Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja

Hirdetések


Fõoldal
Templomunk
Miserend Utcajegyzék
Hirdetés Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Keresztség Események
Esküvõ Újságcikkek
Lelkitükör Képalbumok
Heti Lélekemelõ Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Napi olvasmányok
Eucharisztikus
kongresszus
Hangfelvételek
NEK tár
Mindszenty életmű


HIRDETÉSEK 2020. Július 12.

ÉVKÖZI 14. vASÁRNAP - A. év

Július
12

ÉVKÖZI 15.

vasárnap

GUALBERT SZENT JÁNOS
rendalapító

   09 00  + Károly    1800      Szentmise
13.
Hétfő

SZENT II. HENRIK

  18 00     Szentmise
14.  
Kedd

SOLANÓ SZENT FERENC ferences misszionárius
LELLISI SZENT KAMILL

  18 00      Szentmise

15.
Szerda

BOLDOG JAVOUHEY ANNA-MÁRIA apáca, rendalapító
KIJEVI SZENT VLADIMIR hitvalló
SZENT BONAVENTURA

Nincs szentmise
16.
Csütörtök

SZENT ANDRÁS
és SZENT BENEDEK


   18 00    + Rita

18:30 – 19:00-ig SZENTSÉGIMÁDÁS
17.
Péntek

SZENT HEDVIG KIRÁLYNŐ

   18 00       Zoborhegyi Remeték tiszteletére
18.
Szombat

FIATALABB SZENT MAKRINA szűz


  18 00      + Rehák Mihályné Judit (Tem. kapcs.)
19.

ÉVKÖZI 16.

vasárnap

ANTIÓCHIAI SZENT MARGIT
szűz, vértanú

   09 00    Hívekért, jótevőkért

   1800    Szentmise


    1.    A misére járás az elővigyázatosság enyhített szabályainak betartásával:
           A maszk viselése még javasolt, érkezéskor fertőtlenítőt használjuk.
Távolság
           tartása
padokban és a templomtérben. Perselyadományainkat az állóperselybe
           helyezhetjük el. Továbbra sincs kézfogás a békeköszöntésnél, és Szentáldozás
           csak kézben történik.    2.    Nagy megtiszteltetés érte egyházközségünket. Bíboros Úr a Szent Adalbert díjjal

             tüntette ki NÉMETH TIHAMÉRT és feleségét CSAVAJDA MÁRIÁT a plébániánk

             alapításától végzett áldozatos munkájukért.

             A díj ünnepélyes átadására 2020. augusztus 15-én szombaton délelőtt ½ 11 órai

             szentmisén kerül sor az esztergomi Bazilikában, melyre a híveket is szeretettel várjuk.

             Plébániánkról elegendő létszám alapján, külön buszt indítunk. Aki szeretne ezen az

             ünnepi szentmisén jelen lenni, és az örömükben osztozni, a külön busszal utazni

             (kb. 1.500Ft útiköltség) a kis asztalnál július 27-ig jelezze szándékát.

              Ennek függvényében tudjuk megrendelni a buszt. Ha valaki egyénileg autóval utazna és                van hely az autójában és szívesen visz utasokat, kérjük ők is iratkozzanak fel, hogy

           kapcsolatot tudjunk tartani.
    3.    Ne feledkezzünk meg az egyházi adó következő részletéről, hogy a nyári hónapokban

             is aggódás nélkül tudjuk kifizetni a kiadásokat.


    4.      Egyúttal mindenkinek TESTET ÉS LELKET PIHENTETŐ NYARALÁST KÍVÁNUNK.

             Ne feledkezzünk meg a hívő magatartásról, imáról, misén való részvételről és a templomhoz illő

             öltözködésről, a mobiltelefon kikapcsolásáról.

    5.    Szentmisék a NYÁRI MISEREND szerint vannak megtartva, vasárnap de. 9-kor
           és este 6-kor, hétközben este 6-kor, szerdai napokon  nincs szentmise.

    6.    MISE SZÁNDÉK KÉRÉSÉRE vagy egyéb ügy intézésére telefonon, interneten,
           vagy személyesen itt az altemplomban a szentmisék előtt vagy után lesz lehetőség.

   7.    Szentgyónásra is van lehetőség, az előadó teremben, csak korábban
          kell jönni, fél órával a mise előtt már rendelkezésre állunk, vagy
          mise után.

    8.    Templomunkban folytatódik a SZENTÉLY FELÚJÍTÁSA, még sok munka van.

*
Isten éltesse azokat, akik a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat,

vagy házassági évfordulójukat!

*
Korábbi hirdetésekből:

,,Az Eucharisztia ünneplése hívő életünk csúcsa és forrása.

Biboros Úr ezzel szorgalmazza a hívek körében a szentmisék buzgó látogatását,”
                                                                                           (részlet a körlevélből)

Az Eucharisztikus Kongresszusra való készület első évében a SZENTSÉGIMÁDÁS
szépen felfejlődött,
most a második évben, legalább egy hétköznapi
SZENTMISÉT
is építsük be az életünkbe.

A gyakoribb találkozás alakítja igazán a Krisztushoz való hasonlóságot, és alkalmat ad arra is, hogy élő és elhunyt szeretteinkért, vagy más fontos szándékra mondasson,
minden család egy évben legalább egy szentmisét.

*

A Katolikus Karitász segélyakciójához mindig csatlakozhatunk, ha hívjuk a 1356-os telefonszámot,

hívásonként 500 forinttal támogathatjuk munkájukat.

*

Külön köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik a karácsony utáni felhívásra, elvitték a kegyeleti
helyről, az urna táblákra tett különféle világító és villogó
        mécseseket. Amelyek ott maradtak, egy hónap türelmi idő után, eltávolítottuk.

Kérem megértésüket. Most a művirágokkal, és kis koszorúkkal kérem ugyanezt.

CSAK ANNYIT HELYEZZENEK EL, AMI NEM TAKARJA EL

AZ ELHUNYT NEVÉT, SEM A SZOMSZÉD TÁBLÁJÁT! 

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS EGYSZERŰSÉGÉT TARTSUK

TISZTELETBEN!   FELHÍVÁS URNAHELY-SZERZŐDÉS és ADATPÓTLÁSRA

Kérjük azokat a testvéreket, akik 2016. augusztus 1. előtt váltottak  urna helyet a Regnum Marianum Kegyeleti Helyén,

hogy a hiányzó szerződés pótlására és adategyeztetésre hivatali időben szíveskedjenek felkeresni a plébániát, de

KÉRJÜK, HOGY ELŐZETESEN EGYEZTESSENEK IDŐPONTOT:

Rádi Tibornál, tel.:  06-20-823-2313

Köszönettel, együtt érző szeretettel, Molnár Alajos, plébános


Tájékoztatást adunk a vatikáni rendelkezésről, mely megerősíti a méltó temetés egyházi módját.

A Hittani Kongregáció instrukciója a katolikus temetésről:

„Krisztus feltámadása a keresztény hit csúcsigazsága, melyet a húsvéti titok lényegi részeként hirdettek a kereszténység kezdetétől fogva, … Az egyház továbbra is előnyben részesíti az emberi test méltó eltemetését.

Az egyház hivatalos temetési utasítása előírja, hogy az elhunytak hamvait is szabályszerűen kell őrizni szent helyen, temetőben, altemplomban, vagy a megfelelő egyházi hatóság által kifejezetten erre a célra kijelölt helyen.
A hamvak egyéb módon való elhelyezése nem méltó az emberi személy, Isten képére alkotott méltóságához.”

Fogadjuk jó szívvel az Egyház intézkedését

*

A HIRDETÉSEINK olvashatók

a HONLAPON,

http://www.regnumzobor.hu

ajánljuk a NAPI OLVASMÁNYOKAT és a HETI LÉLEKEMELŐ c. írásokat is.

A GYÓNÁSHOZ különféle LELKITÜKÖR is található.

* 
                     A mozgássérültek gondozását Almássy Tamás atyára, aki maga is mozgássérült, bízta a Bíboros Úr.
Tájékoztatása szerint minden hónap 3. vasárnapján lesz a Mozgássérültek Miséje,

Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomban.

(XV. ker. Pestújhelyi tér.) 

Megközelíthető:

Bosnyáktérről a 124-es autóbusszal, vagy a Molnár Viktor utcától gyalogosan.

*
Az Egyházközség  a CIB Banknál vezeti a plébánia számláját, az OTP-nél megszünt.
Kérjük, aki utalással szokta rendezni
EGYHÁZI ADÓJÁT, A CIB-es
SZÁMLÁNKRA KÜLDJE
, - de továbbra is lehet az egyházi adót rendezni
iroda időben, vagy misék előtt, után
.

Számlaszámunk:   CIB  11100104-19622969-36000001

 *         Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.                Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                        Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.
Kegyeleti hellyel kapcsolatban gondnokunknál lehet érdeklődni.

Telefon:  +36-1-252-42-71
   Telefon:  +36-20-823-23-13


Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános