Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja
Hirdetés


Fõoldal    Templomunk
Miserend Utcajegyzék
Hirdetés Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Keresztség Események
Esküvõ Újságcikkek
Lelkitükör Képalbumok
Heti Lélekemelõ Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Napi olvasmányok
Eucharisztikus
kongresszus
Hangfelvételek
NEK tár Szentségimádás, sztmise
Mindszenty életmű


2019. December 8.


advent i. vASÁRNAPja - C. év

Minden csütörtök este,
f
1830h - 1930h-ig Szentségimádás az altemplomban.

December

8
.


ADVENT I.

vASÁRNAPja

BOLDOG CAMPION ÖDÖN jezsuita, vértanú

     9 00    + Alfréd és Erzsébet

   11 00   + Templomunk híveiért, jótevőiért 

   18 00    + Irénke és testvére Jenő


9.
Hétfő

FOURIER SZENT PÉTER pap, rendalapító

   18 00       SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS ünnepe
10.
Kedd


   18 00       Jószándékra
11.
Szerda

SZENT I. DAMAZUSZ PÁPA

    06 00      RORATE    a Főpásztorért és munkatársaiért

   18 00       Névnapi megemlékezésül
12.
Csütörtök

 

    18 00      Szentmise
    18 30   -   19 30    - ig   SZENTSÉGIMÁDÁS  (altemplomban)

 13.
Péntek

SZENT LÚCIA

   06 00   RORATE RORATE Az Eucharisztikus Kongresszusért

   18 00      Szentmise
14.
Szombat

KERESZTES SZENT JÁNOS
   17 30      vendég gyóntató: NERUDA KÁROLY atya

   17 45        3. Adventi gyertyagyújtás

   18 00       Szentmise

15.

advent Ii.

vASÁRNAPja

   09 00     + Ferenc és Anna

   11 00     + Szabó Béláné, Mária (1.évf.)

   18 00      Templomunk híveiért, jótevőiért

        1.     Köszönjük a Kárpátaljai gyerekek számára készített „Angyal batyu” ajándékokat.

-        Tartós élelmiszer gyűjtést adventben, vasárnaptól dec.1-től 15-ig tartunk.

-        Naptár, képeslap valamint a gyertyák vásárlásával pedig hozzá járulunk a karácsonyi ünnepi díszítéshez, téli fűtéshez. 

    2.    A hétköznapi és a vasárnap esti szentmisék, valamint a szentségimádások a felújított
           ALTEMPLOMBAN
lesznek. Az IRODAI SZOLGÁLAT is visszatért az irodai helységekbe.
           Köszönet azoknak, akik ebben segítettek.


3.   
ADVENT BEN a szombat esti misék előtt ¾ 6-tól  meggyújtjuk az adventi koszorú gyertyáit
       Csaba testvér gondolatainak vetítésével, imádságos szertartással.  Ezalatt vendég gyóntató atyákat
       hívtunk, ½ 6-tól
, a karácsonyi gyónást mindenki elvégezhesse.

4.    RORATE szentmisék SZERDA ÉS PÉNTEK hajnali 6 órakor lesznek.

                    – Ezeken a napokon is megtartjuk az esti miséket. –

 5.    Advent III. vasárnapján a 9 órai szentmise után közös SZÁLLÁST KERES A SZENTCSALÁD
        áhítatot tartunk a plébánia aulájában. A közös imára várjuk a testvéreket. Ezt az adventi imát a
        családban is, vagy több család összefogva végezheti. 

        6.    Szeretnénk ismét KARÁCSONYI LEVÉLLEL felkeresni a plébánia területén lakó testvéreinket,
          amelynek
széthordásában ismét kérjük a testvérek segítségét.

*

Isten éltesse azokat, akik a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat,

vagy házassági évfordulójukat!
*


8.    ÁRKEDVEZMÉNY A KEGYELETI HELYEN.  Az urna fülkék az új terem méretei és adottságai miatt, különböző elhelyezésűek. Ezért az alsó és felső sorokban kedvezőbb áron lehet urna fülkéhez jutni.

A legalsó és a legfelső sorban 180 e. Ft lesz a 2 személyes, 25 évre megváltható hely,
az
alulról és felülről számított 2. sorokban pedig 200 e. Ft lesz.  A többi hely továbbra is 250 e. Ft.
– Reméljük, többeknek előnyösebb lesz ez az árváltozás.*
Korábbi hirdetésekből:

,,Az Eucharisztia ünneplése hívő életünk csúcsa és forrása.

Biboros Úr ezzel szorgalmazza a hívek körében a szentmisék buzgó látogatását,”
                                                                                           (részlet a körlevélből)

Az Eucharisztikus Kongresszusra való készület első évében a SZENTSÉGIMÁDÁS  szépen felfejlődött,
most a második évben, legalább egy hétköznapi SZENTMISÉT is építsük be az életünkbe.

A gyakoribb találkozás alakítja igazán a Krisztushoz való hasonlóságot, és alkalmat ad arra is, hogy élő és
elhunyt szeretteinkért, vagy más fontos szándékra mondasson,
minden család egy évben legalább egy szentmisét.

*

A Katolikus Karitász segélyakciójához mindig csatlakozhatunk, ha hívjuk a 1356-os telefonszámot,

hívásonként 500 forinttal támogathatjuk munkájukat.

*

        Külön köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik a karácsony utáni felhívásra, elvitték a kegyeleti   
        helyről, az urna táblákra tett különféle világító és villogó mécseseket.
        Amelyek ott maradtak, egyhónap türelmi idő után, eltávolítottuk.

Kérem megértésüket. Most a művirágokkal, és kis koszorúkkal kérem ugyanezt.

CSAK ANNYIT HELYEZZENEK EL, AMI NEM TAKARJA EL

AZ ELHUNYT NEVÉT, SEM A SZOMSZÉD TÁBLÁJÁT! 

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS EGYSZERŰSÉGÉT TARTSUK

TISZTELETBEN!     FELHÍVÁS URNAHELY-SZERZŐDÉS és ADATPÓTLÁSRA

Kérjük azokat a testvéreket, akik 2016. augusztus 1. előtt váltottak  urna helyet a Regnum Marianum Kegyeleti Helyén, hogy a hiányzó szerződés pótlására és adategyeztetésre hivatali időben szíveskedjenek felkeresni a plébániát, de

KÉRJÜK, HOGY ELŐZETESEN EGYEZTESSENEK IDŐPONTOT:

Rádi Tibornál, tel.:  06-20-823-2313

Köszönettel, együtt érző szeretettel, Molnár Alajos, plébános


Tájékoztatást adunk a vatikáni rendelkezésről, mely megerősíti a méltó temetés egyházi módját.

A Hittani Kongregáció instrukciója a katolikus temetésről:

„Krisztus feltámadása a keresztény hit csúcsigazsága, melyet a húsvéti titok lényegi részeként

hirdettek a kereszténység kezdetétől fogva, … Az egyház továbbra is előnyben részesíti az emberi test

méltó eltemetését.

Az egyház hivatalos temetési utasítása előírja, hogy az elhunytak hamvait is szabályszerűen

kell őrizni szent helyen, temetőben, altemplomban, vagy a megfelelő egyházi hatóság által

kifejezetten erre célra kijelölt helyen. A hamvak egyéb módon való elhelyezése nem méltó az

emberi személy, Isten képére alkotott méltóságához.”

Fogadjuk jó szívvel az Egyház intézkedését.

*

A HIRDETÉSEINK olvashatók

a HONLAPON,

http://www.regnumzobor.hu

ajánljuk a NAPI OLVASMÁNYOKAT és

a HETI LÉLEKEMELŐ c. írásokat is.

A GYÓNÁSHOZ különféle LELKITÜKÖR is található.

* 

           13.          A mozgássérültek gondozását Almássy Tamás atyára, aki maga is mozgássérült, bízta a Bíboros Úr.
Tájékoztatása szerint minden hónap 3. vasárnapján lesz a Mozgássérültek Miséje,

Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomban.

(XV. ker. Pestújhelyi tér.) 

Megközelíthető:

Bosnyáktérről a 124-es autóbusszal, vagy a Molnár Viktor utcától gyalogosan.

*

           14.          Az Egyházközség  a CIB Banknál vezeti a plébánia számláját, az OTP-nél megszünt.

Kérjük, aki utalással szokta rendezni EGYHÁZI ADÓJÁT, A CIB-es SZÁMLÁNKRA KÜLDJE,

- de továbbra is lehet az egyházi adót rendezni iroda időben, vagy misék előtt, után.

Számlaszámunk:   CIB  11100104-19622969-36000001

 *


         Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.                Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                        Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.
Kegyeleti hellyel kapcsolatban gondnokunknál lehet érdeklődni.

   Telefon:  +36-  1-252-42-71
   Telefon:  +36-20-823-23-13


Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános