,


Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja

Hirdetések


Fõoldal
 
Mindszenty életmű
Elérhetőség Templomunk
Hirdetés Utcajegyzék
Miserend - kegyeletihely Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Keresztség Események
Esküvõ Újságcikkek
Lelkitükör Képalbumok
Heti Lélekemelõ
Napi olvasmányok Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Eucharisztikus
kongresszus
Hangfelvételek
NEK tár


Húsvét 4. Vasárnapja - B. év

Hirdetések 2024. április 21.

21.

húsvét 4.

vasárnapja

PARZHAMI SZENT KONRÁD kapucinus testvér

BARSZABBASZ SZENT SIMON püspök, vértanú

CANTERBURY SZENT ANZELM


JÓ PÁSZTOR VASÁRNAPJA

  09 00         Hivatásokért, + János és elhunyt családtagokért

                    Keresztelés: Ragány Luca


  18 00          + Szántó Péter (6. évf.)

21.

hétfő

  18 00          + Béla édesapáért
22.

Kedd

  18 00          + Piroska édesanyáért
23.

Szerda


BOLDOG ASSISI EGYED szerzetes

SZENT ADALBERT

  18 00              Nincs szentmise
24.
Csütörtök


SZENT GYÖRGY

  18 00              Élő Arankáért
                        SZENTSÉGIMÁDÁS
25.

 PÉNTEK

SZENT MÁRK EVANGÉLISTA

  18 00              E hónapban itt eltemetett testvéreinkért
26.
SZOMBAT


  
18 00             Szentmise
27.
Húsvét 5. vasárnapja


   09 00         + Ferenc és Ilona szülőkért és + Mihály gyermekért

                        Keresztelés: Bárdos - Szabó Tímea

  18 00          + József


                                                          
                                                      Ferenc Pápa áprilisi imaszándéka: A NŐK SZEREPÉÉRT
                                     
                        Imádkozzunk, hogy a nők méltóságát, és rendkívüli értékét minden kultúrában elismerjék,

                               és hogy megszűnjön a világ különböző részein tapasztalható diszkriminációjuk.



Plébániánk heti gondolata:   

„Azok, akik kereszténynek vallják magukat, arra kaptak meghívást,
hogy tanúságot tegyenek és együtt járjanak mindenkivel,

ápolva az evangélium által ihletett humanizmust.”
(Ferenc pápa)


    1.    MA JÓ PÁSZTOR VASÁRNAPJA van, a PAPI HIVATÁSOKÉRT VALÓ IMANAP.
      Adjunk hálát szolgálatot tevő papjainkért, akik Jézus meghívását és küldetését követik és
      imádkozunk új hivatásokért,
hogy akiket Jézus meghív, merjenek IGENT mondani.
      Különös aktualitást ad a hivatásokért való összefogásra, hogy az idén is több paptársunk
      meghalt, többen mennek nyugdíjba, mint amennyit szentelnek és sajnos már idén is volt,
      hivatását elhagyó fiatal pap. Őértük is jó szívvel imádkozzunk.

         Jézusom, lelkek isteni Pásztora, ki apostolaidat meghívtad és a lelkek halászaivá tetted őket: vond
         magadhoz a buzgó és nemes ifjú lelkeket is, hogy tanítványaiddá és segítőiddé váljanak. Add, hogy
         érezzék a világ üdvözítése utáni szomjadat, amiért folyton megújítod papjaidnak keze által
         áldozatodat oltárainkon.  Add, hogy minél többen kövessék hívó szavadat, folytassák művedet a
         földön, építsék Titokzatos Testedet, az Egyházat. Add, hogy Egyházad a föld sója és a világ
         világossága legyen. Amen.
(VI. Pál pápa)

    2.  Előre hirdetjük, hogy hamarosan elérkezik a Szűz Mária hónapja. Májusban az esti misék végén
        minden nap elimádkozzuk az Ő tiszteletére a Lorettói litániát, és kérjük az ő anyai oltalmát.
        Otthonainkban is imádkozzuk, egyénileg és közösen a családdal is.

  3.  1 % rendelkezéséről se feledkezzünk meg, azoknak is szóljunk, akik nem szoktak templomba jönni,
       de jó szándékkal felajánlják a jövedelemadójuk 1-1 %-át. 
       A rendelkezést azok is töltsék ki, akiknek 0 % a jövedelem adójuk. Előre is köszönet érte.
       Az egyházközségi támogatásról, az u.n. egyházi adóról se feledkezzünk meg.

*

Isten éltesse azokat, akik a héten ünneplik névnapjukat,
születésnapjukat,
vagy házassági évfordulójukat!

*

20 + C/G + M + B + 2 4

Christus Mansionem Benedicat

Jelentése: (Krisztus áldja meg ezt a hajlékot)  Népiesen: (Gáspár (Caspar), Menyhért,

Boldizsár)
 

Kérjük Jézus Krisztust, a mi Urunkat, hogy áldva + áldja meg otthonainkat és
minden lakóját. Költözzék be boldogság, isteni áldás, derűs öröm, termékeny szeretet,
megbocsátó jóság, egyetértés, szorgalom, egészség és békesség. Távozzék a gonosz
lélek ártalma és minden gonosz viszálykodás. Lakjanak benne a békesség angyalai.
Naponta imádkozzunk együtt és egymásért, sokszor fontolgassuk csodás törvényeidet.
Háríts el tőlünk minden ellenséges hatalmat. Szabadíts meg minket minden rettegéstől
és háborgatástól, és őrizz meg minket otthonainkban.  Kérjük ezt Tőled betlehemi
kis Jézus, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodik, Isten mindörökkön
örökké. Ámen

*
Korábbi hirdetésekből:

,,Az Eucharisztia ünneplése hívő életünk csúcsa és forrása.

Biboros Úr ezzel szorgalmazza a hívek körében a szentmisék buzgó látogatását,”
                                                                                           (részlet a körlevélből)

Az Eucharisztikus Kongresszusra való készület első évében a SZENTSÉGIMÁDÁS
szépen felfejlődött,
most a második évben, legalább egy hétköznapi
SZENTMISÉT
is építsük be az életünkbe.

A gyakoribb találkozás alakítja igazán a Krisztushoz való hasonlóságot, és alkalmat ad arra is, hogy élő és elhunyt szeretteinkért, vagy más fontos szándékra mondasson,
minden család egy évben legalább egy szentmisét.

*

A Katolikus Karitász segélyakciójához mindig csatlakozhatunk, ha hívjuk a 1356-os telefonszámot,

hívásonként 500 forinttal támogathatjuk munkájukat.

*

Külön köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik a karácsony utáni felhívásra, elvitték a kegyeleti
helyről, az urna táblákra tett különféle világító és villogó
        mécseseket. Amelyek ott maradtak, egy hónap türelmi idő után, eltávolítottuk.

Kérem megértésüket. Most a művirágokkal, és kis koszorúkkal kérem ugyanezt.

CSAK ANNYIT HELYEZZENEK EL, AMI NEM TAKARJA EL

AZ ELHUNYT NEVÉT, SEM A SZOMSZÉD TÁBLÁJÁT! 

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS EGYSZERŰSÉGÉT TARTSUK

TISZTELETBEN!



   FELHÍVÁS URNAHELY-SZERZŐDÉS és ADATPÓTLÁSRA

Kérjük azokat a testvéreket, akik 2016. augusztus 1. előtt váltottak  urna helyet a Regnum Marianum Kegyeleti Helyén,

hogy a hiányzó szerződés pótlására és adategyeztetésre hivatali időben szíveskedjenek felkeresni a plébániát, de

KÉRJÜK, HOGY ELŐZETESEN EGYEZTESSENEK IDŐPONTOT:

Tel.:  06-20-823-16-75

Köszönettel, együtt érző szeretettel, Molnár Alajos, plébános


Tájékoztatást adunk a vatikáni rendelkezésről, mely megerősíti a méltó temetés egyházi módját.

A Hittani Kongregáció instrukciója a katolikus temetésről:

„Krisztus feltámadása a keresztény hit csúcsigazsága, melyet a húsvéti titok lényegi részeként hirdettek a kereszténység kezdetétől fogva, … Az egyház továbbra is előnyben részesíti az emberi test méltó eltemetését.

Az egyház hivatalos temetési utasítása előírja, hogy az elhunytak hamvait is szabályszerűen kell őrizni szent helyen, temetőben, altemplomban, vagy a megfelelő egyházi hatóság által kifejezetten erre a célra kijelölt helyen.
A hamvak egyéb módon való elhelyezése nem méltó az emberi személy, Isten képére alkotott méltóságához.”

Fogadjuk jó szívvel az Egyház intézkedését

*

A HIRDETÉSEINK olvashatók

a HONLAPON,

http://www.regnumzobor.hu

ajánljuk a NAPI OLVASMÁNYOKAT és a HETI LÉLEKEMELŐ c. írásokat is.

A GYÓNÁSHOZ különféle LELKITÜKÖR is található.

* 
                     A mozgássérültek gondozását Almássy Tamás atyára, aki maga is mozgássérült, bízta a Bíboros Úr.
Tájékoztatása szerint minden hónap 3. vasárnapján lesz a Mozgássérültek Miséje,

Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomban.

(XV. ker. Pestújhelyi tér.) 

Megközelíthető:

Bosnyáktérről a 124-es autóbusszal, vagy a Molnár Viktor utcától gyalogosan.

*
Az Egyházközség  a CIB Banknál vezeti a plébánia számláját, az OTP-nél megszünt.
Kérjük, aki utalással szokta rendezni
EGYHÁZI ADÓJÁT, A CIB-es
SZÁMLÁNKRA KÜLDJE
, - de továbbra is lehet az egyházi adót rendezni
iroda időben, vagy misék előtt, után
.

Számlaszámunk:   CIB  11100104-19622969-36000001

 *


      Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.   Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                    Kedden:    15h - 17h-ig.
                                                                                                                                         Csütörtökön nincs félfogadás.




Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.
Kegyeleti hellyel kapcsolatban gondnokunknál lehet érdeklődni.

Telefon:  +36-1-252-42-71
   Telefon:  +36-20-823-16-75


Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Adószámunk:    19622969-1-42

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános