Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja

Hirdetések


Fõoldal
Templomunk
Miserend Utcajegyzék
Hirdetés Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Keresztség Események
Esküvõ Újságcikkek
Hol és mikor követhető élő szentmise-közvetítés? – Összegyűjtjük a lehetőségeket | Magyar Kurír - katolikus hírportál (magyarkurir.hu)Lelkitükör Képalbumok
Heti Lélekemelõ Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Napi olvasmányok
Eucharisztikus
kongresszus
Hangfelvételek
NEK tár Nagyhét 2021
Mindszenty életmű


Hirdetés 2022. augusztus 14.

Évközi 20. VASÁRNAPJA - C. Év

 
14.
Évkózi 20.
vASÁRNAPJA


KOLBE SZENT MAXIMILIÁN

   09 00     Hálából hivatás kegyelméért

   18 00     + István és élő családtagok

15.
Nagyboldogasszony


HÉTFŐ


Boldogságos Szűz Mária mennybevétele

  
   18 00
     Mennybe fölvett Szűz anya tiszteletére
16.
Kedd

SZENT RÓKUS

    18 00    + Ferenc
17.
Szerda   18 00       Nincs szentmise
18.
Csütörtök


SZENT ILONA császárné


   18
00    + Ilona édesanyáért, élő és + hozzátartozókért
                  SZENTSÉGIMÁDÁS
19.
Péntek

EUDES SZENT JÁNOS

CLAIRVAUX-I SZENT BERNÁT


   18 00       Szentmise
20.
Szombat

SZENT ISTVÁN KIRÁLY

   18 00     Szent István Király tiszteletére
             
Nemzetünkért, magyar népünkért
21.
Évkózi 21.

vASÁRNAPja

SZENT X. PIUS PÁPA

   09 00     + Rozália és József szülőkért,
                + János és a Várincsák család + tagjaiért

                                         
   18 00     + Férj, édesapáért

    1.        A vírus helyzet még nem szűnt meg, sőt erős növekedést jeleznek, ezért újból egyre
           óvatosabbak legyünk. A maszk viselése
egyénileg eldönthető.
           Használjuk a kézfertőtlenítőt, kézbe áldozzunk, a béke köszöntés lélekben történik,
           a külső gesztusok (kézfogás, fejbólintás, forgás) elmaradnak.

    2.    Hétfőn NAGYBOLDOGASSZONY, parancsolt ünnep!
           Itt az altemplomban este
6-kor tartunk ünnepi szentmisét.
           Tartsuk fontosnak, hogy eljöjjünk, különösen mi, akik a Szűz Anyának, a Magyarok
           Nagyasszonyának oltalma alatt állunk.
Jöjjünk el minél többen, hogy így együtt  
           köszönthessük Szűz Máriát, templomunk védőszentjét.

    3.    Kedden közös filmnézés, melyre továbbra is szeretettel hívjuk az érdeklődőket!

    4.    Augusztus 20-án, SZENT ISTVÁN KIRÁLY ünnepén, mivel szombatra esik,
           így
csak este  6-kor lesz szentmise. A Szent István Bazilika előtti téren, du 5-kor
           kezdődik az ünnepi szentmise, majd a Szent Jobb körmenet
. Aki teheti, vegyen részt
           rajta.      
           Ajánljuk fel népünket Szent István példájára a Szűzanyának és megáldjuk az új kenyeret.

    5.        Még tart a „CÉLGYŰJTÉS” a templomablakok felújításához. Bár a munkálatok
           lassan véget érnek, azonban sajnos a Bíboros Úr által kért önrész, igen lassan jön  
           össze
, most kb. az 1/3-nál tartunk.
Nagyon össze kell fognunk, hiszen hamarosan
           mindent ki kell fizetnünk. Tudjuk, hogy nehézséget okoz a folyamatosan emelkedő
           árak a megélhetéshez, mégis kérjük a testvérek nagylelkűségét.
           Egyben rövidesen nagy segítségre lesz szükség a takarításban.
           Előre köszönjük, Isten fizesse meg!

        6.    TEMPLOMUNK BÚCSÚ napja ÜNNEPE október 9-én lesz, melyben hálát
           adunk a templomunkért és az 50 éves papi jubileumomért.
           Idén is szeretnénk köszönteni a jubiláns házasokat, akik 5 évenkénti évfordulójukat
           ünneplik.
Akik szeretnének közösen hálát adni, kérjük, jelentkezhetnek.

*

    Örömmel számolhatok be arról, hogy a templom szentély felújítása a befejező
stádiumhoz érkezett. Jövő héttől a takarítás is elkezdődik, tehát többféle munka vár ránk is.
Ezért az kérjük, hogy akik tudnak rá időt szentelni,  -án (péntek, szombat) akár csak
néhány órára is iratkozzanak fel,
a kis asztalnál, hogy lássuk kire számíthatunk.

*

Isten éltesse azokat, akik a héten ünneplik névnapjukat,
születésnapjukat,
vagy házassági évfordulójukat!

*
Korábbi hirdetésekből:

,,Az Eucharisztia ünneplése hívő életünk csúcsa és forrása.

Biboros Úr ezzel szorgalmazza a hívek körében a szentmisék buzgó látogatását,”
                                                                                           (részlet a körlevélből)

Az Eucharisztikus Kongresszusra való készület első évében a SZENTSÉGIMÁDÁS
szépen felfejlődött,
most a második évben, legalább egy hétköznapi
SZENTMISÉT
is építsük be az életünkbe.

A gyakoribb találkozás alakítja igazán a Krisztushoz való hasonlóságot, és alkalmat ad arra is, hogy élő és elhunyt szeretteinkért, vagy más fontos szándékra mondasson,
minden család egy évben legalább egy szentmisét.

*

A Katolikus Karitász segélyakciójához mindig csatlakozhatunk, ha hívjuk a 1356-os telefonszámot,

hívásonként 500 forinttal támogathatjuk munkájukat.

*

Külön köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik a karácsony utáni felhívásra, elvitték a kegyeleti
helyről, az urna táblákra tett különféle világító és villogó
        mécseseket. Amelyek ott maradtak, egy hónap türelmi idő után, eltávolítottuk.

Kérem megértésüket. Most a művirágokkal, és kis koszorúkkal kérem ugyanezt.

CSAK ANNYIT HELYEZZENEK EL, AMI NEM TAKARJA EL

AZ ELHUNYT NEVÉT, SEM A SZOMSZÉD TÁBLÁJÁT! 

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS EGYSZERŰSÉGÉT TARTSUK

TISZTELETBEN!   FELHÍVÁS URNAHELY-SZERZŐDÉS és ADATPÓTLÁSRA

Kérjük azokat a testvéreket, akik 2016. augusztus 1. előtt váltottak  urna helyet a Regnum Marianum Kegyeleti Helyén,

hogy a hiányzó szerződés pótlására és adategyeztetésre hivatali időben szíveskedjenek felkeresni a plébániát, de

KÉRJÜK, HOGY ELŐZETESEN EGYEZTESSENEK IDŐPONTOT:

Rádi Tibornál, tel.:  06-20-823-2313

Köszönettel, együtt érző szeretettel, Molnár Alajos, plébános


Tájékoztatást adunk a vatikáni rendelkezésről, mely megerősíti a méltó temetés egyházi módját.

A Hittani Kongregáció instrukciója a katolikus temetésről:

„Krisztus feltámadása a keresztény hit csúcsigazsága, melyet a húsvéti titok lényegi részeként hirdettek a kereszténység kezdetétől fogva, … Az egyház továbbra is előnyben részesíti az emberi test méltó eltemetését.

Az egyház hivatalos temetési utasítása előírja, hogy az elhunytak hamvait is szabályszerűen kell őrizni szent helyen, temetőben, altemplomban, vagy a megfelelő egyházi hatóság által kifejezetten erre a célra kijelölt helyen.
A hamvak egyéb módon való elhelyezése nem méltó az emberi személy, Isten képére alkotott méltóságához.”

Fogadjuk jó szívvel az Egyház intézkedését

*

A HIRDETÉSEINK olvashatók

a HONLAPON,

http://www.regnumzobor.hu

ajánljuk a NAPI OLVASMÁNYOKAT és a HETI LÉLEKEMELŐ c. írásokat is.

A GYÓNÁSHOZ különféle LELKITÜKÖR is található.

* 
                     A mozgássérültek gondozását Almássy Tamás atyára, aki maga is mozgássérült, bízta a Bíboros Úr.
Tájékoztatása szerint minden hónap 3. vasárnapján lesz a Mozgássérültek Miséje,

Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomban.

(XV. ker. Pestújhelyi tér.) 

Megközelíthető:

Bosnyáktérről a 124-es autóbusszal, vagy a Molnár Viktor utcától gyalogosan.

*
Az Egyházközség  a CIB Banknál vezeti a plébánia számláját, az OTP-nél megszünt.
Kérjük, aki utalással szokta rendezni
EGYHÁZI ADÓJÁT, A CIB-es
SZÁMLÁNKRA KÜLDJE
, - de továbbra is lehet az egyházi adót rendezni
iroda időben, vagy misék előtt, után
.

Számlaszámunk:   CIB  11100104-19622969-36000001

 *


      Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.   Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                  Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.
Kegyeleti hellyel kapcsolatban gondnokunknál lehet érdeklődni.

Telefon:  +36-1-252-42-71
   Telefon:  +36-20-823-23-13


Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Adószámunk:    19622969-1-42

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános