első évében a SZENTSÉGIMÁDÁS
szépen felfejlődött,
most a második évben, legalább egy hétköznapi
SZENTMISÉT
is építsük be az életünkbe.

A gyakoribb találkozás alakítja igazán a Krisztushoz való hasonlóságot, és alkalmat ad arra is, hogy élő és elhunyt szeretteinkért, vagy más fontos szándékra mondasson,
minden család egy évben legalább egy szentmisét.

*

A Katolikus Karitász segélyakciójához mindig csatlakozhatunk, ha hívjuk a 1356-os telefonszámot,

hívásonként 500 forinttal támogathatjuk munkájukat.

*

Külön köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik a karácsony utáni felhívásra, elvitték a kegyeleti
helyről, az urna táblákra tett különféle világító és villogó
        mécseseket. Amelyek ott maradtak, egy hónap türelmi idő után, eltávolítottuk.

Kérem megértésüket. Most a művirágokkal, és kis koszorúkkal kérem ugyanezt.

CSAK ANNYIT HELYEZZENEK EL, AMI NEM TAKARJA EL

AZ ELHUNYT NEVÉT, SEM A SZOMSZÉD TÁBLÁJÁT! 

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS EGYSZERŰSÉGÉT TARTSUK

TISZTELETBEN!   FELHÍVÁS URNAHELY-SZERZŐDÉS és ADATPÓTLÁSRA

Kérjük azokat a testvéreket, akik 2016. augusztus 1. előtt váltottak  urna helyet a Regnum Marianum Kegyeleti Helyén,

hogy a hiányzó szerződés pótlására és adategyeztetésre hivatali időben szíveskedjenek felkeresni a plébániát, de

KÉRJÜK, HOGY ELŐZETESEN EGYEZTESSENEK IDŐPONTOT:

Tel.:  06-20-823-16-75

Köszönettel, együtt érző szeretettel, Molnár Alajos, plébános


Tájékoztatást adunk a vatikáni rendelkezésről, mely megerősíti a méltó temetés egyházi módját.

A Hittani Kongregáció instrukciója a katolikus temetésről:

„Krisztus feltámadása a keresztény hit csúcsigazsága, melyet a húsvéti titok lényegi részeként hirdettek a kereszténység kezdetétől fogva, … Az egyház továbbra is előnyben részesíti az emberi test méltó eltemetését.

Az egyház hivatalos temetési utasítása előírja, hogy az elhunytak hamvait is szabályszerűen kell őrizni szent helyen, temetőben, altemplomban, vagy a megfelelő egyházi hatóság által kifejezetten erre a célra kijelölt helyen.
A hamvak egyéb módon való elhelyezése nem méltó az emberi személy, Isten képére alkotott méltóságához.”

Fogadjuk jó szívvel az Egyház intézkedését

*

A HIRDETÉSEINK olvashatók

a HONLAPON,

http://www.regnumzobor.hu

ajánljuk a NAPI OLVASMÁNYOKAT és a HETI LÉLEKEMELŐ c. írásokat is.

A GYÓNÁSHOZ különféle LELKITÜKÖR is található.

* 
                     A mozgássérültek gondozását Almássy Tamás atyára, aki maga is mozgássérült, bízta a Bíboros Úr.
Tájékoztatása szerint minden hónap 3. vasárnapján lesz a Mozgássérültek Miséje,

Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomban.

(XV. ker. Pestújhelyi tér.) 

Megközelíthető:

Bosnyáktérről a 124-es autóbusszal, vagy a Molnár Viktor utcától gyalogosan.

*
Az Egyházközség  a CIB Banknál vezeti a plébánia számláját, az OTP-nél megszünt.
Kérjük, aki utalással szokta rendezni
EGYHÁZI ADÓJÁT, A CIB-es
SZÁMLÁNKRA KÜLDJE
, - de továbbra is lehet az egyházi adót rendezni
iroda időben, vagy misék előtt, után
.

Számlaszámunk:   CIB  11100104-19622969-36000001

 *


      Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.   Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                    Kedden:    15h - 17h-ig.
                                                                                                                                         Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.
Kegyeleti hellyel kapcsolatban gondnokunknál lehet érdeklődni.

Telefon:  +36-1-252-42-71
   Telefon:  +36-20-823-16-75


Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Adószámunk:    19622969-1-42

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános