Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja
Hirdetés


Fõoldal  
Templomunk
Miserend Utcajegyzék
Hirdetés Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Keresztség Események
Esküvõ Újságcikkek
Lelkitükör Képalbumok
Heti Lélekemelõ Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Napi olvasmányok
Eucharisztikus
kongresszus
Hangfelvételek
NEK tár
Mindszenty életmű


HIRDETÉSEK 2020. Január 26.

ÉVKÖZI 3. vASÁRNAPJA - A. év

A hideg miatt j
anuár, február hónapban, a vasárnap délelőtti szentmisék,
az altemplomban lesznek megtartva.


Minden csütörtökön 1830h - 1930h-ig Szentségimádás az altemplomban.

Január
26.

ÉVKÖZI 3.
vasárnap

SZENT TIMÓTEUS és SZENT TITUSZ

   09 00    + Franciska               

    10:00    Lukács Teodóra és Zénó KERESZTELÉSE

   11 00    + Katalin és István

   18 00       Zsolt gyógyulásáért

27.
Hétfő

MERICI SZENT ANGÉLA

    18 00        Kincses család elhunyt tagjaiért
28. 
Kedd

AQUINÓI SZENT TAMÁS

   18 00        Pomlényi család elhunyt tagjaiért

29.Szerda

   18 00        Somkúti család ellhunyt tagjaiért
 
30.Csütörtök

SZENT BATHILDIS özvegy

    18 00       Szentmise

    18:30 – 19:30    SZENTSÉGIMÁDÁS

31.
Péntek

BOSCO SZENT JÁNOS

   18 00      E hónapban elhunytakért
 Február
1.
Szombat

SZENT PIONIOSZ vértanú

   18 00      Szentmise

  2.
ÉVKÖZI 4.
 vasárnapja

BOLDOG VÉNARD JÁNOS-TEOFÁN misszionárius, vértanú

GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY

Jézus bemutatása a templomban

   09 00    Élő Csibi András (szüli nap) BALÁZS ÁLDÁS

   11 00  + Balázs és Katalin és elhunyt családtagok                                                                                                       BALÁZS ÁLDÁS

    18 00     Hívekért, jótevőkért             BALÁZS ÁLDÁS

ahét kezdődik a KERESZTÉNYEK EGYSÉGÉÉRT. Az öku­me­ni­kus ima­hét idei bib­li­ai mot­tó­ja a Kivonulás könyvében található: „...nem mindennapi kedvességet tanúsítottak irántunk...” (Legyen ez az imahét a krisztushívők egységének erősítője, Jézus Krisztusba vetett hitünk kifejezője és hatékony tanúságtétel a világ előtt.) -   Budapesten vasárnap január 19-én, 18:00 órakor kezdődik, megnyitó istentisztelete a Kálvin téri református templomban lesz. Beszédet mond: Dr. Erdő Péter bíboros és Igét hirdet: Kondor Péter evangélikus püspök.  – Mi ezen a héten minden nap a Hívek Könyörgésével kapcsolódunk be az imahétbe

mahét kezdődik a KERESZTÉNYEK EGYSÉGÉÉRT. Az öku­me­ni­kus ima­hét idei bib­li­ai mot­tó­ja a Kivonulás könyvében található: „...nem mindennapi kedvességet tanúsítottak irántunk...” (Legyen ez az imahét a krisztushívők egységének erősítője, Jézus Krisztusba vetett hitünk kifejezője és hatékony tanúságtétel a világ előtt.) -   Budapesten vasárnap január 19-én, 18:00 órakor kezdődik, megnyitó istentisztelete a Kálvin téri református templomban lesz. Beszédet mond: Dr. Erdő Péter bíboros és Igét hirdet: Kondor Péter evangélikus püspök.  – Mi ezen a héten minden nap a Hívek Könyörgésével kapcsolódunk be az imahétbe


    1.    Ma fejeződik be az imahét a KERESZTÉNYEK EGYSÉGÉÉRT. Mi ezen a héten
           minden nap a Hívek Könyörgésével kapcsolódtunk be az imahétbe.


    2.    Jövő vasárnap, febr. 2-án lesz GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY ünnepe,
           Jézus bemutatása a templomban. Ez az ünnep zárja le igazából a karácsonyi ünnepkört.
          
A de.9 órai szentmise előtt tartjuk az ünnepélyes gyertya szentelést az altemplomban.
           A templom gyertyái mellé oda helyezheti ki-ki a sajátját is, amelyet mise után magukkal
           vihetnek.
        - Ne a másét vigyük el, ezért pluszban lesz kitéve olyan gyertya, amelyet el lehet vinni,
          ha valaki nem hozott magával.
(Érte az adományt a Szent Antal perselybe tehetik.)
          Vasárnap lévén a többi mise elején is megszenteljük a hívek gyertyáit

    3.   Vasárnapi misék után pedig  SZENT BALÁZS püspök vértanú emlékére részesülhetünk
           a BALÁZS ÁLDÁS szentelményében, hittel fogadva az Egyház közbenjárását
           egészségünkért, és bizalommal ráhagyatkozva Isten gondviselő jóságára.

    4.      Az esti misék továbbra is az ALTEMPLOMBAN lesznek, sőt a vasárnap délelőtti
         szentmiséket is, február végéig az ALTEMPLOMBAN fogjuk tartani.

    5.    Hétfőn az esti mise után folytatjuk a FELNŐTT KATEKÉZIST, az altemplom melletti
         előadó teremben. Témánk a szentmise mélyebb megismerése lesz.

    6Az Eucharisztikus Kongresszusra való készület jegyében Bíboros Úr által meghirdetett
         NAGY KILENCED lesz minden hó első péntekén Jézus Szíve tiszteletére a szentmise,
         előző napon első csütörtökön a szentségimádás fél órával bővül ki 19:30 – 20:00 mely
         csendes imádság és alatta gyónási lehetősé
g.

*

Isten éltesse azokat, akik a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat,

vagy házassági évfordulójukat!

*

  ÁRKEDVEZMÉNY A KEGYELETI HELYEN.  Az urna fülkék az új terem méretei
és adottságai miatt, különböző elhelyezésűek. Ezért az alsó és felső sorokban kedvezőbb
áron lehet urna fülkéhez jutni.


A legalsó és a legfelső sorban 180 e. Ft lesz a 2 személyes, 25 évre megváltható hely,
az
alulról és felülről számított 2. sorokban pedig 200 e. Ft lesz.
A többi hely továbbra is
250 e. Ft.

– Reméljük, többeknek előnyösebb lesz ez az árváltozás.*
Korábbi hirdetésekből:

,,Az Eucharisztia ünneplése hívő életünk csúcsa és forrása.

Biboros Úr ezzel szorgalmazza a hívek körében a szentmisék buzgó látogatását,”
                                                                                           (részlet a körlevélből)

Az Eucharisztikus Kongresszusra való készület első évében a SZENTSÉGIMÁDÁS
szépen felfejlődött,
most a második évben, legalább egy hétköznapi
SZENTMISÉT
is építsük be az életünkbe.

A gyakoribb találkozás alakítja igazán a Krisztushoz való hasonlóságot, és alkalmat ad arra is, hogy élő és elhunyt szeretteinkért, vagy más fontos szándékra mondasson,
minden család egy évben legalább egy szentmisét.

*

A Katolikus Karitász segélyakciójához mindig csatlakozhatunk, ha hívjuk a 1356-os telefonszámot,

hívásonként 500 forinttal támogathatjuk munkájukat.

*

        Külön köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik a karácsony utáni felhívásra,             elvitték a kegyeleti helyről, az urna táblákra tett különféle világító és villogó
        mécseseket. Amelyek ott maradtak, egy hónap türelmi idő után, eltávolítottuk.

Kérem megértésüket. Most a művirágokkal, és kis koszorúkkal kérem ugyanezt.

CSAK ANNYIT HELYEZZENEK EL, AMI NEM TAKARJA EL

AZ ELHUNYT NEVÉT, SEM A SZOMSZÉD TÁBLÁJÁT! 

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS EGYSZERŰSÉGÉT TARTSUK

TISZTELETBEN!     FELHÍVÁS URNAHELY-SZERZŐDÉS és ADATPÓTLÁSRA

Kérjük azokat a testvéreket, akik 2016. augusztus 1. előtt váltottak  urna helyet a Regnum Marianum Kegyeleti Helyén, hogy a hiányzó szerződés pótlására és adategyeztetésre hivatali időben szíveskedjenek felkeresni a plébániát, de

KÉRJÜK, HOGY ELŐZETESEN EGYEZTESSENEK IDŐPONTOT:

Rádi Tibornál, tel.:  06-20-823-2313

Köszönettel, együtt érző szeretettel, Molnár Alajos, plébánosTájékoztatást adunk a vatikáni rendelkezésről, mely megerősíti a méltó temetés egyházi módját.

A Hittani Kongregáció instrukciója a katolikus temetésről:

„Krisztus feltámadása a keresztény hit csúcsigazsága, melyet a húsvéti titok lényegi részeként hirdettek a kereszténység kezdetétől fogva, … Az egyház továbbra is előnyben részesíti az emberi test méltó eltemetését.

Az egyház hivatalos temetési utasítása előírja, hogy az elhunytak hamvait is szabályszerűen kell őrizni szent helyen, temetőben, altemplomban, vagy a megfelelő egyházi hatóság által kifejezetten erre a célra kijelölt helyen. A hamvak egyéb módon való elhelyezése nem méltó az emberi személy, Isten képére alkotott méltóságához.”

Fogadjuk jó szívvel az Egyház intézkedését

*

A HIRDETÉSEINK olvashatók

a HONLAPON,

http://www.regnumzobor.hu

ajánljuk a NAPI OLVASMÁNYOKAT és a HETI LÉLEKEMELŐ c. írásokat is.

A GYÓNÁSHOZ különféle LELKITÜKÖR is található.

* 
                     A mozgássérültek gondozását Almássy Tamás atyára, aki maga is mozgássérült, bízta a Bíboros Úr.
Tájékoztatása szerint minden hónap 3. vasárnapján lesz a Mozgássérültek Miséje,

Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomban.

(XV. ker. Pestújhelyi tér.) 

Megközelíthető:

Bosnyáktérről a 124-es autóbusszal, vagy a Molnár Viktor utcától gyalogosan.

*
Az Egyházközség  a CIB Banknál vezeti a plébánia számláját, az OTP-nél megszünt.
Kérjük, aki utalással szokta rendezni
EGYHÁZI ADÓJÁT, A CIB-es
SZÁMLÁNKRA KÜLDJE
, - de továbbra is lehet az egyházi adót rendezni
iroda időben, vagy misék előtt, után
.

Számlaszámunk:   CIB  11100104-19622969-36000001

 *


         Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.                Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                        Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.
Kegyeleti hellyel kapcsolatban gondnokunknál lehet érdeklődni.

   Telefon:  +36-  1-252-42-71
   Telefon:  +36-20-823-23-13


Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános