Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja
Alapítványunk


Fõoldal  
Templomunk
Miserend Utcajegyzék
Hirdetés Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Keresztség Események
Esküvõ Újságcikkek
Lelkitükör Képalbumok
Heti Lélekemelõ Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Napi olvasmányok
Eucharisztikus
kongresszus
Hangfelvételek
NEK tár Nagyhét 2021
Mindszenty életmű


Tájékoztatás az 1+1%-os rendelkezésről
1% felajánlása:

Zoborhegy téri Regnum Marianum Alapítvány

Címe:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Adószám:  18165702-1-42

Alapítvány számlaszáma:

OTP 11708001-20339937

Letölthető: 1+1%-os nyomtatvány


        A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ebben az évben elkészítette a magánszemélyek 2016. évről szóló

        személyi jövedelemadó-bevallási tervezetét.  Amennyiben a magánszemély egyetért a tervezettel, vagy az

        általa ismert adatokkal kiegészíti azt, akkor a NAV által elkészített, illetve kiegészített tervezet lesz a magán-

        személy hivatalos személyi jövede lemadó bevallása.

        Ügyfélkapuval rendelkező magányszemélyek a eszja.nav.gov.hu, az ügyfélkapu belépő adataival tekinthetik

        meg a tervezetet, ill. tölthetik ki az 1% felajánlás rendelkező nyilatkozatát.

        A rendelkező nyilatkozat az alábbi módokon nyújtható be – legkésőbb május 22-ig.

        Ez a határidő jogvesztő, elmulasztása igazolási kérelemmel sem menthető ki.        *          a személyi jövedelemadó-bevallással együtt (ügyfélkapun keresztül elektronikusan,
                postai
úton, vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen),

        *          e-SZJA -  eszja.nav.gov.hu  - online kitöltő felületen

               -    ügyfélkapus regisztráció esetén elektronikus úton, vagy

               -    ügyfélkapus regisztráció nélkül kitöltve, onnan kinyomtatva, postai úton,


  *      munkáltatói adómegállapítás esetén 2018. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak

          (Fontos, hogy a lezárt borítékon rajta legyen az adóazonosító jele, a leragasztás helyén pedig az aláírása!)

  *      a bevallástól elkülönülten, közvetlenül a NAV-hoz a 16EGYSZA jelű nyomtatványon.

-          ügyfélkapun keresztül elektronikusan

-           postai úton,                         

-           NAV ügyfélszolgálatain személyesen, ez esetben lezárt, adóazonosító jellel ellátott  borítékban.

        a 16EGYSZA jelű nyomtatvány adattartalmával egyező nyilatkozati lapként,

      önállóan lezárt,  adóazonosító jelével ellátott postai borítékban

      postán vagy a NAV ügyfélszolgálatain  személyesen.


      Az szja 1+1%-os rendelkezésről szóló törvény konkrétan meghatározza azon speciális
      benyújtási módokat, amelyek esetében a magánszemély helyett egy közvetítő személy
      - munkáltatói adómegállapítás esetén a munkáltató,  -  illetve az adóbevallás elektro-
      nikus beküldése esetén a magánszemély szja 1+1%-os rendelkező nyilatkozatának be-
      küldésére meghatalmazott és a NAV-hoz előzetesen bejelentett állandó képviselője
      nyújthatja be az szja 1+1%-os rendelkező nyilatkozatokat.

           A rendelkező nyilatkozaton jelezheti hozzájárulását ahhoz, hogy nevét és elérhetőségét a megjelölt civil

           kedvezményezettel közölje a NAV. Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok feltüntetése a rendelkező

           nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.
         Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.                Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                        Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.
Kegyeleti hellyel kapcsolatban gondnokunknál lehet érdeklődni.

   Telefon:  +36-  1-252-42-71
   Telefon:  +36-20-823-23-13


Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Adószámunk:    19622969-1-42

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános