Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja

Hirdetések


Fõoldal
Templomunk
Miserend Utcajegyzék
Hirdetés Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Keresztség Események
Esküvõ Újságcikkek
Lelkitükör Képalbumok
Heti Lélekemelõ Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Napi olvasmányok
Eucharisztikus
kongresszus
Hangfelvételek
NEK tár
Mindszenty életmű


HIRDETÉSEK 2020. November 22.
ÉVKÖZI 34. Krisztus Király vASÁRNAPja - A. év
November

22.

Krisztus Király

vASÁRNAPja

SZENT CECÍLIA

  09 00 
  Krisztus Király tiszteletére
                 KARITÁSZ gyűjtés
 
  1800   + Édesanyáért
                   KARITÁSZ gyűjtés

23.
Hétfő  18 00     + Csernáth Zoltán atyáért
24.  
Kedd

  18 00       Tóth és Paksi család élő és elhunyt
                 tagjaiért

25.
Szerda

Nincs szentmise


26.

Csütörtök
  18 00     
+ Jáki László (1/2 éve hunyt el)
18:30 – 19:00-ig SZENTSÉGIMÁDÁS

27.
Péntek

  18 00       Minden elhunytért, szeretteinkért
28.
Szombat


1. Adventi gyertyagyújtás

  18 00     + József

 

November

29.

 
Advent I. vASÁRNAPja
 
09 00       Hívekért, méltó adventi felkészülésért

  1800       Anna orvosnő egészségéért                 


    1.    Adjunk hálát Istennek, hogy még eljöhetünk a szentmisére.  A vírus járvány
      erősödése
miatt, a kormány szigorításai alapján, Bíboros úr az eddigi óvintéz-
      kedések
betartattatását még nyomatékosabban kéri a papjaitól:

-                             Maszk (orrot, szájat eltakaró) és kézfertőtlenítő használata, távolság megtartása.
      -       
Nincs kézfogás a békeköszöntésnél, állóperselyt használjuk!
      -        A szentáldozáshoz is maszkban jöjjenek ki, majd oldalra lépve, kicsit felemelve a
           maszkot, vegyék magukhoz az Oltáriszentséget
!

      Újabb rendelkezések:

-                   A személyes gyóntatás helyett javasolja az általános feloldozást!
      -       A plébánián történő közösségi összejöveteleket és oktatásokat fel kell függeszteni!
      -       A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól felmentést kapnak azok,
           akiknek a részvétel bármilyen nehézséget, vagy kockázatot jelent!
Ők otthon
           kapcsolódjanak
be a szentmisék médián való közvetítésébe.

-                             A felelős lelkipásztorok a szentmisék rendjét, a vírushelyzetnek megfelelően
           alakíthatják!

           Vigyázzunk egymásra, hogy ezáltal elkerülhető legyen a nyilvános szentmisék,
           liturgiák újbóli szüneteltetése. Kérjük a Szentlélek Úristen elevenítő erejét
           papjaink és híveink számára!

    1.    Ma, az egyházi év utolsó vasárnapja, KRISZTUS KIRÁLY ünnepe, egyúttal a Szent
        Erzsébet
ünnepéhez kapcsolódó országos KARITÁSZ GYŰJTÉS is, a SZERETET
        SZOLGÁLAT javára. Nagylelkű adományainkkal segítsük a rászorulókat.
     –
A vírus járvány miatt, Szent Erzsébet kenyerének osztása, valamint az adventi
        tartós élelmiszergyűjtés is elmarad a templomunkban!
        Azonban a nagyobb bevásárló üzleteknél ahol van erre külön kijelölt hely, ott
        megtehetik!

 
    2.   
Köszönet a szombati közös szentségimádáson való részvételért, Krisztus Király
           mellett döntöttünk, fiatalok, családok, idősek, együtt valljuk, hogy Ő a Királyunk.

 
    3.   
Még november utolsó péntekén KÖZÖS MISÉT MONDUNK AZ ÖSSZES
           ELHUNYT
SZERETTEINKÉRT.
Név szerint is felírhatjuk a kitett cédulákra,
           melyeket a dobozba helyezzünk, és tetszőleges adományt lehet érte adni szintén
           a dobozba
, amelyet a Szentély felújítás további kisebb kiadásaira szeretnénk
           fordítani.

     4.       Ferenc pápa rendelkezése alapján, a vírusjárvány rendkívüli körülményei miatt,
           a héten még TELJES BÚCSÚT nyerhetünk elhunyt szeretteinkért.

 
    5.       
Mise szándék kérését, egyéb ügyintézést elsősorban telefonon vagy interneten
           kérjük intézni.
           Személyes ügyintézés a szentmisék előtt vagy után, vagy időpont egyeztetéssel az
           irodában.
Feltétlenül HASZNÁLJUNK MASZKOT, KÉZFERTŐTLENÍTŐT!

 
    6.   
Ne feledkezzünk meg az esetleges elmaradt egyházi adó rendezéséről se, hogy a
           téli
időszakban is aggódás nélkül tudjuk kifizetni a kiadásokat. Lehetőség van számlán
           való átutalásra is.

 
    7.   
Hátul vannak ingyen elvihető imafüzetek, szentképek, képeslapokBátran
           vigyünk belőle! Valamint a jövő évi falinaptár is már vásárolható!

 
    8.   
ADVENT kezdődik, jövő vasárnap az ÚJ EGYHÁZI ÉV első vasárnapja lesz.
           A
szombat esti mise kezdetén meggyújtjuk az adventi koszorú 1. gyertyáját.

           Idén adventben RORATE szentmise, Rezső atya távolmaradása, és a vírus járvány
           erősödése miatt
csak SZERDAI napokon lesz, HAJNALI 6 ÓRAKOR.
        – A többi napon marad a miserend az eddigi szerint.

 
    9.       
Karácsonyra készülve, a személyes szentgyónást, Bíboros úr rendelkezése szerint
           a
járvány ideje alatt felfüggesztjük
, azonban a vasárnapi misék elején általános
           feloldozásban részesülhetnek mindazok, akiknek erre igényük van és szívükben
           felkészültek a bűnbánatra! Később, amikor már alkalmuk lesz egyéni szent-
           gyónásra, ezeket a bűnöket is bele kell foglalni.

*

Isten éltesse azokat, akik a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat,

vagy házassági évfordulójukat!

*
Korábbi hirdetésekből:

,,Az Eucharisztia ünneplése hívő életünk csúcsa és forrása.

Biboros Úr ezzel szorgalmazza a hívek körében a szentmisék buzgó látogatását,”
                                                                                           (részlet a körlevélből)

Az Eucharisztikus Kongresszusra való készület első évében a SZENTSÉGIMÁDÁS
szépen felfejlődött,
most a második évben, legalább egy hétköznapi
SZENTMISÉT
is építsük be az életünkbe.

A gyakoribb találkozás alakítja igazán a Krisztushoz való hasonlóságot, és alkalmat ad arra is, hogy élő és elhunyt szeretteinkért, vagy más fontos szándékra mondasson,
minden család egy évben legalább egy szentmisét.

*

A Katolikus Karitász segélyakciójához mindig csatlakozhatunk, ha hívjuk a 1356-os telefonszámot,

hívásonként 500 forinttal támogathatjuk munkájukat.

*

Külön köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik a karácsony utáni felhívásra, elvitték a kegyeleti
helyről, az urna táblákra tett különféle világító és villogó
        mécseseket. Amelyek ott maradtak, egy hónap türelmi idő után, eltávolítottuk.

Kérem megértésüket. Most a művirágokkal, és kis koszorúkkal kérem ugyanezt.

CSAK ANNYIT HELYEZZENEK EL, AMI NEM TAKARJA EL

AZ ELHUNYT NEVÉT, SEM A SZOMSZÉD TÁBLÁJÁT! 

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS EGYSZERŰSÉGÉT TARTSUK

TISZTELETBEN!   FELHÍVÁS URNAHELY-SZERZŐDÉS és ADATPÓTLÁSRA

Kérjük azokat a testvéreket, akik 2016. augusztus 1. előtt váltottak  urna helyet a Regnum Marianum Kegyeleti Helyén,

hogy a hiányzó szerződés pótlására és adategyeztetésre hivatali időben szíveskedjenek felkeresni a plébániát, de

KÉRJÜK, HOGY ELŐZETESEN EGYEZTESSENEK IDŐPONTOT:

Rádi Tibornál, tel.:  06-20-823-2313

Köszönettel, együtt érző szeretettel, Molnár Alajos, plébános


Tájékoztatást adunk a vatikáni rendelkezésről, mely megerősíti a méltó temetés egyházi módját.

A Hittani Kongregáció instrukciója a katolikus temetésről:

„Krisztus feltámadása a keresztény hit csúcsigazsága, melyet a húsvéti titok lényegi részeként hirdettek a kereszténység kezdetétől fogva, … Az egyház továbbra is előnyben részesíti az emberi test méltó eltemetését.

Az egyház hivatalos temetési utasítása előírja, hogy az elhunytak hamvait is szabályszerűen kell őrizni szent helyen, temetőben, altemplomban, vagy a megfelelő egyházi hatóság által kifejezetten erre a célra kijelölt helyen.
A hamvak egyéb módon való elhelyezése nem méltó az emberi személy, Isten képére alkotott méltóságához.”

Fogadjuk jó szívvel az Egyház intézkedését

*

A HIRDETÉSEINK olvashatók

a HONLAPON,

http://www.regnumzobor.hu

ajánljuk a NAPI OLVASMÁNYOKAT és a HETI LÉLEKEMELŐ c. írásokat is.

A GYÓNÁSHOZ különféle LELKITÜKÖR is található.

* 
                     A mozgássérültek gondozását Almássy Tamás atyára, aki maga is mozgássérült, bízta a Bíboros Úr.
Tájékoztatása szerint minden hónap 3. vasárnapján lesz a Mozgássérültek Miséje,

Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomban.

(XV. ker. Pestújhelyi tér.) 

Megközelíthető:

Bosnyáktérről a 124-es autóbusszal, vagy a Molnár Viktor utcától gyalogosan.

*
Az Egyházközség  a CIB Banknál vezeti a plébánia számláját, az OTP-nél megszünt.
Kérjük, aki utalással szokta rendezni
EGYHÁZI ADÓJÁT, A CIB-es
SZÁMLÁNKRA KÜLDJE
, - de továbbra is lehet az egyházi adót rendezni
iroda időben, vagy misék előtt, után
.

Számlaszámunk:   CIB  11100104-19622969-36000001

 *         Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.                Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                        Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.
Kegyeleti hellyel kapcsolatban gondnokunknál lehet érdeklődni.

Telefon:  +36-1-252-42-71
   Telefon:  +36-20-823-23-13


Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános