Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja
Hirdetések  

Fõoldal  
Templomunk
Miserend Utcajegyzék
Hirdetés Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Keresztség Események
Esküvõ Újságcikkek
Lelkitükör Képalbumok
Heti Lélekemelõ Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Napi olvasmányok
Eucharisztikus
kongresszus
Hangfelvételek
NEK tár
Mindszenty életmű


HIRDETÉSEK 2020. Május. 31.

Pünkösd vasárnapja - A. év

Világméretű szentségimádás 2020.06.13-án.

ÚJRA NYITVA az ALTEMPLOM és a KEGYELETI hely.

Május
31
.

Pünkösd
vasárnapja

  
   09 00    
HÁLA A SZENTLÉLEKÉRT
               +  Matild és +Antal                                   

   11 00     elmarad
 
    1800    A vírusjárványban helytállókért,
               szenvedőkért,
elhunytakért.      Májusi litánia


Június

1.

Pünkösdhétfő

Mária
az Egyház Anyja


SZENT PAMPHILOSZ és TÁRSAI vértanúk
SZENT JUSZTIN

  18 00     AZ EGYHÁZ ANYJA OLTALMÁÉRT
               HÁLA
                                                      
2.  
Kedd

SZENT MARCELLIN
és SZENT PÉTER

   18 00      Szentmise

3.
Szerda

BOLDOG SANZ PÉTER püspök, vértanú
UGANDAI VÉRTANÚK
  
   18 00       Szentmise elmarad 
4.
Csütörtök


   18 00     Hazánkért az egész magyarságért
Rövid SZENTSÉGIMÁDÁS, litánia és áldás

5.
Péntek

RÓMAI SZENT BONIFÁC püspök


   18 00   + György                          
6.
Szombat

MAGDEBURGI SZENT NORBERT

  18 00     Szentmise                                                       
7.
 

Szentháromság

vASÁRNAPJA

SZENT BERTALANRÓL NEVEZETT SZENT ANNA kármelita apáca

  
09 00     HISZEK A SZENTHÁROMSÁG EGY
                ISTENBEN

   11 00     elmarad 

    1800      Szentmise


    1.    BÍBOROS ÚR RENDELKEZÉSE szerint, május 18-tól a szentmisék megtarthatók!

        Az elővigyázatosság szabályait megtartva.  A nagytemplom szentélyének felújítása
        miatt az ALTEMPLOMBAN lesznek a szentmisék és a szertartások. Az altemplom
        fertőtlenítése és a megfelelő körülmények biztosítása után elkezdtük újra a
        szentmiséket,

        Köszönjük, hogy az elmaradt persely adományokat is jó szívvel igyekeztek pótolni.


Mindannyiunk egészsége érdekében továbbra is kérjük

felelősségteljesen kövessük a Bíboros úr korábbi rendelkezéseit és a Hatóságok által előírt feltételeket melyek a templomainkban is kötelezők!                        -    Érkezéskor fertőtlenítő használata.

                                    -   A szájat és orrot eltakaró maszk vagy kendő használata.

                        -    Másfél méter távolság megtartása a padokban és a templomtérben is.  

                        -    Perselyadományainkat a szentmise végén kifelé menet helyezhetjük el az állóperselybe.

                        -    Továbbra sincs kézfogás a békeköszöntésnél. - Szentáldozás csak kézben történik.

                        -   Az éneklést is mellőzzük, imákat is halkan mondjuk.


Ezek az óvatossági rendelkezések különösen is az idősek és gyenge egészségűek védelmét szolgálják, akikért továbbra is fokozott felelősséggel tartozunk. A vírus még itt van köztünk!

Főegyházmegyénkben továbbra is fennmarad a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés is, azonban otthon kapcsolódjunk be a szentmisék médián
való közvetítésébe.
Kérjük a Szentlélek Úristen elevenítő erejét plébániáink és híveink számára!


    2.    Vasárnap már a nyári miserend szerint, de 9-kor és este 6-kor lesznek a szentmisék 

    3.    Már a hétköznap esti szentmiséket is megtartjuk, KIVÉVE A SZERDAI NAPOT.

    4.        Templomunkban folytatódik a SZENTÉLY ÜVEGTETŐZETÉNEK FELÚJÍTÁSA.

    5.    A felújított KEGYELETI HELY is újra látogatható, a szokásos időpontban 9 – 17.30.

      Kérem továbbra is, hogy egyszerű legyen a táblák díszítése, a tavalyi és karácsonyi

      díszeket távolítsuk el, virágon kívül más emléktárgyakat ne tegyünk a táblákra.

    6.       Továbbra is lehetőség van MISE SZÁNDÉK KÉRÉSÉRE, telefonon, vagy interneten.

Trianoni harangszó június 4-én délután ½ 5


A társadalom részéről többen indítványozták, hogy június 4-én délután fél ötkor
szólaljanak meg országszerte a harangok. Aki a harangszót hallja vagy megszólaltatja harangjait, tegye ezt az
imádság lelkületével, könyörögjön hazánkért, népünkért határainkon innen és túl, és Közép-Európa összes népeiért, hogy békében,
szeretetben és alkotó együttműködésben építhessük közös jövőnket.

--  A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye
Budapest, 2020. május 21.Kérném, hogy akinek van rá módja,

 a plébániánk szerény anyagi helyzete miatt,

a persely adományt, az egyház adót, egyéb adományt,

(CIB  11100104-19622969-36000001)

  átutalással küldje el és így támogassa plébániánkat.

 Külön köszönet érte.

*
Isten éltesse azokat, akik a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat,

vagy házassági évfordulójukat!

*
Korábbi hirdetésekből:

,,Az Eucharisztia ünneplése hívő életünk csúcsa és forrása.

Biboros Úr ezzel szorgalmazza a hívek körében a szentmisék buzgó látogatását,”
                                                                                           (részlet a körlevélből)

Az Eucharisztikus Kongresszusra való készület első évében a SZENTSÉGIMÁDÁS
szépen felfejlődött,
most a második évben, legalább egy hétköznapi
SZENTMISÉT
is építsük be az életünkbe.

A gyakoribb találkozás alakítja igazán a Krisztushoz való hasonlóságot, és alkalmat ad arra is, hogy élő és elhunyt szeretteinkért, vagy más fontos szándékra mondasson,
minden család egy évben legalább egy szentmisét.

*

A Katolikus Karitász segélyakciójához mindig csatlakozhatunk, ha hívjuk a 1356-os telefonszámot,

hívásonként 500 forinttal támogathatjuk munkájukat.

*

Külön köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik a karácsony utáni felhívásra, elvitték a kegyeleti
helyről, az urna táblákra tett különféle világító és villogó
        mécseseket. Amelyek ott maradtak, egy hónap türelmi idő után, eltávolítottuk.

Kérem megértésüket. Most a művirágokkal, és kis koszorúkkal kérem ugyanezt.

CSAK ANNYIT HELYEZZENEK EL, AMI NEM TAKARJA EL

AZ ELHUNYT NEVÉT, SEM A SZOMSZÉD TÁBLÁJÁT! 

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS EGYSZERŰSÉGÉT TARTSUK

TISZTELETBEN!   FELHÍVÁS URNAHELY-SZERZŐDÉS és ADATPÓTLÁSRA

Kérjük azokat a testvéreket, akik 2016. augusztus 1. előtt váltottak  urna helyet a Regnum Marianum Kegyeleti Helyén,

hogy a hiányzó szerződés pótlására és adategyeztetésre hivatali időben szíveskedjenek felkeresni a plébániát, de

KÉRJÜK, HOGY ELŐZETESEN EGYEZTESSENEK IDŐPONTOT:

Rádi Tibornál, tel.:  06-20-823-2313

Köszönettel, együtt érző szeretettel, Molnár Alajos, plébános


Tájékoztatást adunk a vatikáni rendelkezésről, mely megerősíti a méltó temetés egyházi módját.

A Hittani Kongregáció instrukciója a katolikus temetésről:

„Krisztus feltámadása a keresztény hit csúcsigazsága, melyet a húsvéti titok lényegi részeként hirdettek a kereszténység kezdetétől fogva, … Az egyház továbbra is előnyben részesíti az emberi test méltó eltemetését.

Az egyház hivatalos temetési utasítása előírja, hogy az elhunytak hamvait is szabályszerűen kell őrizni szent helyen, temetőben, altemplomban, vagy a megfelelő egyházi hatóság által kifejezetten erre a célra kijelölt helyen.
A hamvak egyéb módon való elhelyezése nem méltó az emberi személy, Isten képére alkotott méltóságához.”

Fogadjuk jó szívvel az Egyház intézkedését

*

A HIRDETÉSEINK olvashatók

a HONLAPON,

http://www.regnumzobor.hu

ajánljuk a NAPI OLVASMÁNYOKAT és a HETI LÉLEKEMELŐ c. írásokat is.

A GYÓNÁSHOZ különféle LELKITÜKÖR is található.

* 
                     A mozgássérültek gondozását Almássy Tamás atyára, aki maga is mozgássérült, bízta a Bíboros Úr.
Tájékoztatása szerint minden hónap 3. vasárnapján lesz a Mozgássérültek Miséje,

Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomban.

(XV. ker. Pestújhelyi tér.) 

Megközelíthető:

Bosnyáktérről a 124-es autóbusszal, vagy a Molnár Viktor utcától gyalogosan.

*
Az Egyházközség  a CIB Banknál vezeti a plébánia számláját, az OTP-nél megszünt.
Kérjük, aki utalással szokta rendezni
EGYHÁZI ADÓJÁT, A CIB-es
SZÁMLÁNKRA KÜLDJE
, - de továbbra is lehet az egyházi adót rendezni
iroda időben, vagy misék előtt, után
.

Számlaszámunk:   CIB  11100104-19622969-36000001

 *         Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.                Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                        Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.
Kegyeleti hellyel kapcsolatban gondnokunknál lehet érdeklődni.

Telefon:  +36-1-252-42-71
   Telefon:  +36-20-823-23-13


Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános