Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja

Hirdetések


Fõoldal
Templomunk
Miserend Utcajegyzék
Hirdetés Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Keresztség Események
Esküvõ Újságcikkek
Hol és mikor követhető élő szentmise-közvetítés? – Összegyűjtjük a lehetőségeket | Magyar Kurír - katolikus hírportál (magyarkurir.hu)Lelkitükör Képalbumok
Heti Lélekemelõ Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Napi olvasmányok
Eucharisztikus
kongresszus
Hangfelvételek
NEK tár Nagyhét 2021
Mindszenty életmű


HIRDETÉSEK 2022. 01. 16.

ÉVKÖZI 2. VASÁRNAPJA - C Év

 

16.
ÉVKÖZI 2.

vasárnapja

CAPPENBERGI SZENT GOTTFRIED premontrei szerzetesek

    09 00      + Attila

    18 00      + Imre és Valéria nagyszülőkért

17.
Hétfő

REMETE SZENT ANTAL

   18 00       + László, Julianna és Zoltán testvérekért
18.
Kedd

ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT

   18 00          Hősi halott édesapákért
19.
Szerda

NORICUMI SZENT SZEVERIN szerzetes

Nincs szentmise
20.
Csütörtök
BOLDOG ÖZSÉB
SZENT SEBESTYÉN
SZENT FÁBIÁN PÁPA
NAGY SZENT EUTHÜMIOSZ szerzetes, pap
   18 00        Keresztények egységéért        
                      
 SZENTSÉGIMÁDÁS                                           
21.
 pÉNTEK

SZENT ÁGNES
    18 00        + Ferenc
22.
 sZOMBAT

Boldog BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ

   18 00         Élő Imre és Márta
23.

 vASÁRNAP

WARD MÁRIA rendalapító

   09 00        + Franciska édesanya és nagymama

   18 00        + András

  

Bízzuk Újra életünket Krisztusra!

Isten áldásával kísért boldog új évet kívánok!


    1.    Adjunk hálát Istennek az új év kezdetén, hogy még itt lehetünk a szentmisén.
           Tartsuk
be lelkiismeretesen
a járván óvintézkedéseit! Vigyázzunk és imádkozzunk egymásért!

    2.     Imahét kezdődik a KERESZTÉNYEK EGYSÉGÉÉRT. Az öku­me­kus ima­hét idei bib­li­ai mot­tó­ja:
           „Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat”
Mt 2,2
        -   Budapesten vasárnap január 16-án, 18:00 órakor kerül sor a nyitó istentiszteletre, a Deák téri
            evangélikus templomban
.

    3.           Január 18-án ünnepljük Árpád-házi Szent Margit égi születésnapját.
           Bíboros Úr január 16-án, 11 órakor szentmisét mutat be hazánkért a Margitszigeten a romoknál.
           Mi is kérjük bizalommal Szent Margitot hazánk nehéz egészségügyi és politikai helyzetében.
­

    4.        A járvány miatt továbbra is telefonon vagy interneten, intézzük ügyeinket, a mise szándék kérését,
           egyéb
ügyintézést; valamint szentmisék előtt vagy után tudjuk megtenni. Irodában történő
           ügyintézéshez, előzetes időpont egyeztetését, és maszk viselését kérjük.

    5            Új esztendőben is buzdítjuk a kedves testvéreket, hogy mondassanak szentmisét, hiszen ez, az
           Egyház kegyelmi kincstárának legteljesebb értékű áldozata szeretteinkért. Élőkért, elhunytjainkért,
           hálából, kérésért egyaránt.
Akár egy-két hónappal előre is lehet íratni.
           Egyúttal kérem, hogy az egyházi adóról se feledkezzünk el.

    6.      Bíboros Úr tavaly a szentmisék stóladíját rendezte, így az nem változik.
      Az idén pedig a temetés és esküvő szertartásainak stóladíját emelte kis mértékben, hiszen 10 év óta
      változatlanok voltak! Az irodai ügyintézésnél konkrétan tájékozódhatunk.

    7.    Kérjük, hogy a kegyeleti hely urnatábláiról a karácsonyi díszeket, különféle figurákat és a túlzott
          díszeket legkésőbb
február végéig TÁVOLÍTSÁK EL!
          CSAK 1-1 KIS SZERÉNY MŰKOSZORÚ, MŰVIRÁG MARADJON. Ezek elhelyezését is úgy
          kérjük, hogy a felirat láthatóvá váljon, és a másik táblájára ne érjen át. 

*

Isten éltesse azokat, akik a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat,

vagy házassági évfordulójukat!

*
Korábbi hirdetésekből:

,,Az Eucharisztia ünneplése hívő életünk csúcsa és forrása.

Biboros Úr ezzel szorgalmazza a hívek körében a szentmisék buzgó látogatását,”
                                                                                           (részlet a körlevélből)

Az Eucharisztikus Kongresszusra való készület első évében a SZENTSÉGIMÁDÁS
szépen felfejlődött,
most a második évben, legalább egy hétköznapi
SZENTMISÉT
is építsük be az életünkbe.

A gyakoribb találkozás alakítja igazán a Krisztushoz való hasonlóságot, és alkalmat ad arra is, hogy élő és elhunyt szeretteinkért, vagy más fontos szándékra mondasson,
minden család egy évben legalább egy szentmisét.

*

A Katolikus Karitász segélyakciójához mindig csatlakozhatunk, ha hívjuk a 1356-os telefonszámot,

hívásonként 500 forinttal támogathatjuk munkájukat.

*

Külön köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik a karácsony utáni felhívásra, elvitték a kegyeleti
helyről, az urna táblákra tett különféle világító és villogó
        mécseseket. Amelyek ott maradtak, egy hónap türelmi idő után, eltávolítottuk.

Kérem megértésüket. Most a művirágokkal, és kis koszorúkkal kérem ugyanezt.

CSAK ANNYIT HELYEZZENEK EL, AMI NEM TAKARJA EL

AZ ELHUNYT NEVÉT, SEM A SZOMSZÉD TÁBLÁJÁT! 

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS EGYSZERŰSÉGÉT TARTSUK

TISZTELETBEN!   FELHÍVÁS URNAHELY-SZERZŐDÉS és ADATPÓTLÁSRA

Kérjük azokat a testvéreket, akik 2016. augusztus 1. előtt váltottak  urna helyet a Regnum Marianum Kegyeleti Helyén,

hogy a hiányzó szerződés pótlására és adategyeztetésre hivatali időben szíveskedjenek felkeresni a plébániát, de

KÉRJÜK, HOGY ELŐZETESEN EGYEZTESSENEK IDŐPONTOT:

Rádi Tibornál, tel.:  06-20-823-2313

Köszönettel, együtt érző szeretettel, Molnár Alajos, plébános


Tájékoztatást adunk a vatikáni rendelkezésről, mely megerősíti a méltó temetés egyházi módját.

A Hittani Kongregáció instrukciója a katolikus temetésről:

„Krisztus feltámadása a keresztény hit csúcsigazsága, melyet a húsvéti titok lényegi részeként hirdettek a kereszténység kezdetétől fogva, … Az egyház továbbra is előnyben részesíti az emberi test méltó eltemetését.

Az egyház hivatalos temetési utasítása előírja, hogy az elhunytak hamvait is szabályszerűen kell őrizni szent helyen, temetőben, altemplomban, vagy a megfelelő egyházi hatóság által kifejezetten erre a célra kijelölt helyen.
A hamvak egyéb módon való elhelyezése nem méltó az emberi személy, Isten képére alkotott méltóságához.”

Fogadjuk jó szívvel az Egyház intézkedését

*

A HIRDETÉSEINK olvashatók

a HONLAPON,

http://www.regnumzobor.hu

ajánljuk a NAPI OLVASMÁNYOKAT és a HETI LÉLEKEMELŐ c. írásokat is.

A GYÓNÁSHOZ különféle LELKITÜKÖR is található.

* 
                     A mozgássérültek gondozását Almássy Tamás atyára, aki maga is mozgássérült, bízta a Bíboros Úr.
Tájékoztatása szerint minden hónap 3. vasárnapján lesz a Mozgássérültek Miséje,

Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomban.

(XV. ker. Pestújhelyi tér.) 

Megközelíthető:

Bosnyáktérről a 124-es autóbusszal, vagy a Molnár Viktor utcától gyalogosan.

*
Az Egyházközség  a CIB Banknál vezeti a plébánia számláját, az OTP-nél megszünt.
Kérjük, aki utalással szokta rendezni
EGYHÁZI ADÓJÁT, A CIB-es
SZÁMLÁNKRA KÜLDJE
, - de továbbra is lehet az egyházi adót rendezni
iroda időben, vagy misék előtt, után
.

Számlaszámunk:   CIB  11100104-19622969-36000001

 *


      Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.   Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                  Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.
Kegyeleti hellyel kapcsolatban gondnokunknál lehet érdeklődni.

Telefon:  +36-1-252-42-71
   Telefon:  +36-20-823-23-13


Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Adószámunk:    19622969-1-42

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános