,


Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja

Hirdetések


Fõoldal
Templomunk
Miserend Utcajegyzék
Hirdetés Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Keresztség Események
Esküvõ Újságcikkek
Hol és mikor követhető élő szentmise-közvetítés? – Összegyűjtjük a lehetőségeket | Magyar Kurír - katolikus hírportál (magyarkurir.hu)Lelkitükör Képalbumok
Heti Lélekemelõ Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Napi olvasmányok
Eucharisztikus
kongresszus
Hangfelvételek
NEK tár Nagyhét 2021
Mindszenty életmű


Hirdetések 2023. május 28.

pünkösd vasárnapJA - A. év

28.
pünkösd
 vASÁRNAPja  09 00   HÁLA A SZENTLÉLEKÉRT, AJÁNDÉKAIÉRT

  18 00   + Dédnagymamák, Nagymamák és
                  Édesanyákért
                                Májusi litánia

29.
pünkösd
hétfő

   18 00   A Boldogságos Szűz Mária az Egyház Anyja
                                      
                                          Májusi litánia
30.
Kedd

SZENT III. FERDINÁND király

SZENT JOHANNA -- JEANNE D'ARC

   18 00       László család elhunyt tagjaiért                                                                 Utolsó májusi litánia
 31.
Szerda


   18 00             NINCS SZENTMISE
1.
Csütörtök


SZENT PAMPHILOSZ és TÁRSAI vértanúk

SZENT JUSZTIN

       
   
18 00     Oltáriszentség imádása,
                a Családtagok megáldása


               
SZENTSÉGIMÁDÁS

2.

Péntek

SZENT MARCELLIN és
SZENT PÉTER

   18 00     Hálából

3.
Szombat


BOLDOG SANZ PÉTER
püspök, vértanú

UGANDAI VÉRT
ANÚK: LWANGA SZENT KÁROLY és TÁRSAI


   18 00    + Szülőkért és Nagyszülőkért                                 
4.
vasárnapja


   09 00   + Béla és Anna szülőkért
                  TE DEUM - Hálaadás

  18 00    + Irén (107 éves)Ferenc Pápa májusi imaszándéka: Egyházi mozgalmakért és csoportokért

Imádkozzunk, hogy az egyházi mozgalmak és csoportok minden nap újra
felfedezzék evangelizációs küldetésüket, és saját karizmáikat a világ
szükségleteinek szolgálatába állítsák!
 


Plébániánk heti gondolata:

"Amikor pedig eljön a Vigasztaló, az igazság Lelke, Ő majd tanuságot tesz rólam..."
"Amikor pedig eljön az igazság Lelke, ő elvezet majd titeket a teljes igazságra"

Igyekezz hát részesedni a Szentlélekben! (Jn 16,13)


    

    1.    Május a Szűz Anya hónapja, esti misék után imádkozzuk a Lorettói litániát az ő
           tiszteletére és közbenjárására. Jövő héten, kedden lesz az utolsó közös litánia.
           Jöjjünk el minél többen, erre a közös imádságra!

     2.    Pünkösdhétfőn lesz a Karizmák ünnepe Máriaremetén. Aki tud, vegyen részt,
           képviselje plébániánkat. Nálunk este 6 órakor lesz szentmise az altemplomban!

     3.    Ferenc pápa magyarországi látogatásáról láthatunk „életképeket” hátul, melyek
           által visszaidézhetjük ezt a történelmi eseményt, amely mindenki számára felemelő
           volt.

     4.    TÁJÉKOZTATÁS a közelgő ünnepekről, programokról.
      Június 4. Szentháromság
vasárnapja a 9-es misén lesz a Hittanosok, Ministránsok
      Te Deum-ja
- hálaadó szentmiséje. A Szentmise után kérjük őket, hogy szüleikkel
      együtt egy órácskát maradjanak még a templomban, hogy kiértékeljük ezt az évet,
      meglepetéssel együtt.

           Június 11. ÚRNAPJA, Oltáriszentség ünnepe. A 9 órai szentmise után tartjuk az
           Úrnapi körmenetet.
Tanúságtevő módon vegyünk részt a körmenetben.

           Június 18. A 9 órai szentmisében egy gyermek lesz elsőáldozó, először részesül az
           Oltáriszentségben. Imádkozzunk érte és családjáért!

    5.  Ősztől ismét tartunk „hittanos, ministráns klubfoglalkozást”, valamint szentségekre
         való felkészíté
st, melyre szeretettel várjuk a jelentkezőket!
         A bérmálási felkészítőhöz ősztől csatlakozhatnak olyan felnőttek is, akik még nem
         voltak bérmálkozók, de szeretnének ebben a szentségben is részesülni és vállalják a
         felkészítő találkozókat.
         Sekrestyébe lehet érdeklődni, jelentkezési lapot vinni.
          Bíztatjuk, hogy jelentkezzenek a gyerekek a fiatalok ezekre a foglalkozásokra, hogy így a
          gyermekek és a fiatalok is megéljék a közösséget egymással, a hívekkel és a templommal.

*

Isten éltesse azokat, akik a héten ünneplik névnapjukat,
születésnapjukat,
vagy házassági évfordulójukat!

*
Korábbi hirdetésekből:

,,Az Eucharisztia ünneplése hívő életünk csúcsa és forrása.

Biboros Úr ezzel szorgalmazza a hívek körében a szentmisék buzgó látogatását,”
                                                                                           (részlet a körlevélből)

Az Eucharisztikus Kongresszusra való készület első évében a SZENTSÉGIMÁDÁS
szépen felfejlődött,
most a második évben, legalább egy hétköznapi
SZENTMISÉT
is építsük be az életünkbe.

A gyakoribb találkozás alakítja igazán a Krisztushoz való hasonlóságot, és alkalmat ad arra is, hogy élő és elhunyt szeretteinkért, vagy más fontos szándékra mondasson,
minden család egy évben legalább egy szentmisét.

*

A Katolikus Karitász segélyakciójához mindig csatlakozhatunk, ha hívjuk a 1356-os telefonszámot,

hívásonként 500 forinttal támogathatjuk munkájukat.

*

Külön köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik a karácsony utáni felhívásra, elvitték a kegyeleti
helyről, az urna táblákra tett különféle világító és villogó
        mécseseket. Amelyek ott maradtak, egy hónap türelmi idő után, eltávolítottuk.

Kérem megértésüket. Most a művirágokkal, és kis koszorúkkal kérem ugyanezt.

CSAK ANNYIT HELYEZZENEK EL, AMI NEM TAKARJA EL

AZ ELHUNYT NEVÉT, SEM A SZOMSZÉD TÁBLÁJÁT! 

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS EGYSZERŰSÉGÉT TARTSUK

TISZTELETBEN!   FELHÍVÁS URNAHELY-SZERZŐDÉS és ADATPÓTLÁSRA

Kérjük azokat a testvéreket, akik 2016. augusztus 1. előtt váltottak  urna helyet a Regnum Marianum Kegyeleti Helyén,

hogy a hiányzó szerződés pótlására és adategyeztetésre hivatali időben szíveskedjenek felkeresni a plébániát, de

KÉRJÜK, HOGY ELŐZETESEN EGYEZTESSENEK IDŐPONTOT:

Rádi Tibornál, tel.:  06-20-823-2313

Köszönettel, együtt érző szeretettel, Molnár Alajos, plébános


Tájékoztatást adunk a vatikáni rendelkezésről, mely megerősíti a méltó temetés egyházi módját.

A Hittani Kongregáció instrukciója a katolikus temetésről:

„Krisztus feltámadása a keresztény hit csúcsigazsága, melyet a húsvéti titok lényegi részeként hirdettek a kereszténység kezdetétől fogva, … Az egyház továbbra is előnyben részesíti az emberi test méltó eltemetését.

Az egyház hivatalos temetési utasítása előírja, hogy az elhunytak hamvait is szabályszerűen kell őrizni szent helyen, temetőben, altemplomban, vagy a megfelelő egyházi hatóság által kifejezetten erre a célra kijelölt helyen.
A hamvak egyéb módon való elhelyezése nem méltó az emberi személy, Isten képére alkotott méltóságához.”

Fogadjuk jó szívvel az Egyház intézkedését

*

A HIRDETÉSEINK olvashatók

a HONLAPON,

http://www.regnumzobor.hu

ajánljuk a NAPI OLVASMÁNYOKAT és a HETI LÉLEKEMELŐ c. írásokat is.

A GYÓNÁSHOZ különféle LELKITÜKÖR is található.

* 
                     A mozgássérültek gondozását Almássy Tamás atyára, aki maga is mozgássérült, bízta a Bíboros Úr.
Tájékoztatása szerint minden hónap 3. vasárnapján lesz a Mozgássérültek Miséje,

Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomban.

(XV. ker. Pestújhelyi tér.) 

Megközelíthető:

Bosnyáktérről a 124-es autóbusszal, vagy a Molnár Viktor utcától gyalogosan.

*
Az Egyházközség  a CIB Banknál vezeti a plébánia számláját, az OTP-nél megszünt.
Kérjük, aki utalással szokta rendezni
EGYHÁZI ADÓJÁT, A CIB-es
SZÁMLÁNKRA KÜLDJE
, - de továbbra is lehet az egyházi adót rendezni
iroda időben, vagy misék előtt, után
.

Számlaszámunk:   CIB  11100104-19622969-36000001

 *


      Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.   Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                  Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.
Kegyeleti hellyel kapcsolatban gondnokunknál lehet érdeklődni.

Telefon:  +36-1-252-42-71
   Telefon:  +36-20-823-23-13


Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Adószámunk:    19622969-1-42

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános