Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja
Hirdetés


Fõoldal   Templomunk
Miserend Utcajegyzék
Hirdetés Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Eucharisztikus
kongresszus
Események
NEK tár Újságcikkek
Keresztség Képalbumok
Esküvõ Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Lelkitükör
Heti Lélekemelõ Hangfelvételek
Napi olvasmányok


2018. Július 22.

ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP - B ÉV.Minden csütörtök este

1845h - 1945h-ig Szentségimádás az altemplomban

II. János Pál pápa imája a Hivatások XXXIX. világnapjára


Júl. 22.

ÉVKÖZI 16.

vASÁRNAP

09  00  Szent Anna tiszteletére Nagyszülőkért  (mise az altempban.)

11  00   +  Károly (8. évf.) (mise az altemplomban)   

18  00    A Főpásztor szándékára                                  

23.

Hétfő

SZENT BRIGITTA

18 00    + Szülők: Margit és Boldizsár

24.

Kedd

ÁRPÁD-HÁZI SZENT KINGA

18 00    Élő és + Anna rokonokért, és + Jánosért

25.

Szerda

SZENT JAKAB apostol, az idősebb

18 00    + Anna és + édesapja Dezsőért                                                 

26.

Csütörtök

SZENT ANNA és SZENT JOACHIM

18 00    + Anna édesanyáért és elhunyt családtagokért                                                            

18:45 – 19: 45-ig SZENTSÉGIMÁDÁS

27.

Péntek

OHRIDAI SZENT KELEMEN püspök

18 00    E hónapban elhunytakért

28.

Szombat


18 00    + József                                        

Júl. 29.

ÉVKÖZI 17.

vASÁRNAP

BOLDOG II. ORBÁN pápa

SZENT MÁRTA

09 00   Szent Kristóf tiszteletére (mise az altemplomban)

            – mise után autó megáldás 

11 00    Turcsányi család élő és elhunyt tagjaiért (altemplom)

18 00    Főpásztor szándékára1.   
Ma a mise áldása előtt, szent Anna és szent Joachim ünnepének közelében, külön áldásban részesítjük a              nagyszülőket és dédszülőket. Oltalmazza őket és segítse őket az idős kor hivatásában és nehézségeiben.

    2.    Különleges összefogásra kérjük a testvéreket.
        –
Amint jeleztük, a plébánia kerítése mellett készített útszegély és az úttest leszűkítése, a plébánia tudta
        nélkül, és nem a plébánia szándéka szerint történt.
Sőt, inkább több parkoló helyre lenne szükség,
        hiszen sokan jönnek autóval misékre, ügyintézésekre, a temetésekre és kegyeleti hely látogatására.
        – Ennek érdekében beadványt nyújtunk be az Önkormányzathoz, amelyet szeretnénk ha a hívek többen
        támogatnák aláírásukkal,
misék előtt, vagy után, vagy hivatali időben az irodában.

    3.    Jövő vasárnap, Szent Kristófnak, az autósok védőszentjének ünnepéhez kapcsolódóan a misék után
    megáldjuk az autókat, vagy más közlekedési eszközt.

    4.    Korábban is jeleztem, hogy ha a nyár folyamán lesz valamilyen közérdekű változás, a híveket is tájékoztatni
    fogjuk. – Az első ilyen változtatás, hogy nyáron a vasárnap délelőtti szentmisék is az
    ALTEMPLOMBAN
lesznek, a nagy meleg miatt
.
    – A másik: augusztusban elkezdődik a plébánia gazdaságtalan fűtésrendszerének  felújítása, melyre
    Bíboros Úrtól kaptunk nagylelkű támogatást.
     -  Jövő vasárnap lesz konkrét tájékoztatás. 

     5.    Még egy köszönet, Michels Antal atyának a Józsefvárosi plébánosnak, akinek jóvoltából ezt az elektromos
    orgonát kaptuk
, és az altemplom zenei kísérete is megszépül.

*

Isten éltesse azokat, akik a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat,

vagy házassági évfordulójukat!

*

NAGYSZÜLŐK MEGÁLDÁSA. (2017.07.30-án.)

Teremtő Istenünk, te SZENT ANNÁT, és SZENT JOACHIMOT választottad

Szűz Mária szüleinek, és így ők lettek Jézus nagyszülei.

Közbenjárásukra kérünk + áldd meg a mai nagyszülőket is, hogy örömük teljék

gyermekeikben és unokáikban, és imádságukkal és példájukkal segítsék őket a

Hozzád vezető úton.

+ Áldd meg őket testi-lelki erővel. hogy egymást mindjobban szeressék, bajaikban és 

betegségükben pedig egymás türelmes támaszai lehessenek.

+ Áldd meg az egyedül maradt nagyszülőket is, akiknek házastársát már magadhoz

szólítottad, adj nekik testi-lelki erőt, és figyelmes, segítő, szerető családtagokat.

És a mindenható Istennek,

az + Atyának a + Fiúnak és a + Szentléleknek áldása szálljon le rátok, és maradjon veletek mindenkor. Amen.

*

Korábbi hirdetésekből:


,,Az Eucharisztia ünneplése hívő életünk csúcsa és forrása.

Biboros Úr ezzel szorgalmazza a hívek körében a szentmisék buzgó látogatását,”
                                                                                                                                        (részlet a körlevélből)

            Az Eucharisztikus Kongresszusra való készület első évében a SZENTSÉGIMÁDÁS szépen felfejlődött,
            most a második évben, legalább egy hétköznapi SZENTMISÉT is építsük be az életünkbe.
            A gyakoribb találkozás alakítja igazán a Krisztushoz való hasonlóságot, és alkalmat ad arra is, hogy élő és
            elhunyt szeretteinkért, vagy más fontos szándékra mondasson,
minden család egy évben legalább egy   
            szentmisét.

*

A Katolikus Karitász segélyakciójához mindig csatlakozhatunk, ha hívjuk a 1356-os telefonszámot,

hívásonként 500 forinttal támogathatjuk munkájukat.


      1.    Külön köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik a karácsony utáni felhívásra, elvitték a                          kegyeleti helyről, az urna táblákra tett különféle világító és villogó mécseseket. Amelyek ott                          maradtak, egy hónap türelmi idő után, eltávolítottuk.

Kérem megértésüket. Most a művirágokkal, és kis koszorúkkal kérem ugyanezt.

CSAK ANNYIT HELYEZZENEK EL, AMI NEM TAKARJA EL

AZ ELHUNYT NEVÉT, SEM A SZOMSZÉD TÁBLÁJÁT! 

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS EGYSZERŰSÉGÉT TARTSUK

TISZTELETBEN! 


*


         2.                        ÚJÉVI TÁJÉKOZTATÁS A KEGYELETI HELYRŐL.

Különösen köszönettel tartozunk a híveknek, hogy a novemberi felhívás óta sokan jöttek
az URNATEMETŐI szerződés pótlására és az adatok egyeztetésére. Továbbra is várjuk a testvéreket
iroda időben, mert még több mint a fele urnahely szerződését pótolni kell.

*

Egyúttal azzal a nagy kéréssel fordulok a testvérekhez:

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS RENDEZETTSÉGÉT mindannyian tartsuk tiszteletben és őrizzük.

2/a. Minthogy ez nem szabadtéri köztemető, élő virágot nem vihetünk be a termekbe.

2/b. Kicsi művirág koszorút is csak akkorát, hogy ne takarja el a nevet,
és a másik táblára se nyúljon át.

2/c. Gyertyagyújtásra csak a szabadtéri gyertyagyújtó helyet használjuk,
de tartózkodjunk itt is a nagyméretű
, lampionoktól és hivalkodó mécses tartóktól.

2/d. A mostanában divatos, csillogó-villogó ledes fényeket se tegyük az urna táblákra, karácsonykor félelmetes
vásári volt a kegyeleti hely ezektől. Ezeket otthon használják, ha jónak látják, itt
a kegyeleti hely méltósága érdekében el fogjuk távolítani azokat.

2/e. Végül ismét jelzem, hogy az idén tervezzük a kegyeleti hely felújítását és bővítését.
Ezért lesznek majd napok, amikor zárva tartjuk, de ezt előre jelezni is fogjuk.

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!* 


3.    FELHÍVÁS URNAHELY-SZERZŐDÉS és ADATPÓTLÁSRA

Kérjük azokat a testvéreket, akik 2016. augusztus 1. előtt váltottak  urna helyet a Regnum Marianum Kegyeleti Helyén, hogy a hiányzó szerződés pótlására és adategyeztetésre hivatali időben szíveskedjenek felkeresni a plébániát, de

KÉRJÜK, HOGY ELŐZETESEN EGYEZTESSENEK IDŐPONTOT:

Rádi Tibornál, tel.:  06-20-823-2313

Köszönettel, együtt érző szeretettel, Molnár Alajos, plébános


*

Tájékoztatást adunk a vatikáni rendelkezésről, mely megerősíti a méltó temetés egyházi módját.

A Hittani Kongregáció instrukciója a katolikus temetésről:

„Krisztus feltámadása a keresztény hit csúcsigazsága, melyet a húsvéti titok lényegi részeként

hirdettek a kereszténység kezdetétől fogva, … Az egyház továbbra is előnyben részesíti az emberi test

méltó eltemetését.

Az egyház hivatalos temetési utasítása előírja, hogy az elhunytak hamvait is szabályszerűen

kell őrizni szent helyen, temetőben, altemplomban, vagy a megfelelő egyházi hatóság által

kifejezetten erre célra kijelölt helyen. A hamvak egyéb módon való elhelyezése nem méltó az

emberi személy, Isten képére alkotott méltóságához.”

Fogadjuk jó szívvel az Egyház intézkedését.

*

A HIRDETÉSEINK olvashatók

a HONLAPON,

http://www.regnumzobor.hu

ajánljuk a NAPI OLVASMÁNYOKAT és

a HETI LÉLEKEMELŐ c. írásokat is.

A GYÓNÁSHOZ különféle LELKITÜKÖR is található.

* 

           4.          A mozgássérültek gondozását Almássy Tamás atyára, aki maga is mozgássérült, bízta a Bíboros Úr.
Tájékoztatása szerint minden hónap 3. vasárnapján lesz a Mozgássérültek Miséje,

Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomban.

(XV. ker. Pestújhelyi tér.) 

Megközelíthető:

Bosnyáktérről a 124-es autóbusszal, vagy a Molnár Viktor utcától gyalogosan.

*

           5.          Az Egyházközség  a CIB Banknál vezeti a plébánia számláját, az OTP-nél megszünt.

Kérjük, aki utalással szokta rendezni EGYHÁZI ADÓJÁT, A CIB-es SZÁMLÁNKRA KÜLDJE,

- de továbbra is lehet az egyházi adót rendezni iroda időben, vagy misék előtt, után.

Számlaszámunk:   CIB  11100104-19622969-36000001

 *


         Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.                Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   14h - 17h-ig.
                                                                                                                                                        Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.

Telefon:  +36-1-252-42-71

Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános