Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja
Hirdetés


Fõoldal   Templomunk
Miserend Utcajegyzék
Hirdetés Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Eucharisztikus
kongresszus
Események
NEK tár Újságcikkek
Keresztség Képalbumok
Esküvõ Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Lelkitükör
Heti Lélekemelõ Hangfelvételek
Napi olvasmányok


2018. Augusztus 12.

ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP - B ÉV.Minden csütörtök este

1845h - 1945h-ig Szentségimádás az altemplomban

II. János Pál pápa imája a Hivatások XXXIX. világnapjára

Aug. 12.

ÉVKÖZI 19.

vASÁRNAP

09 00    + Férj, szülők és nagyszülők                    (nagy templomban)     

11 00     + Angéla és + bérmaszülőkért                 (nagy templomban)

18 00     + Júlia és Mária                                       (nagy templomban)

13.

Hétfő

18 00    + Katalin és Júlia, Gáspár testvérekért    (nagy templomban)   

14.

Kedd

18 00    + Imre                                                         (nagy templomban)   

15. Szerda

NAGYBOLDOGASSZONY

Boldogságos Szűz Mária mennybevétele

08 00   NAGYBOLDOG ASSZONY TISZTELETÉRE

18 00    + Zsuzsanna                                                (nagy templomban)   

16.

Csütörtök


18 00
   + Rozália és János                                      (nagy templomban)

                     18:45 – 19: 45-ig SZENTSÉGIMÁDÁS gyerekekért, fiatalokért

17.

Péntek  

18 00    + Anna, + Margit, + Eszter                         (nagy templomban)   

18.

Szombat

18 00    + Erzsébet (16. évf.), + Gábor (25.évf.)          (nagy templomban)   

Aug. 19.

ÉVKÖZI 20.

vASÁRNAP

CLAIRVAUX-I SZENT BERNÁT
APÁT, EGYHÁZTANÍTÓ

09 00    + Imre (80. szülin.) és élő Szilveszter             (nagy templomban)   

11 00     + János (1.évf.)                                               (nagy templomban)   

18 00    +  Erzsébet                                                     (nagy templomban)          

20.

SZENT ISTVÁN

08 00   Szent István Király tiszteletére           (nagy templomban)


    1.    Hála a cserkésztáborért, épségben és jó kedvben megérkeztek a fiatalok.
      Köszönjük az értük mondott imát. 

    2.            Különleges összefogásra kértük a testvéreket az aláírásgyűjtéssel.

        –  Most köszönjük  a szolidaritást, az aláírásokat a beadványhoz, melyet az Önkormányzathoz nyújtunk be.

    – Tartalma röviden, hogy a leszűkített úttest helyett inkább több parkoló helyre lenne szükség, hiszen sokan                   jönnek autóval misékre, ügyintézésekre, a temetésekre és kegyeleti hely látogatására. Valamint a játszótér
        akadálymentes megközelítése is fontos. –  

    3.    A nyár folyamán, a nagy meleg ellenére – mégis egy időre a NAGY TEMPLOMBA lesz MINDEN MISE,
      mert
elkezdődött a plébánia fűtésrendszerének felújítása, amely az egész plébánia épületet érinti, így az
      altemplomot is.
– Lesznek napok, amikor a kegyeleti hely látogatása is szünetel, amikor ott lesznek a
      munkálatok. KÉREM, FIGYELJÉK A KIÍRÁSOKAT, és KÉREM MEGÉRTŐ TÁMOGATÁSUKAT.

    4.    A jövő héten az IRODA ÜGYELET IS SZÜNETEL, mert a földszinti helyiségekben lesz a fúrással és véséssel
           járó felújító munka. – A halaszthatatlan ügyekben (pl. temetés) természetesen rendelkezésre állunk, és
           telefonon is kereshetik a plébániát, irodistát.

  

Isten éltesse azokat, akik a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat,

vagy házassági évfordulójukat!

*

Korábbi hirdetésekből:


,,Az Eucharisztia ünneplése hívő életünk csúcsa és forrása.

Biboros Úr ezzel szorgalmazza a hívek körében a szentmisék buzgó látogatását,”
                                                                                                                                        (részlet a körlevélből)

              Az Eucharisztikus Kongresszusra való készület első évében a SZENTSÉGIMÁDÁS szépen
        felfejlődött, most a második évben, legalább egy hétköznapi SZENTMISÉT is építsük be az életünkbe.

        A gyakoribb találkozás alakítja igazán a Krisztushoz való hasonlóságot, és alkalmat ad arra is, hogy élő és
        elhunyt szeretteinkért, vagy más fontos szándékra mondasson,
minden család egy évben legalább egy
        szentmisét.

*

A Katolikus Karitász segélyakciójához mindig csatlakozhatunk, ha hívjuk a 1356-os telefonszámot,

hívásonként 500 forinttal támogathatjuk munkájukat.


      1.    Külön köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik a karácsony utáni     
             felhívásra, elvitték a kegyeleti helyről, az urna táblákra tett különféle világító
             és villogó mécseseket.
             Amelyek ott maradtak, egyhónap türelmi idő után, eltávolítottuk.

Kérem megértésüket. Most a művirágokkal, és kis koszorúkkal kérem ugyanezt.

CSAK ANNYIT HELYEZZENEK EL, AMI NEM TAKARJA EL

AZ ELHUNYT NEVÉT, SEM A SZOMSZÉD TÁBLÁJÁT! 

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS EGYSZERŰSÉGÉT TARTSUK

TISZTELETBEN! 


*


         2.      ÚJÉVI TÁJÉKOZTATÁS A KEGYELETI HELYRŐL.

Különösen köszönettel tartozunk a híveknek, hogy a novemberi felhívás óta sokan
jöttek az URNATEMETŐI szerződés pótlására és az adatok egyeztetésére.

Továbbra is várjuk a testvéreket
iroda időben, mert még több mint a fele urnahely szerződését pótolni kell.

*

Egyúttal azzal a nagy kéréssel fordulok a testvérekhez:

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS RENDEZETTSÉGÉT mindannyian tartsuk tiszteletben és őrizzük.

2/a. Minthogy ez nem szabadtéri köztemető, élő virágot nem vihetünk be a termekbe.

2/b. Kicsi művirág koszorút is csak akkorát, hogy ne takarja el a nevet,
és a másik táblára se nyúljon át.

2/c. Gyertyagyújtásra csak a szabadtéri gyertyagyújtó helyet használjuk,
de tartózkodjunk itt is a nagyméretű
, lampionoktól és hivalkodó mécses tartóktól.

2/d. A mostanában divatos, csillogó-villogó ledes fényeket se tegyük az urna táblákra, karácsonykor félelmetes
vásári volt a kegyeleti hely ezektől. Ezeket otthon használják, ha jónak látják, itt
a kegyeleti hely méltósága érdekében el fogjuk távolítani azokat.

2/e. Végül ismét jelzem, hogy az idén tervezzük a kegyeleti hely felújítását és bővítését.
Ezért lesznek majd napok, amikor zárva tartjuk, de ezt előre jelezni is fogjuk.

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!* 


3.    FELHÍVÁS URNAHELY-SZERZŐDÉS és ADATPÓTLÁSRA

Kérjük azokat a testvéreket, akik 2016. augusztus 1. előtt váltottak  urna helyet a Regnum Marianum Kegyeleti Helyén, hogy a hiányzó szerződés pótlására és adategyeztetésre hivatali időben szíveskedjenek felkeresni a plébániát, de

KÉRJÜK, HOGY ELŐZETESEN EGYEZTESSENEK IDŐPONTOT:

Rádi Tibornál, tel.:  06-20-823-2313

Köszönettel, együtt érző szeretettel, Molnár Alajos, plébános


*

Tájékoztatást adunk a vatikáni rendelkezésről, mely megerősíti a méltó temetés egyházi módját.

A Hittani Kongregáció instrukciója a katolikus temetésről:

„Krisztus feltámadása a keresztény hit csúcsigazsága, melyet a húsvéti titok lényegi részeként

hirdettek a kereszténység kezdetétől fogva, … Az egyház továbbra is előnyben részesíti az emberi test

méltó eltemetését.

Az egyház hivatalos temetési utasítása előírja, hogy az elhunytak hamvait is szabályszerűen

kell őrizni szent helyen, temetőben, altemplomban, vagy a megfelelő egyházi hatóság által

kifejezetten erre célra kijelölt helyen. A hamvak egyéb módon való elhelyezése nem méltó az

emberi személy, Isten képére alkotott méltóságához.”

Fogadjuk jó szívvel az Egyház intézkedését.

*

A HIRDETÉSEINK olvashatók

a HONLAPON,

http://www.regnumzobor.hu

ajánljuk a NAPI OLVASMÁNYOKAT és

a HETI LÉLEKEMELŐ c. írásokat is.

A GYÓNÁSHOZ különféle LELKITÜKÖR is található.

* 

           4.          A mozgássérültek gondozását Almássy Tamás atyára, aki maga is mozgássérült, bízta a Bíboros Úr.
Tájékoztatása szerint minden hónap 3. vasárnapján lesz a Mozgássérültek Miséje,

Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomban.

(XV. ker. Pestújhelyi tér.) 

Megközelíthető:

Bosnyáktérről a 124-es autóbusszal, vagy a Molnár Viktor utcától gyalogosan.

*

           5.          Az Egyházközség  a CIB Banknál vezeti a plébánia számláját, az OTP-nél megszünt.

Kérjük, aki utalással szokta rendezni EGYHÁZI ADÓJÁT, A CIB-es SZÁMLÁNKRA KÜLDJE,

- de továbbra is lehet az egyházi adót rendezni iroda időben, vagy misék előtt, után.

Számlaszámunk:   CIB  11100104-19622969-36000001

 *


         Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.                Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                        Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.

Telefon:  +36-1-252-42-71

Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános