Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja
Hirdetés


Fõoldal   Templomunk
Miserend Utcajegyzék
Hirdetés Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Eucharisztikus
kongresszus
Események
NEK tár Újságcikkek
Keresztség Képalbumok
Esküvõ Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Lelkitükör
Heti Lélekemelõ Hangfelvételek
Napi olvasmányok


2019. Április 14.


VIRÁGVASÁRNAP - C. ÉV.

Minden csütörtök este
f
1830h - 1930h-ig Szentségimádás az altemplomban

14.

virág

vasárnap

!!! CSAK 10 00 :  SZENTMISE - Barkaszentelés – Passió  

18 00    Nem rég elhunyt Kláráért         

15.

  Hétfő

18 00    + Borbála és + lánya Borbála

16.

  Kedd

18 00    + Péter (1.évf.)

17.

  Szerda

18 00    + A hívek húsvéti megújulásáért

18.

NAGYCSÜTÖRTÖK

18 00   Utolsó vacsora emléke, szentmise, oltárfosztás, virrasztás

19.

NAGYPÉNTEK

Szigorú böjti nap

          10 00 – 17 00 Szentségimádás     17 15 Keresztút

18 00   Nagypénteki szertartás, passió, kereszthódolat

20.

NAGYSZOMBAT

          10 00 – 18 00 Szentségimádás

18 00  Tűzszentelés, Örömének, Szentmise, Körmenet

21.

HÚSVÉT

vASÁRNAP

09 00   Krisztus feltámadásának ünnep         - ételszentelés          

11 00   Hála a megvátás kegyelméért              - ételszentelés    

18 00   Hívekért és a templom jótevőiért   (nagy templomban)

22.

HÚSVÉTHÉTFŐ

09 00   Hálaadó szentmise a keresztségért  (nagy templom)              

18 00   A családok békéjéért                            (nagytemplom)                                       


         1.     SZENTFÖLDI keresztények javára 35.000 Ft adományt tudtunk küldeni. Isten fizesse meg!

    2.    HÚSVÉTI VIRÁGOKRA kérjük adományaikat, azért, hogy egységes díszítés legyen, kérjük,
              hogy ne virágokat hozzanak,
hanem annak árát adományozzák a perselybe.

    3.    VIRÁGVASÁRNAP DÉLELŐTT CSAK 10 ÓRAKOR LESZ SZENTMISE!
              Barkaszentelés és Passió. Hozzunk
magunkkal barkát, hogy megszentelve haza vihessük.

    4.         Ne feledkezzünk meg a húsvéti gyónásról.  Tudjuk, hogy Rezső atya műtétje miatt nem tud jelen lenni, így a misék
             alatt nem lesz gyóntatás
, hanem misék előtt fél órával lesz gyónásra lehetőség, a misék után is!
         -  Imádkozzunk Rezső atya mielőbbi gyógyulásáért!

    5.    A nagypénteki és nagyszombati 10:00 – 17:00-ig tartó SZENTSÉGIMÁDÁSRA már lehet feliratkozni,
              1-1 órát vállalva, hiszen most már nagypéntek is munkaszüneti nap lett.

         6.            Köszönet A HÚSVÉTI HÍRLEVELEK készítőinek, hajtogatóinak és széthordóinak.
                    Egyúttal vigyék magukkal az Eucharisztikus Hírlevél a NEKTÁR, legújabb kiadását.


 NAGYHETI SZERTARTÁSOK:

                Április 18. NAGYCSÜTÖRTÖK:     18 00 - Utolsó vacsora emléke,                                        (nagytemplom)

                Április 19. NAGYPÉNTEK            10 00 – 17 00  Szentségimádás 17 15 - Keresztút,        (nagytemplom)
                                   GYÓNTATÁS:            de. 10-12-ig és du. 15-17-ig
                                                                                18 00 - Nagypénteki szertartás


                Április 20. NAGYSZOMBAT:            10 00 -  18. Szentségimádás                                            (nagytemplom)
                                   GYÓNTATÁS:             de. 10-12-ig és du. 15-17-ig
                                   közben                                  10 00 - 12 00-ig a cserkészek őrsége

                                                                                 18 00 - Tűzszentelés, húsvéti gyertya meggyújtása, Húsvéti Örömének,

                                   SZENTMISE, keresztségi fogadalom megújítása, FELTÁMADÁSI KÖRMENET.

 


*

Isten éltesse azokat, akik a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat,

vagy házassági évfordulójukat!
*
Korábbi hirdetésekből:

,,Az Eucharisztia ünneplése hívő életünk csúcsa és forrása.

Biboros Úr ezzel szorgalmazza a hívek körében a szentmisék buzgó látogatását,”
                                                                                           (részlet a körlevélből)

Az Eucharisztikus Kongresszusra való készület első évében a SZENTSÉGIMÁDÁS  szépen felfejlődött,
most a második évben, legalább egy hétköznapi SZENTMISÉT is építsük be az életünkbe.

A gyakoribb találkozás alakítja igazán a Krisztushoz való hasonlóságot, és alkalmat ad arra is, hogy élő és
elhunyt szeretteinkért, vagy más fontos szándékra mondasson,
minden család egy évben legalább egy szentmisét.

*

A Katolikus Karitász segélyakciójához mindig csatlakozhatunk, ha hívjuk a 1356-os telefonszámot,

hívásonként 500 forinttal támogathatjuk munkájukat.

*

      1.    Külön köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik a karácsony utáni     
             felhívásra, elvitték a kegyeleti helyről, az urna táblákra tett különféle világító
             és villogó mécseseket.
             Amelyek ott maradtak, egyhónap türelmi idő után, eltávolítottuk.

Kérem megértésüket. Most a művirágokkal, és kis koszorúkkal kérem ugyanezt.

CSAK ANNYIT HELYEZZENEK EL, AMI NEM TAKARJA EL

AZ ELHUNYT NEVÉT, SEM A SZOMSZÉD TÁBLÁJÁT! 

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS EGYSZERŰSÉGÉT TARTSUK

TISZTELETBEN! 3.    FELHÍVÁS URNAHELY-SZERZŐDÉS és ADATPÓTLÁSRA

Kérjük azokat a testvéreket, akik 2016. augusztus 1. előtt váltottak  urna helyet a Regnum Marianum Kegyeleti Helyén, hogy a hiányzó szerződés pótlására és adategyeztetésre hivatali időben szíveskedjenek felkeresni a plébániát, de

KÉRJÜK, HOGY ELŐZETESEN EGYEZTESSENEK IDŐPONTOT:

Rádi Tibornál, tel.:  06-20-823-2313

Köszönettel, együtt érző szeretettel, Molnár Alajos, plébános


Tájékoztatást adunk a vatikáni rendelkezésről, mely megerősíti a méltó temetés egyházi módját.

A Hittani Kongregáció instrukciója a katolikus temetésről:

„Krisztus feltámadása a keresztény hit csúcsigazsága, melyet a húsvéti titok lényegi részeként

hirdettek a kereszténység kezdetétől fogva, … Az egyház továbbra is előnyben részesíti az emberi test

méltó eltemetését.

Az egyház hivatalos temetési utasítása előírja, hogy az elhunytak hamvait is szabályszerűen

kell őrizni szent helyen, temetőben, altemplomban, vagy a megfelelő egyházi hatóság által

kifejezetten erre célra kijelölt helyen. A hamvak egyéb módon való elhelyezése nem méltó az

emberi személy, Isten képére alkotott méltóságához.”

Fogadjuk jó szívvel az Egyház intézkedését.

*

A HIRDETÉSEINK olvashatók

a HONLAPON,

http://www.regnumzobor.hu

ajánljuk a NAPI OLVASMÁNYOKAT és

a HETI LÉLEKEMELŐ c. írásokat is.

A GYÓNÁSHOZ különféle LELKITÜKÖR is található.

* 

           4.          A mozgássérültek gondozását Almássy Tamás atyára, aki maga is mozgássérült, bízta a Bíboros Úr.
Tájékoztatása szerint minden hónap 3. vasárnapján lesz a Mozgássérültek Miséje,

Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomban.

(XV. ker. Pestújhelyi tér.) 

Megközelíthető:

Bosnyáktérről a 124-es autóbusszal, vagy a Molnár Viktor utcától gyalogosan.

*

           5.          Az Egyházközség  a CIB Banknál vezeti a plébánia számláját, az OTP-nél megszünt.

Kérjük, aki utalással szokta rendezni EGYHÁZI ADÓJÁT, A CIB-es SZÁMLÁNKRA KÜLDJE,

- de továbbra is lehet az egyházi adót rendezni iroda időben, vagy misék előtt, után.

Számlaszámunk:   CIB  11100104-19622969-36000001

 *


         Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.                Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                        Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.

Telefon:  +36-1-252-42-71

Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános