Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja
Hirdetés


Fõoldal   Templomunk
Miserend Utcajegyzék
Hirdetés Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Eucharisztikus
kongresszus
Események
NEK tár Újságcikkek
Keresztség Képalbumok
Esküvõ Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Lelkitükör
Heti Lélekemelõ Hangfelvételek
Napi olvasmányok Szentségimádás, sztmise


2019. Június 16.


SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA - C. ÉV.

Minden csütörtök este
f
1830h - 1930h-ig Szentségimádás a nagytemplomban

16.

Szentháromság

vASÁRNAPJA

  10 00   Hajnal György atya GYÉMÁNTMISÉJE

  18 00   Hívekért, jótevőkért  18  00   
17.
Hétfő


  18 00   Szentmise
18.
Kedd


  18 00   Szentmise
19.
Szerda

SZENT ROMUÁLD

  18 00   Szentmise
20.
Csütörtök

BOLDOG EBNER MARGIT domonkos apáca
MAGDEBURGI SZENT ADALBERT püspök

  18 00     + Margit és József

  NEM LESZ SZENTSÉGIMÁDÁS
21.Péntek

GONZAGA SZENT ALAJOS

   17 00   RÓZSAFÜZÉR imaóra a Kereszt előtt

  18 00   Szentmise - Missziós kereszt fogadása

  19 00   Tanúságtevő ELŐADÁS a Missziós Keresztről

22.
Szombat

MORUS SZENT TAMÁS

     9:00 – 14:30: a KERESZT LÁTOGATÁSA, CSENDES IMÁK

   15:00    Balla Tamás és Grósz Melinda ESKÜVŐJE:

   17:00 – 18:00-ig VILÁGMÉRETŰ SZENTSÉGIMÁDÁS

  18 00   HÁLAADÓ SZENTMISE az EUCHARISZTIÁÉRT

23.

      9:00: Látogatható a MISSZIÓS KERESZT, mise után is 12:00 óráig

   10 00   ÚRNAPI SZENTMISE       -         KÖRMENET    

    16:00:  Látogatható a MISSZIÓS KERESZT    17:30: Énekes Vesperás

   18 00   HÁLAADÓ SZENTMISE A SZENTKERESZTÉRT

   19 00   ELŐADÁS Mindszenty Bíboros Úrról

    1.    Szentháromság vasárnapján 10 órakor, HAJNAL GYÖRGY atya ünnepli GYÉMÁNTMISÉJÉT.
    DÉLELŐTT CSAK 10 ÓRAKOR LESZ SZENTMISE.

         A mise után a plébánia kertben lesz AGAPE, melyre szeretettel hívjuk a testvéreket.  

     2.     Június 21-23 között, templomunkban fogadjuk a MISSZIÓS KERESZTET. A PLAKÁTON már
    olvashatjuk a részletes programját. Különféle tájékoztató tablók is láthatók lesznek ezekben a napokban.
    Napközben is látogatható lesz a kereszt. Ehhez kérjük a kitett lapon iratkozzunk fel, hogy minden órában
    legyen imádkozó a kereszt előtt. Szombaton és vasárnap a mise után vendég előadóink lesznek.

    3.     Június 23. ÚRNAPJA, Oltáriszentség ünnepe, körmenettel. Délelőtt csak 1 szentmise lesz, amelyet 10-kor
   kezdünk, hogy minél többen együtt legyünk a körmeneten. Kérjük a testvéreket a korábbi évekhez
   hasonlóan, az úrnapi oltárok előkészítésére, a körmenetben való szolgálatokra és virágszirmok gyűjtésére
   a
gyermekek számára.

-     Mise előtt is, majd délután is nyitva lesz a templom a Kereszt előtti imádságra, a KIÁLLÍTÁSOKRA a
    jövő évi és az 1938-as Eucharisztikus Kongresszusokról, Eucharisztikus csodákról, valamint Mindszenty
    József bíboros úrról.

    4.     TAKI Eredményt összeszámoltuk. A szorgalmas megfejtők egy kis ajándékot  vehetnek át a
   sekrestyében. A nyár folyamán szünetel a rejtvény.

*

Isten éltesse azokat, akik a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat,

vagy házassági évfordulójukat!

*
Korábbi hirdetésekből:

,,Az Eucharisztia ünneplése hívő életünk csúcsa és forrása.

Biboros Úr ezzel szorgalmazza a hívek körében a szentmisék buzgó látogatását,”
                                                                                           (részlet a körlevélből)

Az Eucharisztikus Kongresszusra való készület első évében a SZENTSÉGIMÁDÁS  szépen felfejlődött,
most a második évben, legalább egy hétköznapi SZENTMISÉT is építsük be az életünkbe.

A gyakoribb találkozás alakítja igazán a Krisztushoz való hasonlóságot, és alkalmat ad arra is, hogy élő és
elhunyt szeretteinkért, vagy más fontos szándékra mondasson,
minden család egy évben legalább egy szentmisét.

*

A Katolikus Karitász segélyakciójához mindig csatlakozhatunk, ha hívjuk a 1356-os telefonszámot,

hívásonként 500 forinttal támogathatjuk munkájukat.

*

      1.    Külön köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik a karácsony utáni     
             felhívásra, elvitték a kegyeleti helyről, az urna táblákra tett különféle világító
             és villogó mécseseket.
             Amelyek ott maradtak, egyhónap türelmi idő után, eltávolítottuk.

Kérem megértésüket. Most a művirágokkal, és kis koszorúkkal kérem ugyanezt.

CSAK ANNYIT HELYEZZENEK EL, AMI NEM TAKARJA EL

AZ ELHUNYT NEVÉT, SEM A SZOMSZÉD TÁBLÁJÁT! 

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS EGYSZERŰSÉGÉT TARTSUK

TISZTELETBEN! 3.    FELHÍVÁS URNAHELY-SZERZŐDÉS és ADATPÓTLÁSRA

Kérjük azokat a testvéreket, akik 2016. augusztus 1. előtt váltottak  urna helyet a Regnum Marianum Kegyeleti Helyén, hogy a hiányzó szerződés pótlására és adategyeztetésre hivatali időben szíveskedjenek felkeresni a plébániát, de

KÉRJÜK, HOGY ELŐZETESEN EGYEZTESSENEK IDŐPONTOT:

Rádi Tibornál, tel.:  06-20-823-2313

Köszönettel, együtt érző szeretettel, Molnár Alajos, plébános


Tájékoztatást adunk a vatikáni rendelkezésről, mely megerősíti a méltó temetés egyházi módját.

A Hittani Kongregáció instrukciója a katolikus temetésről:

„Krisztus feltámadása a keresztény hit csúcsigazsága, melyet a húsvéti titok lényegi részeként

hirdettek a kereszténység kezdetétől fogva, … Az egyház továbbra is előnyben részesíti az emberi test

méltó eltemetését.

Az egyház hivatalos temetési utasítása előírja, hogy az elhunytak hamvait is szabályszerűen

kell őrizni szent helyen, temetőben, altemplomban, vagy a megfelelő egyházi hatóság által

kifejezetten erre célra kijelölt helyen. A hamvak egyéb módon való elhelyezése nem méltó az

emberi személy, Isten képére alkotott méltóságához.”

Fogadjuk jó szívvel az Egyház intézkedését.

*

A HIRDETÉSEINK olvashatók

a HONLAPON,

http://www.regnumzobor.hu

ajánljuk a NAPI OLVASMÁNYOKAT és

a HETI LÉLEKEMELŐ c. írásokat is.

A GYÓNÁSHOZ különféle LELKITÜKÖR is található.

* 

           4.          A mozgássérültek gondozását Almássy Tamás atyára, aki maga is mozgássérült, bízta a Bíboros Úr.
Tájékoztatása szerint minden hónap 3. vasárnapján lesz a Mozgássérültek Miséje,

Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomban.

(XV. ker. Pestújhelyi tér.) 

Megközelíthető:

Bosnyáktérről a 124-es autóbusszal, vagy a Molnár Viktor utcától gyalogosan.

*

           5.          Az Egyházközség  a CIB Banknál vezeti a plébánia számláját, az OTP-nél megszünt.

Kérjük, aki utalással szokta rendezni EGYHÁZI ADÓJÁT, A CIB-es SZÁMLÁNKRA KÜLDJE,

- de továbbra is lehet az egyházi adót rendezni iroda időben, vagy misék előtt, után.

Számlaszámunk:   CIB  11100104-19622969-36000001

 *


         Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.                Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                        Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.
Kegyeleti hellyel kapcsolatban gondnokunknál lehet érdeklődni.

   Telefon:  +36-  1-252-42-71
   Telefon:  +36-20-823-23-13


Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános