Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja

Hirdetések


Fõoldal
Templomunk
Miserend Utcajegyzék
Hirdetés Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Keresztség Események
Esküvõ Újságcikkek
Hol és mikor követhető élő szentmise-közvetítés? – Összegyűjtjük a lehetőségeket | Magyar Kurír - katolikus hírportál (magyarkurir.hu)Lelkitükör Képalbumok
Heti Lélekemelõ Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Napi olvasmányok
Eucharisztikus
kongresszus
Hangfelvételek
NEK tár Nagyhét 2021
Mindszenty életmű


HIRDETÉSEK 2022. 05.
22.

HÚSVÉT VI. VASÁRNAPJA - C Év

22.
HÚSVÉT VI.
vasárnapJA

VEDRUNAI SZENT JOAKIMA özvegy, rendalapító

CASCIAI SZENT RITA


   09 00     + Mária (35. évf.)

   18 00     + Béla és + Piroska
                    Májusi litánia.
23.
Hétfő

Boldog APOR VILMOS
püspök

   18 00      + Csaba (7. évf.)
                    
Májusi litánia.
24. Kedd

   
18 00       + Ferenc testvérért                                        
                     Májusi litánia.
25.
Szerda

BARAT SZENT MAGDOLNA-ZSÓFIA rendalapító, apáca

SZENT VII. GERGELY PÁPA

   18 00          Nincs szentmise
26.
Csütörtök

NÉRI SZENT FÜLÖP


   18 00          Adakozó Szándékára Hálából
                     Májusi litánia.

                     SZENTSÉGIMÁDÁS
27.
Péntek

CANTERBURY SZENT ÁGOSTON

   18 00         E hónapban elhunytakért                              
                     Májusi litánia.
28.
Szombat

   18 00       + József                                                                                 Májusi litánia.
29.

HÚSVÉT VII.
vASÁRNAPJA
    09
00
      + Családtagok: Eszter, Gyula és Ilona

 
  18 00        + Rozália és István szülők, nagyszülők, dédszülők
                      Májusi litánia
    1.        Május a Szűz Anya hónapja, minden nap az esti mise után imádkozzuk a Lorettói litániát az
          ő tiszteletére és közbenjárására. A háborús állapotokért és áldozatokért is imádkozunk, a
          Béke Királynőjéhez, valamint érettségiző és vizsgázó fiatalokért.

    2.        Hála Istennek, enyhül a vírus de még nem szűnt meg, ezért még óvatosak legyünk, vigyázzunk
          egymásra. A maszk viselése
egyénileg eldönthető.
          Használjuk a kézfertőtlenítőt az állóperselyt, kézbe áldozzunk, a béke köszöntés elmarad.

  3.        A TEMPLOM ABLAKAINAK CSERÉJE ÉS A VELE JÁRÓ JAVÍTÁSI, FESTÉSI MUNKÁK
        MIATT  2-3 hónapig a nagytemplomot ismét nem tudjuk használni.
        Minden liturgikus
cselekmény az ALTEMPLOMBAN lesz.

    4.     Továbbra is tart a „CÉLGYŰJTÉS” a templomablakok felújításához. A plakáton olvashatók a részletek.
      Előre köszönjük nagylelkűségüket, Isten fizesse meg!


    5.    Plébániai hitoktatás: A következő iskolai tanévre ismét meghirdetjük plébániánkon a hitoktatást,
        „hittanos klubfoglalkozást”, a szentségekre való felkészítést,
valamint  a ministránsokkal való
          foglalkozást
* Jelentkezési lapok a sekrestyében kérhetők!

            Bíztatjuk, hogy jelentkezzenek a gyerekek a fiatalok ezekre a foglalkozásokra, hogy így a gyermekek és a fiatalok is
            megéljék a közösséget.

        6.        Sajnálattal kell közölnöm, hogy a JÁTSZÓTERET A Covid enyhülése után sem tudjuk megnyitni, sőt az elöregedett
            játékokat is meg kell szüntetni, mivel életveszélyesnek nyilvánították és a mai szabványoknak sem felelnek meg a játék
            eszközök.
Több éve kérvényeztük az Önkormányzat támogatását, tervrajzot, költségvetést, készítettünk, kivitelezőt kerestünk,
            de sajnos semmi támogatást nem kaptunk. Így a plébánia nem tudja vállalni a felelősséget, bármi baleset esetén.

*

Isten éltesse azokat, akik a héten ünneplik névnapjukat,
születésnapjukat,
vagy házassági évfordulójukat!

*
Korábbi hirdetésekből:

,,Az Eucharisztia ünneplése hívő életünk csúcsa és forrása.

Biboros Úr ezzel szorgalmazza a hívek körében a szentmisék buzgó látogatását,”
                                                                                           (részlet a körlevélből)

Az Eucharisztikus Kongresszusra való készület első évében a SZENTSÉGIMÁDÁS
szépen felfejlődött,
most a második évben, legalább egy hétköznapi
SZENTMISÉT
is építsük be az életünkbe.

A gyakoribb találkozás alakítja igazán a Krisztushoz való hasonlóságot, és alkalmat ad arra is, hogy élő és elhunyt szeretteinkért, vagy más fontos szándékra mondasson,
minden család egy évben legalább egy szentmisét.

*

A Katolikus Karitász segélyakciójához mindig csatlakozhatunk, ha hívjuk a 1356-os telefonszámot,

hívásonként 500 forinttal támogathatjuk munkájukat.

*

Külön köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik a karácsony utáni felhívásra, elvitték a kegyeleti
helyről, az urna táblákra tett különféle világító és villogó
        mécseseket. Amelyek ott maradtak, egy hónap türelmi idő után, eltávolítottuk.

Kérem megértésüket. Most a művirágokkal, és kis koszorúkkal kérem ugyanezt.

CSAK ANNYIT HELYEZZENEK EL, AMI NEM TAKARJA EL

AZ ELHUNYT NEVÉT, SEM A SZOMSZÉD TÁBLÁJÁT! 

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS EGYSZERŰSÉGÉT TARTSUK

TISZTELETBEN!   FELHÍVÁS URNAHELY-SZERZŐDÉS és ADATPÓTLÁSRA

Kérjük azokat a testvéreket, akik 2016. augusztus 1. előtt váltottak  urna helyet a Regnum Marianum Kegyeleti Helyén,

hogy a hiányzó szerződés pótlására és adategyeztetésre hivatali időben szíveskedjenek felkeresni a plébániát, de

KÉRJÜK, HOGY ELŐZETESEN EGYEZTESSENEK IDŐPONTOT:

Rádi Tibornál, tel.:  06-20-823-2313

Köszönettel, együtt érző szeretettel, Molnár Alajos, plébános


Tájékoztatást adunk a vatikáni rendelkezésről, mely megerősíti a méltó temetés egyházi módját.

A Hittani Kongregáció instrukciója a katolikus temetésről:

„Krisztus feltámadása a keresztény hit csúcsigazsága, melyet a húsvéti titok lényegi részeként hirdettek a kereszténység kezdetétől fogva, … Az egyház továbbra is előnyben részesíti az emberi test méltó eltemetését.

Az egyház hivatalos temetési utasítása előírja, hogy az elhunytak hamvait is szabályszerűen kell őrizni szent helyen, temetőben, altemplomban, vagy a megfelelő egyházi hatóság által kifejezetten erre a célra kijelölt helyen.
A hamvak egyéb módon való elhelyezése nem méltó az emberi személy, Isten képére alkotott méltóságához.”

Fogadjuk jó szívvel az Egyház intézkedését

*

A HIRDETÉSEINK olvashatók

a HONLAPON,

http://www.regnumzobor.hu

ajánljuk a NAPI OLVASMÁNYOKAT és a HETI LÉLEKEMELŐ c. írásokat is.

A GYÓNÁSHOZ különféle LELKITÜKÖR is található.

* 
                     A mozgássérültek gondozását Almássy Tamás atyára, aki maga is mozgássérült, bízta a Bíboros Úr.
Tájékoztatása szerint minden hónap 3. vasárnapján lesz a Mozgássérültek Miséje,

Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomban.

(XV. ker. Pestújhelyi tér.) 

Megközelíthető:

Bosnyáktérről a 124-es autóbusszal, vagy a Molnár Viktor utcától gyalogosan.

*
Az Egyházközség  a CIB Banknál vezeti a plébánia számláját, az OTP-nél megszünt.
Kérjük, aki utalással szokta rendezni
EGYHÁZI ADÓJÁT, A CIB-es
SZÁMLÁNKRA KÜLDJE
, - de továbbra is lehet az egyházi adót rendezni
iroda időben, vagy misék előtt, után
.

Számlaszámunk:   CIB  11100104-19622969-36000001

 *


      Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.   Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                  Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.
Kegyeleti hellyel kapcsolatban gondnokunknál lehet érdeklődni.

Telefon:  +36-1-252-42-71
   Telefon:  +36-20-823-23-13


Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Adószámunk:    19622969-1-42

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános