Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja
Hirdetés


Fõoldal   Templomunk
Miserend Utcajegyzék
Hirdetés Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Eucharisztikus
kongresszus
Események
NEK tár Újságcikkek
Keresztség Képalbumok
Esküvõ Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Lelkitükör
Heti Lélekemelõ Hangfelvételek
Napi olvasmányok


2018. Szeptember 23.

ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP - B ÉV.

Minden csütörtök este

1845h - 1945h-ig Szentségimádás az altemplomban

II. János Pál pápa imája a Hivatások XXXIX. világnapjára


Szept. 23.

ÉVKÖZI 25.

vASÁRNAP

09 00     + Bellon Gellért püspök atyáért    

                        10:15 Ertsey Mór, Csicsmann Linda, Sass Odett KERESZTELÉSE

11 00      + Rozália és Erzsébet                                          

18 00     A Főpásztor szándékára                                                      

24.

Hétfő

18 00    + Gábor (10 évf.)                                          

25.

Kedd

18 00     + Frigyes (32 évf.)                                    

26.

Szerda

18 00     + Két Mihályért                        

27.

Csütörtök

18 00     + Sándor, + nagyszülők, dédszülők, + családtagok           

                                     18:45 – 19: 45-ig SZENTSÉGIMÁDÁS idősekért, betegekért

28.

Péntek

18 00     E hónapban elhunyt testvéreinkért + József (2.évf.)                                         

29.

Szombat

18 00     + Mária nagynéni, és + édesanyja Anna                                               

Szept. 30.

ÉVKÖZI 26.

vASÁRNAP

09 00     + Mihály                        

11 00      + Ilona (2.évf.)                                                  

18 00     + Szülők, Mihály és Sarolta


    1.    Továbbra is a NAGY TEMPLOMBA lesz MINDEN MISE,
           a plébánia fűtés rendszerének felújítása miatt. Nagy örömünkre szeptember végére várható a
           munkálatok befejezése. Így a munkálatok kifizetésének időpontja is közeledik.

           Nekünk 4 M Ft önrésszel kell hozzájárulnunk. Elismerő köszönet a hivek áldozatkészsége iránt,
           eddig már több mint 1.5 M Ft adomány érkezett. Isten fizessen meg minden jólelkű adományt!
         -
Most még ismételten és bizalommal kérjük a hívek adományait. Az adományokat lehet az irodában, vagy
              misék előtt, után, vagy a számlákra átutalni. Részletesebb tájékoztatót a faliújságon és a honlapon találhatunk.
              Szórólapot is helyeztünk el a persely mellett, melyet elvihetünk másoknak is.  Aki teheti, szeptember folyamán
              jutassa el adományát
, de később is van rá mód, hiszen a szakmunkák befejezése után az utómunkák, javítások, további
              költséget jelentenek. Adventig tartjuk a gyűjtést, lehet több részletben is adakozni erre a fontos célra.

 

        2.         HITOKTATÁS: Októberben elkezdjük a plébániai hitoktatást, kérem, hogy jelentkezzenek a sekrestyében,
          akik
            -        
a felsős-középiskolás hittanra, szeretnének jönni, és az őszi bérmálásra felkészülni,  
            -        
az ovisok és alsósok, akik közül a nagyobbak már az elsőáldozásra is készülnek. 

            A jelentkezéskor az elérhetőséget és az alkalmas időpontokat is egyeztetjük.

 

    3.    BÚCSÚKOR  október 7-én, az idén is szeretnénk köszönteni a jubiláns házasokat, akik
       5, 10, 15, 20, 25 (ezüst),
       30, 35, 40 45, 50 (arany),
       55, 60 (gyémánt) éve kötöttek házasságot.

       Kérjük, hogy akik szeretnék közösen megünnepelni, jelentkezzenek a sekrestyében, mindkét név,
       (feleségek leánykori neve), hányadik évforduló és telefonszámot kérjük.
        Az ünnepi mise de. 9.30-kor lesz, összevonva a két délelőtti misét. 

*

Isten éltesse azokat, akik a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat,

vagy házassági évfordulójukat!

*
Korábbi hirdetésekből:

,,Az Eucharisztia ünneplése hívő életünk csúcsa és forrása.

Biboros Úr ezzel szorgalmazza a hívek körében a szentmisék buzgó látogatását,”
                                                                                           (részlet a körlevélből)

Az Eucharisztikus Kongresszusra való készület első évében a SZENTSÉGIMÁDÁS  szépen felfejlődött,
most a második évben, legalább egy hétköznapi SZENTMISÉT is építsük be az életünkbe.

A gyakoribb találkozás alakítja igazán a Krisztushoz való hasonlóságot, és alkalmat ad arra is, hogy élő és
elhunyt szeretteinkért, vagy más fontos szándékra mondasson,
minden család egy évben legalább egy szentmisét.

*

A Katolikus Karitász segélyakciójához mindig csatlakozhatunk, ha hívjuk a 1356-os telefonszámot,

hívásonként 500 forinttal támogathatjuk munkájukat.


      1.    Külön köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik a karácsony utáni     
             felhívásra, elvitték a kegyeleti helyről, az urna táblákra tett különféle világító
             és villogó mécseseket.
             Amelyek ott maradtak, egyhónap türelmi idő után, eltávolítottuk.

Kérem megértésüket. Most a művirágokkal, és kis koszorúkkal kérem ugyanezt.

CSAK ANNYIT HELYEZZENEK EL, AMI NEM TAKARJA EL

AZ ELHUNYT NEVÉT, SEM A SZOMSZÉD TÁBLÁJÁT! 

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS EGYSZERŰSÉGÉT TARTSUK

TISZTELETBEN! 


*


         2.      ÚJÉVI TÁJÉKOZTATÁS A KEGYELETI HELYRŐL.

Különösen köszönettel tartozunk a híveknek, hogy a novemberi felhívás óta sokan
jöttek az URNATEMETŐI szerződés pótlására és az adatok egyeztetésére.

Továbbra is várjuk a testvéreket
iroda időben, mert még több mint a fele urnahely szerződését pótolni kell.

*

Egyúttal azzal a nagy kéréssel fordulok a testvérekhez:

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS RENDEZETTSÉGÉT mindannyian tartsuk tiszteletben és őrizzük.

2/a. Minthogy ez nem szabadtéri köztemető, élő virágot nem vihetünk be a termekbe.

2/b. Kicsi művirág koszorút is csak akkorát, hogy ne takarja el a nevet,
és a másik táblára se nyúljon át.

2/c. Gyertyagyújtásra csak a szabadtéri gyertyagyújtó helyet használjuk,
de tartózkodjunk itt is a nagyméretű
, lampionoktól és hivalkodó mécses tartóktól.

2/d. A mostanában divatos, csillogó-villogó ledes fényeket se tegyük az urna táblákra, karácsonykor félelmetes
vásári volt a kegyeleti hely ezektől. Ezeket otthon használják, ha jónak látják, itt
a kegyeleti hely méltósága érdekében el fogjuk távolítani azokat.

2/e. Végül ismét jelzem, hogy az idén tervezzük a kegyeleti hely felújítását és bővítését.
Ezért lesznek majd napok, amikor zárva tartjuk, de ezt előre jelezni is fogjuk.

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!
*

3.    FELHÍVÁS URNAHELY-SZERZŐDÉS és ADATPÓTLÁSRA

Kérjük azokat a testvéreket, akik 2016. augusztus 1. előtt váltottak  urna helyet a Regnum Marianum Kegyeleti Helyén, hogy a hiányzó szerződés pótlására és adategyeztetésre hivatali időben szíveskedjenek felkeresni a plébániát, de

KÉRJÜK, HOGY ELŐZETESEN EGYEZTESSENEK IDŐPONTOT:

Rádi Tibornál, tel.:  06-20-823-2313

Köszönettel, együtt érző szeretettel, Molnár Alajos, plébános


*

Tájékoztatást adunk a vatikáni rendelkezésről, mely megerősíti a méltó temetés egyházi módját.

A Hittani Kongregáció instrukciója a katolikus temetésről:

„Krisztus feltámadása a keresztény hit csúcsigazsága, melyet a húsvéti titok lényegi részeként

hirdettek a kereszténység kezdetétől fogva, … Az egyház továbbra is előnyben részesíti az emberi test

méltó eltemetését.

Az egyház hivatalos temetési utasítása előírja, hogy az elhunytak hamvait is szabályszerűen

kell őrizni szent helyen, temetőben, altemplomban, vagy a megfelelő egyházi hatóság által

kifejezetten erre célra kijelölt helyen. A hamvak egyéb módon való elhelyezése nem méltó az

emberi személy, Isten képére alkotott méltóságához.”

Fogadjuk jó szívvel az Egyház intézkedését.

*

A HIRDETÉSEINK olvashatók

a HONLAPON,

http://www.regnumzobor.hu

ajánljuk a NAPI OLVASMÁNYOKAT és

a HETI LÉLEKEMELŐ c. írásokat is.

A GYÓNÁSHOZ különféle LELKITÜKÖR is található.

* 

           4.          A mozgássérültek gondozását Almássy Tamás atyára, aki maga is mozgássérült, bízta a Bíboros Úr.
Tájékoztatása szerint minden hónap 3. vasárnapján lesz a Mozgássérültek Miséje,

Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomban.

(XV. ker. Pestújhelyi tér.) 

Megközelíthető:

Bosnyáktérről a 124-es autóbusszal, vagy a Molnár Viktor utcától gyalogosan.

*

           5.          Az Egyházközség  a CIB Banknál vezeti a plébánia számláját, az OTP-nél megszünt.

Kérjük, aki utalással szokta rendezni EGYHÁZI ADÓJÁT, A CIB-es SZÁMLÁNKRA KÜLDJE,

- de továbbra is lehet az egyházi adót rendezni iroda időben, vagy misék előtt, után.

Számlaszámunk:   CIB  11100104-19622969-36000001

 *         Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.                Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                        Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.

Telefon:  +36-1-252-42-71

Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános