,


Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja

Hirdetések


Fõoldal
Templomunk
Miserend - kegyeletihely
Utcajegyzék
Hirdetés Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Keresztség Események
Esküvõ Újságcikkek
Hol és mikor követhető élő szentmise-közvetítés? – Összegyűjtjük a lehetőségeket | Magyar Kurír - katolikus hírportál (magyarkurir.hu)Lelkitükör Képalbumok
Heti Lélekemelõ Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Napi olvasmányok
Eucharisztikus
kongresszus
Hangfelvételek
NEK tár Nagyhét 2021
Mindszenty


Hirdetések 2024. március 03.

nagybőjt 3. vASÁRNAPja - B. év

3.

Nagybőjt 3.

vasárnapja

SZENT KUNIGUNDA császárné
  09 00    Hálaadásul és + Piroska Andrásért


  18 00    Élő Andrásért
4.
Hétfő

SZENT KÁZMÉR

  18 00    + Tóth István (temetése márc. 1. volt)
5.

Kedd

SZENT KIERAN püspök

  18 00     + György, élő és elhunyt hozzátartozókért
6.
Szerda
  18 00       Nincs szentmise
7.
Csütörtök


SZENT PERPETUA és SZENT FELICITAS

  18 00       Nincs szentmise
8.

 Péntek

ISTENES SZENT JÁNOS

  17 15       KERESZTÚT - (vetítéses)

  18  00      + Elek és Aranka szülők, nagyszülők (évf.)

9.
Szombat

NISSZAI SZENT GERGELY egyházatya

RÓMAI SZENT FRANCISKA


 

  18 00    
+ Klára testvérünkért
10.

Nagybőjt 4.

vasárnapja

SZEBASZTEI NEGYVEN SZENT VÉRTANÚ

OGILVIE SZENT JÁNOS jezsuita vértanú
  09 00    + Gyula és Ilona szülőkért és + Eszterért

                        Keresztelés: Lengyel Szófi

   18 00        A Nagy család élő és elhunyt tagjaiért
  

Ferenc Pápa márciusi imaszándéka: Az ÚJ VÉRTANÚKÉRT

Imádkozzunk, hogy azok, akik a világ különböző részein életüket kockáztatják az evangéliumért,
bátorságukkal és missziós lelkesedésükkel lángra lobbantsák az Egyházat.



Plébániánk heti könyörgése:

„A kereszten szenvedés van, a keresztben üdvösség van, a kereszt szeretetre tanít.
Istenem, aki Téged egyszer megért, csak Utánad vágyódik, semmi másra.”
– mondja a lengyel nagyböjti ének. A kereszt a határtalan szeretet jele!

Forrás: II. János Pál - (Erdő Péter bíboros katekézise az Eucharisztiáról)   


    1.   
Egyházunk múlt hétvégén a Katolikus ISKOLÁK FENTARTÁSÁRA tartott gyűjtést.
           Plébániai adományokból
60.000 Ft támogatást tudtunk küldeni. Isten fizesse meg! 

    2.       
A héten papi elfoglaltságom miatt CSÜTÖRTÖKÖN  is elmarad a SZENTMISE és a
          SZENTSÉGIMÁDÁS! Tehát a héten, szerdán és csütörtökön nem lesz szentmise.

    3.        Nagyböjtben KERESZTÚTAT IMÁDKOZUNK minden pénteken a mise előtt, ¼ 6-tól
          az ALTEMPLOMBAN, ami most vetítéssel lesz egybekötve. Igyekezzünk részt venni! 

  4.         NAGYBÖJT idején, ne feledkezzünk meg A BÖJTI FEGYELEMRŐL. A nagyböjt péntekjein
     mindnyájunktól az EGYSZERŰ BÖJTÖT kéri az egyház, amely a hústilalmat jelenti.
     Tegyünk mindennap valami jót, önmegtagadást, több imádságot!

    5.    A mai naptól kezdődik a TARTÓS ÉLELMISZER GYŰJTÉS, amellyel hozzá járuljunk a
           Katolikus Egyház segélyakciójához
. Egész héten a szentmisék előtt vagy után, jövő hét
           vasárnap estig várjuk az élelmiszer adományaikat, amit a bejáratnál helyezhetnek el.
           Lejárt és megkezdett, felbontott élelmiszert ne hozzunk!
Telefonos is bekapcsolódhatunk a
           karitász munkájába a
1356-os telefonszám, hívásával.

    6.    1 % LAPOK már vihetők hátul az asztalról, és a plébánia honlapján is elérhető.
           
Vigyünk
azoknak is, akik nem szoktak templomba jönni, de jó szándékkal felajánlják a jövedelemadó
           
1-1 %-át,  amely a Katolikus Egyházat és a Plébánia Alapítványát szolgálja. A rendelkezést azok
           is töltsék ki, akiknek 0 % a jövedelem adójuk. Előre is köszönet érte. Kérjük, hogy az
egyházi adóról
           
se feledkezzünk meg.

*

Isten éltesse azokat, akik a héten ünneplik névnapjukat,
születésnapjukat,
vagy házassági évfordulójukat!

*

20 + C/G + M + B + 2 4

Christus Mansionem Benedicat

Jelentése: (Krisztus áldja meg ezt a hajlékot)  Népiesen: (Gáspár (Caspar), Menyhért,

Boldizsár)
 

Kérjük Jézus Krisztust, a mi Urunkat, hogy áldva + áldja meg otthonainkat és
minden lakóját. Költözzék be boldogság, isteni áldás, derűs öröm, termékeny szeretet,
megbocsátó jóság, egyetértés, szorgalom, egészség és békesség. Távozzék a gonosz
lélek ártalma és minden gonosz viszálykodás. Lakjanak benne a békesség angyalai.
Naponta imádkozzunk együtt és egymásért, sokszor fontolgassuk csodás törvényeidet.
Háríts el tőlünk minden ellenséges hatalmat. Szabadíts meg minket minden rettegéstől
és háborgatástól, és őrizz meg minket otthonainkban.  Kérjük ezt Tőled betlehemi
kis Jézus, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodik, Isten mindörökkön
örökké. Ámen

*
Korábbi hirdetésekből:

,,Az Eucharisztia ünneplése hívő életünk csúcsa és forrása.

Biboros Úr ezzel szorgalmazza a hívek körében a szentmisék buzgó látogatását,”
                                                                                           (részlet a körlevélből)

Az Eucharisztikus Kongresszusra való készület első évében a SZENTSÉGIMÁDÁS
szépen felfejlődött,
most a második évben, legalább egy hétköznapi
SZENTMISÉT
is építsük be az életünkbe.

A gyakoribb találkozás alakítja igazán a Krisztushoz való hasonlóságot, és alkalmat ad arra is, hogy élő és elhunyt szeretteinkért, vagy más fontos szándékra mondasson,
minden család egy évben legalább egy szentmisét.

*

A Katolikus Karitász segélyakciójához mindig csatlakozhatunk, ha hívjuk a 1356-os telefonszámot,

hívásonként 500 forinttal támogathatjuk munkájukat.

*

Külön köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik a karácsony utáni felhívásra, elvitték a kegyeleti
helyről, az urna táblákra tett különféle világító és villogó
        mécseseket. Amelyek ott maradtak, egy hónap türelmi idő után, eltávolítottuk.

Kérem megértésüket. Most a művirágokkal, és kis koszorúkkal kérem ugyanezt.

CSAK ANNYIT HELYEZZENEK EL, AMI NEM TAKARJA EL

AZ ELHUNYT NEVÉT, SEM A SZOMSZÉD TÁBLÁJÁT! 

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS EGYSZERŰSÉGÉT TARTSUK

TISZTELETBEN!



   FELHÍVÁS URNAHELY-SZERZŐDÉS és ADATPÓTLÁSRA

Kérjük azokat a testvéreket, akik 2016. augusztus 1. előtt váltottak  urna helyet a Regnum Marianum Kegyeleti Helyén,

hogy a hiányzó szerződés pótlására és adategyeztetésre hivatali időben szíveskedjenek felkeresni a plébániát, de

KÉRJÜK, HOGY ELŐZETESEN EGYEZTESSENEK IDŐPONTOT:

Rádi Tibornál, tel.:  06-20-823-2313

Köszönettel, együtt érző szeretettel, Molnár Alajos, plébános


Tájékoztatást adunk a vatikáni rendelkezésről, mely megerősíti a méltó temetés egyházi módját.

A Hittani Kongregáció instrukciója a katolikus temetésről:

„Krisztus feltámadása a keresztény hit csúcsigazsága, melyet a húsvéti titok lényegi részeként hirdettek a kereszténység kezdetétől fogva, … Az egyház továbbra is előnyben részesíti az emberi test méltó eltemetését.

Az egyház hivatalos temetési utasítása előírja, hogy az elhunytak hamvait is szabályszerűen kell őrizni szent helyen, temetőben, altemplomban, vagy a megfelelő egyházi hatóság által kifejezetten erre a célra kijelölt helyen.
A hamvak egyéb módon való elhelyezése nem méltó az emberi személy, Isten képére alkotott méltóságához.”

Fogadjuk jó szívvel az Egyház intézkedését

*

A HIRDETÉSEINK olvashatók

a HONLAPON,

http://www.regnumzobor.hu

ajánljuk a NAPI OLVASMÁNYOKAT és a HETI LÉLEKEMELŐ c. írásokat is.

A GYÓNÁSHOZ különféle LELKITÜKÖR is található.

* 
                     A mozgássérültek gondozását Almássy Tamás atyára, aki maga is mozgássérült, bízta a Bíboros Úr.
Tájékoztatása szerint minden hónap 3. vasárnapján lesz a Mozgássérültek Miséje,

Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomban.

(XV. ker. Pestújhelyi tér.) 

Megközelíthető:

Bosnyáktérről a 124-es autóbusszal, vagy a Molnár Viktor utcától gyalogosan.

*
Az Egyházközség  a CIB Banknál vezeti a plébánia számláját, az OTP-nél megszünt.
Kérjük, aki utalással szokta rendezni
EGYHÁZI ADÓJÁT, A CIB-es
SZÁMLÁNKRA KÜLDJE
, - de továbbra is lehet az egyházi adót rendezni
iroda időben, vagy misék előtt, után
.

Számlaszámunk:   CIB  11100104-19622969-36000001

 *


      Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.   Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                  Csütörtökön nincs félfogadás.




Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.
Kegyeleti hellyel kapcsolatban gondnokunknál lehet érdeklődni.

Telefon:  +36-1-252-42-71
   Telefon:  +36-20-823-23-13


Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Adószámunk:    19622969-1-42

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános