Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja
19961931 - 1951

Fõoldal            Napi olvasmányok
MiserendTemplomunk
HirdetésUtcajegyzék
SzentségekAlapítványunk
Eucharisztikus
kongresszus
Egyházközségi
hozzájárulás
KeresztségEsemények
Újságcikkek
EsküvõKépalbumok
LelkitükörKapcsolataink
Templomok miserendjei
Heti LélekemelõHangfelvételek

  Hirdetések


2018. Március 18.

NAGYBÖJT 5. vasárnapja - B. év.


                  

                                                                            Minden csütörtök este
1845h - 1945h-ig Szentségimádás az altemplomban18.

NAGYBÖJT 5. vasárnapja

JERUZSÁLEMI SZENT CIRILL

09 00     + Szülők, + nagyszülők: Aranka és Elek           GYŰJTÉS       

10 15: Egri Luca és Kadlecsik Benjamin KERESZTELÉSE                                   

11 00     + Szülők: József és Róza                                   GYŰJTÉS

18 00     + Szülők: Alfréd és Erzsébet                             GYŰJTÉS

19.

  Hétfő

SZENT JÓZSEF

18 00      + Irén (10. évf.)                            

20.

  Kedd

BRAGAI SZENT MÁRTON érsek
SZENT CUTHBERT püspök

18 00      + József 

21.

Szerda

FLÜEI SZENT MIKLÓS remete

18 00      Élő Attila és Zsófi

22.

Csütörtök

18 00      Gyengénlátó gyermekekért       

18:45 – 19: 45-ig SZENTSÉGIMÁDÁS

23.

Péntek

MONGROVEJÓI SZENT TURIBIUSZ

17 15 KERESZTÚT /cserkészek/

18 00     + Sándor és Éva

24.

   Szombat

SVÉD SZENT KATALIN apáca

18 00     + József (6 évf.)                                                                               

25.

virág

vasárnap

09 00     Barkaszentelés – SZENTMISE - Passió énekelve  

11 00      + Gyula, Ilona, Eszter                       

18 00      + Szülők: Ferenc és Lenke

 

Készüljünk naponta az eucharisztia évére a vasárnapi szentírási üzenettel:  

Uram, maradj az, aki mindig is voltál: a megbocsátó Édesatyám. Ez indítson arra, hogy én is tudjak megbocsátani. Ne engedd, hogy valaha is fáradt legyek  köszönet-mondásra, hogy valaha is abba hagyjam a dicséretedet. Tartsd meg és növeld a hitemet. Szólj Uram, még hallja a Te szolgád.  (Szent II. János Pál imája)

 

    1.    Ma a SZENTFÖLDI KERESZTÉNYEK javára tartunk gyűjtést. Segítsünk nagylelkűen.

    2.       HÚSVÉTI VIRÁGOKRA kérjük most adományaikat, hogy egységes díszítés legyen,
           kérjük, hogy ne virágokat hozzanak, hanem annak árát adományozzák a perselybe.

    3.       VIRÁGVASÁRNAPRA hozzunk barkát magunkkal, hogy megszentelve haza vihessük.

  4.       Jövő héten 24-én, szombaton 9 órától KERTI MUNKÁRA kérjük a testvérek segítségét.
         Húsvétra és a körmenetre készülve szeretnénk széppé tenni a környezetet. Aki tud, hozzon magával
         kert-gondozáshoz való szerszámokat. Előre is köszönjük a segítséget. FONTOS!


    5.       A nagypénteki és nagyszombati 10:00 – 17:00-ig tartó SZENTSÉGIMÁDÁSRA már

           lehet feliratkozni, 1-1 órát vállalva, hiszen most már nagypéntek is munkaszüneti nap lett.

    6.    Köszönet A HÚSVÉTI HÍRLEVELEK készítőinek, hajtogatóinak és széthordóinak.

           Igazi nagyböjti jócselekedet, hogy a húsvéti örömhírt oly sok helyre elvitték. Köszönet érte!

    7.         Ne feledkezzünk meg a BÖJTI FEGYELEMRŐL: nagyböjt péntekjein

          mindnyájunktól kéri az egyház az EGYSZERŰ BÖJTÖT, a hústól való tartózkodást.

    8.     KERESZTÚTAT IMÁDKOZUNK minden pénteken a mise előtt, ¼ 6-tól az

        ALTEMPLOMBAN.  Keresztút alatt és utána a mise alatt is lesz gyóntatás.  

  9.     LELKIGYAKORLATOS BESZÉDEK a NAGYHÉT elején:
  Nagyhétfőn és Nagyszerdán az esti misén, 6 órakor: Balogh Attila atya, kőbányai plébános lesz a
  vendégünk, nagyböjti szentbeszéddel készít fel Húsvétra és szentgyónásra is alkalmat ad.

  10.      Húsvét után kezdődik az elsőáldozók számára a felkészülés.
     Kérjük, jelentkezzenek mielőbb azok, akik az idén szeretnének elsőáldozók lenni (3. o.-tól felfelé).

  11.      A jövedelemadó 1+1 %-ról való rendelkezésről ne feledkezzünk el. Szóljunk másoknak is.

  12.       Eucharisztikus IMALAPOT és a gyerekek TAKIT ne felejtsenek el, vinni magukkal!

  13.       A Katolikus Karitász segélyakciójához mindig csatlakozhatunk, ha hívjuk a 1356-os telefonszámot.
     Hívásonként 500 forinttal támogathatjuk munkájukat.

 

  14.           1 % LAPOK már vihetők az újságos asztalokról. Vigyünk azoknak is, akik nem szoktak templomba
       jönni, de jó szándékkal felajánlják a jövedelemadójuk 1 -1 %-át.

           – Figyelem!

           a./ Akiknek a NAV készítette el adóbevallását, és azt módosítás nélkül elfogadhatónak

                tartja, még külön kérdést tesz föl, az 1 %-ról. Ezt ne felejtse el kitölteni, hogy kinek a

                javára ajánlja, akár online módon, akár levélben kapott nyomtatvány formájában.

           b./ Azok is töltsék ki, akiknek kedvezmények miatt csekély, vagy 0 Ft. az 1 %, mert a

           rendelkezők LÉTSZÁMA is FONTOS, befolyásolja az állami kiegészítő támogatást.

 

  15.           TARTÓS ÉLELMISZER gyűjtés a mai nappal befejeződik. Köszönjük, hogy sokan hozzájárultak.
       Telefonos adományvonal továbbra is él.

 

16.           TÁJÉKOZTATÁS: örömmel jelzem, hogy ÚJABB KEGYELETI TERMET tudtunk kialakítani,
     hogy a további igényeket, a szűkös hely ellenére is, ki tudjuk szolgálni.

 

17.           Külön köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik a karácsony utáni felhívásra, elvitték
    a kegyeleti helyről, az urna táblákra tett különféle világító és villogó mécseseket.
    – Amelyek ott maradtak, egy hónap türelmi idő után, az elmúlt héten eltávolítottuk.
    Kérem megértésüket. – Most a művirágokkal, és kis koszorúkkal kérem ugyanezt.
    CSAK ANNYIT HELYEZZENEK EL, AMI NEM TAKARJA EL AZ ELHUNYT NEVÉT,
    SEM A SZOMSZÉD TÁBLÁJÁT!
    – Ezt húsvétig kérem vizsgálják át. Ami mégis túlzott mértékben fennmarad, mi távolítjuk el. –
    Kérem, hogy A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS EGYSZERŰSÉGÉT TARTSUK
    TISZTELETBEN! –


  18.      Az esti misék továbbra is az ALTEMPLOMBAN lesznek.
  A vasárnap délelőtti szentmiséket, amíg az idő engedi, a nagytemplomban tartjuk.
  - Egyúttal kérjük a testvéreket, hogy a FŰTÉS KÖLTSÉGEIHEZ ADOMÁNYAIKKAL járuljanak hozzá.

*

Isten éltesse azokat, akik a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat,

vagy házassági évfordulójukat!

*

ÚJÉVI TÁJÉKOZTATÁS A KEGYELETI HELYRŐL.

 Különösen köszönettel tartozunk a híveknek, hogy a novemberi felhívás óta sokan jöttek az URNATEMETŐI szerződés pótlására és az adatok egyeztetésére. Továbbra is várjuk a testvéreket iroda időben, mert még több mint a fele urnahely szerződését pótolni kell.

*

Egyúttal azzal a nagy kéréssel fordulok a testvérekhez: A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS RENDEZETTSÉGÉT mindannyian tartsuk tiszteletben és őrizzük.

1. Minthogy ez nem szabadtéri köztemető, élő virágot nem vihetünk be a termekbe.

2. Kicsi művirág koszorút is csak akkorát, hogy ne takarja el a nevet,

és a másik táblára se nyúljon át.

3. Gyertyagyújtásra csak a szabadtéri gyertyagyújtó helyet használjuk,

de tartózkodjunk itt is a nagyméretű, lampionoktól és hivalkodó mécses tartóktól.

4. A mostanában divatos, csillogó-villogó ledes fényeket se tegyük az urna táblákra, karácsonykor félelmetes vásári volt a kegyeleti hely ezektől. Ezeket otthon használják,

ha jónak látják, itt a kegyeleti hely méltósága érdekében el fogjuk távolítani azokat.

5. Végül ismét jelzem, hogy az idén tervezzük a kegyeleti hely felújítását és bővítését.

Ezért lesznek majd napok, amikor zárva tartjuk, de ezt előre jelezni is fogjuk.

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!

 

FELHÍVÁS URNAHELY-SZERZŐDÉS és ADATPÓTLÁSRA

Kérjük azokat a testvéreket, akik 2016. augusztus 1. előtt váltottak  urna helyet a Regnum Marianum Kegyeleti Helyén, hogy a hiányzó szerződés pótlására és adategyeztetésre hivatali időben szíveskedjenek felkeresni a plébániát, de

KÉRJÜK, HOGY ELŐZETESEN EGYEZTESSENEK IDŐPONTOT:

Rádi Tibornál, tel.:  06-20-823-2313

Köszönettel, együtt érző szeretettel, Molnár Alajos, plébános  


*

Tájékoztatást adunk a vatikáni rendelkezésről, mely megerősíti a méltó temetés egyházi módját.

A Hittani Kongregáció instrukciója a katolikus temetésről:

„Krisztus feltámadása a keresztény hit csúcsigazsága, melyet a húsvéti titok lényegi részeként

hirdettek a kereszténység kezdetétől fogva, … Az egyház továbbra is előnyben részesíti az emberi test

méltó eltemetését.

Az egyház hivatalos temetési utasítása előírja, hogy az elhunytak hamvait is szabályszerűen

kell őrizni szent helyen, temetőben, altemplomban, vagy a megfelelő egyházi hatóság által

kifejezetten erre célra kijelölt helyen. A hamvak egyéb módon való elhelyezése nem méltó az

emberi személy, Isten képére alkotott méltóságához.”

Fogadjuk jó szívvel az Egyház intézkedését.

*

A HIRDETÉSEINK olvashatók

a HONLAPON,

http://www.regnumzobor.hu

ajánljuk a NAPI OLVASMÁNYOKAT és

a HETI LÉLEKEMELŐ c. írásokat is.

A GYÓNÁSHOZ különféle LELKITÜKÖR is található.

* 

           1.          A mozgássérültek gondozását Almássy Tamás atyára, aki maga is mozgássérült, bízta a Bíboros Úr.
Tájékoztatása szerint minden hónap 3. vasárnapján lesz a Mozgássérültek Miséje,

Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomban.

(XV. ker. Pestújhelyi tér.) 

Megközelíthető:

Bosnyáktérről a 124-es autóbusszal, vagy a Molnár Viktor utcától gyalogosan.

*

           2.          Az Egyházközség  a CIB Banknál vezeti a plébánia számláját, az OTP-nél megszünt.

Kérjük, aki utalással szokta rendezni EGYHÁZI ADÓJÁT, A CIB-es SZÁMLÁNKRA KÜLDJE,

- de továbbra is lehet az egyházi adót rendezni iroda időben, vagy misék előtt, után.

Számlaszámunk:   CIB  11100104-19622969-36000001

 
 *
Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.            Az iroda nyitva tartása: Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9 órától 12 óráig.
                                                                                                                                                                     Kedden:    14 órától 17 óráig.
                                                                                                                                                               Csütörtökön nincs ügyfélfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.

Telefon:  +36-1-252-42-71

Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános