Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja

Hirdetések


Fõoldal
Templomunk
Miserend Utcajegyzék
Hirdetés Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Keresztség Események
Esküvõ Újságcikkek
Hol és mikor követhető élő szentmise-közvetítés? – Összegyűjtjük a lehetőségeket | Magyar Kurír - katolikus hírportál (magyarkurir.hu)Lelkitükör Képalbumok
Heti Lélekemelõ Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Napi olvasmányok
Eucharisztikus
kongresszus
Hangfelvételek
NEK tár Nagyhét 2021
Mindszenty életmű


HIRDETÉSEK 2021. október 24.
 ÉVKÖZI 30.
vASÁRNAP - B. év

24.

30. Évközi

vASÁRN

CLARET Y CLARÁ SZENT ANTAL MÁRIA

     9 00      Dobos Család elhunytjaiért

    18 00      + József (112 éves lenne)
25.
Hétfő

BOLDOG MÓR

   18 00        Születésnapi hálaadás
26.
Kedd


   18 00        + Annamária
27.
Szerda

Nincs szentmise

28.
Csütörtök

SZENT SIMON és SZENT JÚDÁS TÁDÉ APOSTOLOK

  18 00           + József
                          
utána rövid SZENTSÉGIMÁDÁS                                           
29.
Péntek


   18 00          E hónapban elhunytakért

30.
Szombat

SZENT MARCELL vértanú

  18 00      + Mária és István szülők, és + István testvér haláluk évfordulója
31.

30. Évközi

vASÁRNAP

REGENSBURGI SZENT WOLFGANG (FARKAS) püspök


    9 00
      + Alfréd és Erzsébet szülőkért
   18 00     + Katalin édesanyáért

1.MINDENSZENTEK

Hétfő
    9 00
            MINDENSZENTEK  tiszteletére
   18 00       MINDENSZENTEK  közbenjárása - Lucernarium

2.HALOTTAK NAPJA

Kedd


ARMAGHI SZENT MALAKIÁS püspök

   17 45           Vesperás elhunytjainkért

   18 00            Szentmise az összes elhunytért – Ima a halottakért

    1.     A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége nemrégiben közleményt adott ki arról, hogy az oltások

           mellett zárt térben szükség van az orrot és szájat eltakaró maszk és kézfertőtlenítő használatára is.

        - Az újra felerősödő Covid-19- és a közelgő influenzajárvány, valamint az őszi megfázások miatt köhögő,

          tüsszögő, náthás testvéreinket kérjük, kerüljék a közösségi alkalmakat! Egészségünk megőrzése érdekében

          kérem, hogy a továbbiakban szentmiséken és zárt tereinkben ismét használjunk maszkot!

    2.         A búcsúi és az emlékpark tereprendezésének kiadásai túlhaladta a számításainkat, és az előttünk
          álló fűtési időszak is nagyobb kiadásokkal jár. Ezért i
smét kérjük a kedves híveket, hogy templomunk,
          plébániánk fenntartásának költségeihez adományaikkal
ki-ki anyagi helyzetéhez mérten járuljon
          hozzá.
Ne feledkezzünk meg az esetleges elmaradt egyházi adó rendezéséről se.
          Lehetőség van számlán való átutalásra is. Előre is köszönjük.

 

    3.   A kegyeleti hely újra mindennap, látogatható az emlékpark felől 9 – ½ 6-ig.

          Kérjük, hogy a belső mécsesgyújtó állványon gyújtsák meg az imádság és emlékezés mécseseit.

          Köszönjük megértésüket.

    4.   Még a héten az esti szentmisék előtt 17.15-kor lesznek az utolsó közös Rózsafüzér imák.
          Az újra felerősödő Covid-19- és a közelgő influenzajárvány buzgóbb imádságra hív.
          Köszönjük részvételüket. De továbbra is bizalommal kérjük Szűz Anyánk oltalmát.

    5    Jövő vasárnap 30-án lesz az őszi óra átállítás, visszafelé 1 órával (3-ról 2-re), a misék időpontjai
          nem változnak, maradnak a kialakult időpontokban.

    6.        November 1. hétfő, MINDENSZENTEK napja, egyházilag parancsolt ünnep, így de. 9 és este 6-kor
          is lesz szentmise itt a nagytemplomban. Az esti mise után a felújított Emlékparkban tartjuk a
          lucernáriumot
, és megáldjuk a COVID KERESZTET. Különösen is imádkozunk a vírusban
          elhunytakért, és a fokozódó vírus veszély mielőbbi megszűnéséért.

          November 2-án kedden, HALOTTAK NAPJÁN, csak este 18 00 –kor lesz szentmise MINDEN
          ELHUNYTÉRT.
Mise előtt 17 45 – kor vesperást imádkozunk, mise után húsvéti gyertyás
          imádsággal emlékezünk rájuk, itt a nagytemplomban.

    7.    A kegyeleti hely mindkét napon reggel 8-tól este 8-ig lesz látogatható.
           Viszont a romló vírushelyzet miatt kérjük, hogy MASZKOT VISELJÜNK, használjuk a
           kézfertőtlenítőt!

        - Az urnatáblákra semmiféle VILÁGÍTÓ, VILLOGÓ FÉNYEKET ÉS FIGURÁKAT NE TEGYÜNK,
          és a korábbi DÍSZEKET, TÁVOLÍTSUK EL, csak AZ IDEI, SZERÉNY DÍSZEK MARADJANAK. 


*

Isten éltesse azokat, akik a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat,

vagy házassági évfordulójukat!

*
Korábbi hirdetésekből:

,,Az Eucharisztia ünneplése hívő életünk csúcsa és forrása.

Biboros Úr ezzel szorgalmazza a hívek körében a szentmisék buzgó látogatását,”
                                                                                           (részlet a körlevélből)

Az Eucharisztikus Kongresszusra való készület első évében a SZENTSÉGIMÁDÁS
szépen felfejlődött,
most a második évben, legalább egy hétköznapi
SZENTMISÉT
is építsük be az életünkbe.

A gyakoribb találkozás alakítja igazán a Krisztushoz való hasonlóságot, és alkalmat ad arra is, hogy élő és elhunyt szeretteinkért, vagy más fontos szándékra mondasson,
minden család egy évben legalább egy szentmisét.

*

A Katolikus Karitász segélyakciójához mindig csatlakozhatunk, ha hívjuk a 1356-os telefonszámot,

hívásonként 500 forinttal támogathatjuk munkájukat.

*

Külön köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik a karácsony utáni felhívásra, elvitték a kegyeleti
helyről, az urna táblákra tett különféle világító és villogó
        mécseseket. Amelyek ott maradtak, egy hónap türelmi idő után, eltávolítottuk.

Kérem megértésüket. Most a művirágokkal, és kis koszorúkkal kérem ugyanezt.

CSAK ANNYIT HELYEZZENEK EL, AMI NEM TAKARJA EL

AZ ELHUNYT NEVÉT, SEM A SZOMSZÉD TÁBLÁJÁT! 

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS EGYSZERŰSÉGÉT TARTSUK

TISZTELETBEN!   FELHÍVÁS URNAHELY-SZERZŐDÉS és ADATPÓTLÁSRA

Kérjük azokat a testvéreket, akik 2016. augusztus 1. előtt váltottak  urna helyet a Regnum Marianum Kegyeleti Helyén,

hogy a hiányzó szerződés pótlására és adategyeztetésre hivatali időben szíveskedjenek felkeresni a plébániát, de

KÉRJÜK, HOGY ELŐZETESEN EGYEZTESSENEK IDŐPONTOT:

Rádi Tibornál, tel.:  06-20-823-2313

Köszönettel, együtt érző szeretettel, Molnár Alajos, plébános


Tájékoztatást adunk a vatikáni rendelkezésről, mely megerősíti a méltó temetés egyházi módját.

A Hittani Kongregáció instrukciója a katolikus temetésről:

„Krisztus feltámadása a keresztény hit csúcsigazsága, melyet a húsvéti titok lényegi részeként hirdettek a kereszténység kezdetétől fogva, … Az egyház továbbra is előnyben részesíti az emberi test méltó eltemetését.

Az egyház hivatalos temetési utasítása előírja, hogy az elhunytak hamvait is szabályszerűen kell őrizni szent helyen, temetőben, altemplomban, vagy a megfelelő egyházi hatóság által kifejezetten erre a célra kijelölt helyen.
A hamvak egyéb módon való elhelyezése nem méltó az emberi személy, Isten képére alkotott méltóságához.”

Fogadjuk jó szívvel az Egyház intézkedését

*

A HIRDETÉSEINK olvashatók

a HONLAPON,

http://www.regnumzobor.hu

ajánljuk a NAPI OLVASMÁNYOKAT és a HETI LÉLEKEMELŐ c. írásokat is.

A GYÓNÁSHOZ különféle LELKITÜKÖR is található.

* 
                     A mozgássérültek gondozását Almássy Tamás atyára, aki maga is mozgássérült, bízta a Bíboros Úr.
Tájékoztatása szerint minden hónap 3. vasárnapján lesz a Mozgássérültek Miséje,

Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomban.

(XV. ker. Pestújhelyi tér.) 

Megközelíthető:

Bosnyáktérről a 124-es autóbusszal, vagy a Molnár Viktor utcától gyalogosan.

*
Az Egyházközség  a CIB Banknál vezeti a plébánia számláját, az OTP-nél megszünt.
Kérjük, aki utalással szokta rendezni
EGYHÁZI ADÓJÁT, A CIB-es
SZÁMLÁNKRA KÜLDJE
, - de továbbra is lehet az egyházi adót rendezni
iroda időben, vagy misék előtt, után
.

Számlaszámunk:   CIB  11100104-19622969-36000001

 *


      Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.   Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                  Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.
Kegyeleti hellyel kapcsolatban gondnokunknál lehet érdeklődni.

Telefon:  +36-1-252-42-71
   Telefon:  +36-20-823-23-13


Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános