Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja
Hirdetések  

Fõoldal  
Templomunk
Miserend Utcajegyzék
Hirdetés Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Keresztség Események
Esküvõ Újságcikkek
Lelkitükör Képalbumok
Heti Lélekemelõ Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Napi olvasmányok
Eucharisztikus
kongresszus
Hangfelvételek
NEK tár
Mindszenty életmű


HIRDETÉSEK 2020. Március 29.

Nagyböjt 5. vASÁRNAPJA - A. év

Minden csütörtökön 1830h - 1930h-ig Szentségimádás az altemplomban.

Március
29
.


NAGYBÖJT 5.
vasárnapJA

SZENT ARMOGASZTÉSZ, MASZKULA ÉS SZATURUSZ hitvallók

   09 00      + János (5.évf.)                             1 órával előbbre

   11 00         elmarad 

    1800         elmarad 

30.
Hétfő


   18 00          Szentmise
31. 
Kedd

   18 00          Szentmise

április
1.

Szerda

GRENOBLE-I
SZENT HUGÓ püspök
 
    18 00      + Botond (1. évf.)
2.
Csütörtök

PAOLAI SZENT FERENC


    18 00           Szentmise

    1830  –  1930    SZENTSÉGIMÁDÁS

3.
Péntek

CHICHESTERI SZENT RICHÁRD püspök

    17 15    KERESZTÚT

   18 00    Jézus Szíve tiszteletére

4. 
Szombat

MÓR SZENT BENEDEK szerzetes
SEVILLAI SZENT IZIDOR

   18 00    + József és Judit


április
5.
 
VIRÁG
vasárnap


BOLDOG HÖSS KRESZCENCIA apáca
FERRERI SZENT VINCE

  
09 00    + György - Barkaszentelés – SZENTMISE - Passió

   11 00        elmarad 

    1800         elmarad 


1.   
A Püspöki Kar döntése szerint, 22-e Vasárnaptól nincs nyilvános mise, a papok "sine populo" azaz nép nélkül
mondjuk a szentmiséket, zárt ajtók mögött, a kért miseszándékokra. De hívek nem lehetnek jelen
.
Otthon keressünk miséket a TV-n, rádión, interneten. Így lélekben létrejön az egyház nagy lelki közössége.
A misét nézve, vagy hallgatva,
LELKI ÁLDOZÁST VÉGEZHETÜNK, vagyis a Jézussal való egyesülés
vágyát felszítva, fogadjuk őt a szívünkbe. A pápa is ajánlja ezt, az ő imádságát is megtaláljuk honlapunkon,
vagy a Magyar Kuriron.

2.    A SZENTSÉGIMÁDÁST és a KERESZTÚTAT is elimádkozom, lélekben legyünk együtt, otthon
      keressünk alkalmas imakönyvet, de egyéni gondolatainkat is elmondhatjuk.
    - Kérjük Jézust, segítsen nekünk mindennap a kereszthordozásban, a veszély helyzet intézkedéseinek megtartásában
      és így egymás keresztjeit is viselni tudjuk.

    3.    Továbbra se feledkezzünk meg  A BÖJTI FEGYELEMRŐL: a nagyböjt péntekjein mindnyájunktól
       kéri az egyház a hústilalmat, aki csak megteheti, legyen ez az áldozatunk.

    4.    A mise kiírásban látjuk, mely napokon nincs még mise szándék. Ezekre a napokra lehet kérni telefonon, vagy
           interneten szándékot, egyébként a járvány mielőbbi megszűnéséért ajánlom fel. A zárlat megszűnése után majd lehet
           rendezni, vagy a számlánkra átutalni.Külön kérném, hogy akinek van rá módja a plébániánk szerény anyagi helyzete miatt,
a persely adományt, az egyház adót, egyéb adományt,
internetes átutalással támogassa plébániánkat. Külön köszönet érte.


5.    A Katolikus Egyház segélyakciójához a TELEFONOS Adományvonalon kapcsolódjunk  be a karitász
segítő munkájába. - Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.

           Valamint, a
www.karitasz.hu oldalon az online adományozás menü alatt azonnali bankkártyás fizetés
formájában, valamint átutalással is eljuttathatják.

*
Isten éltesse azokat, akik a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat,

vagy házassági évfordulójukat!

*
Korábbi hirdetésekből:

,,Az Eucharisztia ünneplése hívő életünk csúcsa és forrása.

Biboros Úr ezzel szorgalmazza a hívek körében a szentmisék buzgó látogatását,”
                                                                                           (részlet a körlevélből)

Az Eucharisztikus Kongresszusra való készület első évében a SZENTSÉGIMÁDÁS
szépen felfejlődött,
most a második évben, legalább egy hétköznapi
SZENTMISÉT
is építsük be az életünkbe.

A gyakoribb találkozás alakítja igazán a Krisztushoz való hasonlóságot, és alkalmat ad arra is, hogy élő és elhunyt szeretteinkért, vagy más fontos szándékra mondasson,
minden család egy évben legalább egy szentmisét.

*

A Katolikus Karitász segélyakciójához mindig csatlakozhatunk, ha hívjuk a 1356-os telefonszámot,

hívásonként 500 forinttal támogathatjuk munkájukat.

*

Külön köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik a karácsony utáni felhívásra,             elvitték a kegyeleti helyről, az urna táblákra tett különféle világító és villogó
        mécseseket. Amelyek ott maradtak, egy hónap türelmi idő után, eltávolítottuk.

Kérem megértésüket. Most a művirágokkal, és kis koszorúkkal kérem ugyanezt.

CSAK ANNYIT HELYEZZENEK EL, AMI NEM TAKARJA EL

AZ ELHUNYT NEVÉT, SEM A SZOMSZÉD TÁBLÁJÁT! 

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS EGYSZERŰSÉGÉT TARTSUK

TISZTELETBEN!   FELHÍVÁS URNAHELY-SZERZŐDÉS és ADATPÓTLÁSRA

Kérjük azokat a testvéreket, akik 2016. augusztus 1. előtt váltottak  urna helyet a Regnum Marianum Kegyeleti Helyén, hogy a hiányzó szerződés pótlására és adategyeztetésre hivatali időben szíveskedjenek felkeresni a plébániát, de

KÉRJÜK, HOGY ELŐZETESEN EGYEZTESSENEK IDŐPONTOT:

Rádi Tibornál, tel.:  06-20-823-2313

Köszönettel, együtt érző szeretettel, Molnár Alajos, plébános


Tájékoztatást adunk a vatikáni rendelkezésről, mely megerősíti a méltó temetés egyházi módját.

A Hittani Kongregáció instrukciója a katolikus temetésről:

„Krisztus feltámadása a keresztény hit csúcsigazsága, melyet a húsvéti titok lényegi részeként hirdettek a kereszténység kezdetétől fogva, … Az egyház továbbra is előnyben részesíti az emberi test méltó eltemetését.

Az egyház hivatalos temetési utasítása előírja, hogy az elhunytak hamvait is szabályszerűen kell őrizni szent helyen, temetőben, altemplomban, vagy a megfelelő egyházi hatóság által kifejezetten erre a célra kijelölt helyen. A hamvak egyéb módon való elhelyezése nem méltó az emberi személy, Isten képére alkotott méltóságához.”

Fogadjuk jó szívvel az Egyház intézkedését

*

A HIRDETÉSEINK olvashatók

a HONLAPON,

http://www.regnumzobor.hu

ajánljuk a NAPI OLVASMÁNYOKAT és a HETI LÉLEKEMELŐ c. írásokat is.

A GYÓNÁSHOZ különféle LELKITÜKÖR is található.

* 
                     A mozgássérültek gondozását Almássy Tamás atyára, aki maga is mozgássérült, bízta a Bíboros Úr.
Tájékoztatása szerint minden hónap 3. vasárnapján lesz a Mozgássérültek Miséje,

Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomban.

(XV. ker. Pestújhelyi tér.) 

Megközelíthető:

Bosnyáktérről a 124-es autóbusszal, vagy a Molnár Viktor utcától gyalogosan.

*
Az Egyházközség  a CIB Banknál vezeti a plébánia számláját, az OTP-nél megszünt.
Kérjük, aki utalással szokta rendezni
EGYHÁZI ADÓJÁT, A CIB-es
SZÁMLÁNKRA KÜLDJE
, - de továbbra is lehet az egyházi adót rendezni
iroda időben, vagy misék előtt, után
.

Számlaszámunk:   CIB  11100104-19622969-36000001

 *         Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.                Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                        Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.
Kegyeleti hellyel kapcsolatban gondnokunknál lehet érdeklődni.

Telefon:  +36-1-252-42-71
   Telefon:  +36-20-823-23-13


Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános