Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja
Hirdetés


Fõoldal    Templomunk
Miserend Utcajegyzék
Hirdetés Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Keresztség Események
Esküvõ Újságcikkek
Lelkitükör Képalbumok
Heti Lélekemelõ Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Napi olvasmányok
Eucharisztikus
kongresszus
Hangfelvételek
NEK tár Szentségimádás, sztmise
Mindszenty életmű


2019. Augusztus 25.


Évközi 21. VASÁRNAP - C. ÉV.

Nyáron, minden csütörtök este
f
1830h - 1900h-ig Szentségimádás a nagytemplomban

25.

ÉVKÖZI 21.

vASÁRNAP

KALAZANCI SZENT JÓZSEF

DÉLELŐTT CSAK 9 ÓRAKOR LESZ SZENTMISE

     9 00      Hívekért, Jótevőkért

   18 00       + János és Pál


26.
Hétfő


   18 00       + László  (temetéssel kapcsolatos)
27.
Kedd
SZENT MÓNIKA

   18 00        Szentmise
28.
Szerda
SZENT ÁGOSTON PÜSPÖK

   18 00        + József
29.
Csütörtök
Keresztelő szent János vértanúsága
     
   18 00         Szentmise
                                     
mise után fél órás SZENTSÉGIMÁDÁS

30.
Péntek
SZENT PAMMACHIUS hitvalló

   18 00        E hónap elhunytjaiért  

31.
Szombat
BOLDOG ANCINA JÁNOS JUVENÁL püspök
LINDISFARNEI SZENT AIDAN püspök

    18 00       + Erzsébet és Gábor, szülők és nagyszülők  

1.

ÉVKÖZI 22.

vASÁRNAP

BOLDOG GHEBRE MIHÁLY pap

DÉLELŐTT CSAK 9 ÓRAKOR LESZ SZENTMISE

    9 00     Hívekért, Jótevőkért         

  10 15     KERESZTELÉS Mészáros Richárd, 

                Szekendy Angelina, Balaskó Barnabás
  18 00
    + Dr. Dányi Dezső


    1.   
2019.09.15-én 19.00 órakor az Arc Sacra – Nyitott templomok keretében az Ima Magyarországért
         - fohász a hazáért, nemzetért címmel hangversenyt tart a templomunkban. Dévai Nagy Kamilla és Meister
           Évi
a Magyar Kultúra Lovagja, Magyar Művészetért - díjas színművész. Részletes műsort később jelezzük.
 

    2.    BÚCSÚ Október 6-án lesz. Az idén is szeretnénk köszönteni a jubiláns házasokat, akik 5, 10, 15,
      20, 25 (ezüst), 30, 35, 40 45, 50 (arany), 55, 60 (gyémánt) éve kötöttek házasságot. Kérjük,
      hogy akik szeretnék közösen megünnepelni, jelentkezzenek sekrestyében, mindkét név
      (feleségek leánykori neve), hányadik évforduló és telefonszámot kérjük.     3.    A FELÚJÍTÁS MIATT: előfordulhat, hogy NEM LESZ IRODAI szolgálat.

           Ezt előre jelezni fogjuk. Megértésüket köszönjük.


Az elkövetkező hetekben az IRODAI SZOLGÁLAT A KÖNYVTÁRBAN LESZ.
A BEJÁRAT is a KÖNYVTÁR bejáratánál lesz.

Augusztusban a KÖNYVTÁR szolgálat SZÜNETEL.


  4
.                                        NYÁRI MISEREND VÁLTOZÁS templomunkban:

Szeptember első felében még marad,

VASÁRNAPONKÉNT DÉLELŐTT CSAK 9 órakor lesz szentmise,

11-kor NEM LESZ, az esti mise MARAD 6 órakor!

*

Isten éltesse azokat, akik a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat,

vagy házassági évfordulójukat!

*
Korábbi hirdetésekből:

,,Az Eucharisztia ünneplése hívő életünk csúcsa és forrása.

Biboros Úr ezzel szorgalmazza a hívek körében a szentmisék buzgó látogatását,”
                                                                                           (részlet a körlevélből)

Az Eucharisztikus Kongresszusra való készület első évében a SZENTSÉGIMÁDÁS  szépen felfejlődött,
most a második évben, legalább egy hétköznapi SZENTMISÉT is építsük be az életünkbe.

A gyakoribb találkozás alakítja igazán a Krisztushoz való hasonlóságot, és alkalmat ad arra is, hogy élő és
elhunyt szeretteinkért, vagy más fontos szándékra mondasson,
minden család egy évben legalább egy szentmisét.

*

A Katolikus Karitász segélyakciójához mindig csatlakozhatunk, ha hívjuk a 1356-os telefonszámot,

hívásonként 500 forinttal támogathatjuk munkájukat.

*

      1.    Külön köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik a karácsony utáni     
             felhívásra, elvitték a kegyeleti helyről, az urna táblákra tett különféle világító
             és villogó mécseseket.
             Amelyek ott maradtak, egyhónap türelmi idő után, eltávolítottuk.

Kérem megértésüket. Most a művirágokkal, és kis koszorúkkal kérem ugyanezt.

CSAK ANNYIT HELYEZZENEK EL, AMI NEM TAKARJA EL

AZ ELHUNYT NEVÉT, SEM A SZOMSZÉD TÁBLÁJÁT! 

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS EGYSZERŰSÉGÉT TARTSUK

TISZTELETBEN! 3.    FELHÍVÁS URNAHELY-SZERZŐDÉS és ADATPÓTLÁSRA

Kérjük azokat a testvéreket, akik 2016. augusztus 1. előtt váltottak  urna helyet a Regnum Marianum Kegyeleti Helyén, hogy a hiányzó szerződés pótlására és adategyeztetésre hivatali időben szíveskedjenek felkeresni a plébániát, de

KÉRJÜK, HOGY ELŐZETESEN EGYEZTESSENEK IDŐPONTOT:

Rádi Tibornál, tel.:  06-20-823-2313

Köszönettel, együtt érző szeretettel, Molnár Alajos, plébános


Tájékoztatást adunk a vatikáni rendelkezésről, mely megerősíti a méltó temetés egyházi módját.

A Hittani Kongregáció instrukciója a katolikus temetésről:

„Krisztus feltámadása a keresztény hit csúcsigazsága, melyet a húsvéti titok lényegi részeként

hirdettek a kereszténység kezdetétől fogva, … Az egyház továbbra is előnyben részesíti az emberi test

méltó eltemetését.

Az egyház hivatalos temetési utasítása előírja, hogy az elhunytak hamvait is szabályszerűen

kell őrizni szent helyen, temetőben, altemplomban, vagy a megfelelő egyházi hatóság által

kifejezetten erre célra kijelölt helyen. A hamvak egyéb módon való elhelyezése nem méltó az

emberi személy, Isten képére alkotott méltóságához.”

Fogadjuk jó szívvel az Egyház intézkedését.

*

A HIRDETÉSEINK olvashatók

a HONLAPON,

http://www.regnumzobor.hu

ajánljuk a NAPI OLVASMÁNYOKAT és

a HETI LÉLEKEMELŐ c. írásokat is.

A GYÓNÁSHOZ különféle LELKITÜKÖR is található.

* 

           4.          A mozgássérültek gondozását Almássy Tamás atyára, aki maga is mozgássérült, bízta a Bíboros Úr.
Tájékoztatása szerint minden hónap 3. vasárnapján lesz a Mozgássérültek Miséje,

Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomban.

(XV. ker. Pestújhelyi tér.) 

Megközelíthető:

Bosnyáktérről a 124-es autóbusszal, vagy a Molnár Viktor utcától gyalogosan.

*

           5.          Az Egyházközség  a CIB Banknál vezeti a plébánia számláját, az OTP-nél megszünt.

Kérjük, aki utalással szokta rendezni EGYHÁZI ADÓJÁT, A CIB-es SZÁMLÁNKRA KÜLDJE,

- de továbbra is lehet az egyházi adót rendezni iroda időben, vagy misék előtt, után.

Számlaszámunk:   CIB  11100104-19622969-36000001

 *


         Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.                Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                        Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.
Kegyeleti hellyel kapcsolatban gondnokunknál lehet érdeklődni.

   Telefon:  +36-  1-252-42-71
   Telefon:  +36-20-823-23-13


Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános