Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja

Hirdetések


Fõoldal
Templomunk
Miserend Utcajegyzék
Hirdetés Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Keresztség Események
Esküvõ Újságcikkek
Hol és mikor követhető élő szentmise-közvetítés? – Összegyűjtjük a lehetőségeket | Magyar Kurír - katolikus hírportál (magyarkurir.hu)Lelkitükör Képalbumok
Heti Lélekemelõ Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Napi olvasmányok
Eucharisztikus
kongresszus
Hangfelvételek
NEK tár Nagyhét 2021
Mindszenty életmű


Hirdetések 2023. Március 19.

nagyböjt 4. vASÁRNAPja - A. év

19.
nagyböjt 4. vASÁRNAPja


SZENT JÓZSEF
 
  09 00
      Szent József tiszteletére
                  

  18 00       Nagy család élő és elhunyt tagjaiért
    
20.
Hétfő


BRAGAI SZENT MÁRTON érsek

SZENT CUTHBERT püspök

   18 00    + József férj, édesapa
21.

kedd

FLÜEI SZENT MIKLÓS remete

   18 00      + Eső Imre (Születésnapi megeml.)
   22.
Szerda

   18 00             NINCS SZENTMISE
23.
Csütörtök

MONGROVEJÓI SZENT TURIBIUSZ


 
18 00       + Ferenc és Lenke
                    SZENTSÉGIMÁDÁS Népünkért

24.
Péntek


SVÉD SZENT KATALIN apáca

   17 15          KERESZTÚT  –  (férfiak)

   18 00      + József férj
25.
Szombat
  
18 00      + Aranka és Elek szülők, nagyszülők
                     GYŰJTÉS SZENTFÖLD
26.
NAGYBÖJT 5. vasárnapja

SZENT LIUDGER missziós püspök

  1 órával előbbre (2-ről 3-ra)

  09 00        Élő Erika, László és családja
                     GYŰJTÉS SZENTFÖLD

                                               
 
18 00  
       Élő Ákos, kérés meghallgatás
                     GYŰJTÉS SZENTFÖLD
 


Ferenc Pápa márciusi imaszándéka:  A bántalmazás áldozataiért

Imádkozzunk azokért, akik az egyházi közösség tagjai által elkövetett sérelmek miatt szenvednek, hogy az Egyházban valódi választ kapjanak fájdalmukra és szenvedésükre!Plébániánk heti könyörgése:


Az Eucharisztia átalakítja, egyesíti a hívőket: az Eucharisztiában a feltámadt Krisztus Szentlelke által egy (egyházi) testté gyűjti össze a hívő népet,
az egy kenyérben részesülőket.


(P. Szabó: Eucharisztia a szeretet szentsége)
      1.         TARTÓS ÉLELMISZER gyűjtés a mai nappal befejeződik.
            Köszönjük, hogy sokan hozzájárultak a Katolikus Egyház segélyakciójához.
            Telefonos adományvonal továbbra is él.
          - Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot,  hívásonként 500 forinttal segíthetünk.

    2.        Jövő vasárnap pedig a SZENTFÖLDI KERESZTÉNYEK javára tartunk gyűjtést.

  3.    NAGYBÖJT idején, továbbra se feledkezzünk meg A BÖJTI FEGYELEMRŐL:
     nagyböjt péntekjein mindnyájunktól kéri az egyház a hústilalmat. Legyen ez az
     áldozatunk.

  
    4.      KERESZTÚTAT IMÁDKOZUNK pénteken a mise előtt, ¼ 6-tól az altemplomban,
          amit ezen a héten a férfiak fognak vezetni.
 
    5.     JÖVŐ VASÁRNAP HAJNALBAN ÓRA ÁTÁLLÍTÁS lesz, 1 órával előbbre kell
         
tekernünk óráinkat 2-ről – 3-ra.
          Figyeljünk, nehogy elkéssünk a szentmiséről!
         
Ezen a hétvégén már a NAGYTEMPLOMBAN lesznek a SZENTMISÉK
          (szombat és vasárnap).

    6.   Köszönjük a ministránsruhákra szánt adományaikat. Isten fizesse meg!
          Ígéret szerintrövidesen elkészülnek a ruhák, húsvétkor már abban ministrálhatnak!

    7. 
  1 % LAPOK már vihetők az újságos asztalokról. Vigyünk azoknak is, akik nem
          szoktak
templomba jönni, de jó szándékkal felajánlják a jövedelemadójuk 1 -1 %-át.
          A rendelkezést azok is töltsék ki, akiknek 0 % a jövedelem adójuk.
          Előre is köszönet érte.

         Az egyházközségi támogatásról, az u.n. egyházi adóról se feledkezzünk meg.


*

Isten éltesse azokat, akik a héten ünneplik névnapjukat,
születésnapjukat,
vagy házassági évfordulójukat!

*
Korábbi hirdetésekből:

,,Az Eucharisztia ünneplése hívő életünk csúcsa és forrása.

Biboros Úr ezzel szorgalmazza a hívek körében a szentmisék buzgó látogatását,”
                                                                                           (részlet a körlevélből)

Az Eucharisztikus Kongresszusra való készület első évében a SZENTSÉGIMÁDÁS
szépen felfejlődött,
most a második évben, legalább egy hétköznapi
SZENTMISÉT
is építsük be az életünkbe.

A gyakoribb találkozás alakítja igazán a Krisztushoz való hasonlóságot, és alkalmat ad arra is, hogy élő és elhunyt szeretteinkért, vagy más fontos szándékra mondasson,
minden család egy évben legalább egy szentmisét.

*

A Katolikus Karitász segélyakciójához mindig csatlakozhatunk, ha hívjuk a 1356-os telefonszámot,

hívásonként 500 forinttal támogathatjuk munkájukat.

*

Külön köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik a karácsony utáni felhívásra, elvitték a kegyeleti
helyről, az urna táblákra tett különféle világító és villogó
        mécseseket. Amelyek ott maradtak, egy hónap türelmi idő után, eltávolítottuk.

Kérem megértésüket. Most a művirágokkal, és kis koszorúkkal kérem ugyanezt.

CSAK ANNYIT HELYEZZENEK EL, AMI NEM TAKARJA EL

AZ ELHUNYT NEVÉT, SEM A SZOMSZÉD TÁBLÁJÁT! 

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS EGYSZERŰSÉGÉT TARTSUK

TISZTELETBEN!   FELHÍVÁS URNAHELY-SZERZŐDÉS és ADATPÓTLÁSRA

Kérjük azokat a testvéreket, akik 2016. augusztus 1. előtt váltottak  urna helyet a Regnum Marianum Kegyeleti Helyén,

hogy a hiányzó szerződés pótlására és adategyeztetésre hivatali időben szíveskedjenek felkeresni a plébániát, de

KÉRJÜK, HOGY ELŐZETESEN EGYEZTESSENEK IDŐPONTOT:

Rádi Tibornál, tel.:  06-20-823-2313

Köszönettel, együtt érző szeretettel, Molnár Alajos, plébános


Tájékoztatást adunk a vatikáni rendelkezésről, mely megerősíti a méltó temetés egyházi módját.

A Hittani Kongregáció instrukciója a katolikus temetésről:

„Krisztus feltámadása a keresztény hit csúcsigazsága, melyet a húsvéti titok lényegi részeként hirdettek a kereszténység kezdetétől fogva, … Az egyház továbbra is előnyben részesíti az emberi test méltó eltemetését.

Az egyház hivatalos temetési utasítása előírja, hogy az elhunytak hamvait is szabályszerűen kell őrizni szent helyen, temetőben, altemplomban, vagy a megfelelő egyházi hatóság által kifejezetten erre a célra kijelölt helyen.
A hamvak egyéb módon való elhelyezése nem méltó az emberi személy, Isten képére alkotott méltóságához.”

Fogadjuk jó szívvel az Egyház intézkedését

*

A HIRDETÉSEINK olvashatók

a HONLAPON,

http://www.regnumzobor.hu

ajánljuk a NAPI OLVASMÁNYOKAT és a HETI LÉLEKEMELŐ c. írásokat is.

A GYÓNÁSHOZ különféle LELKITÜKÖR is található.

* 
                     A mozgássérültek gondozását Almássy Tamás atyára, aki maga is mozgássérült, bízta a Bíboros Úr.
Tájékoztatása szerint minden hónap 3. vasárnapján lesz a Mozgássérültek Miséje,

Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomban.

(XV. ker. Pestújhelyi tér.) 

Megközelíthető:

Bosnyáktérről a 124-es autóbusszal, vagy a Molnár Viktor utcától gyalogosan.

*
Az Egyházközség  a CIB Banknál vezeti a plébánia számláját, az OTP-nél megszünt.
Kérjük, aki utalással szokta rendezni
EGYHÁZI ADÓJÁT, A CIB-es
SZÁMLÁNKRA KÜLDJE
, - de továbbra is lehet az egyházi adót rendezni
iroda időben, vagy misék előtt, után
.

Számlaszámunk:   CIB  11100104-19622969-36000001

 *


      Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.   Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                  Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.
Kegyeleti hellyel kapcsolatban gondnokunknál lehet érdeklődni.

Telefon:  +36-1-252-42-71
   Telefon:  +36-20-823-23-13


Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Adószámunk:    19622969-1-42

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános